GRY
 
 

Są zmiany w projekcie 500 zł na dziecko - zgłoś swoje propozycje!

Jeszcze do 22 stycznia możesz zgłosić mailem uwagi do projektu 500 zł na dziecko, a w przyszłym tygodniu także osobiście dyskutować z minister Rafalską i wiceministrami. Sprawdź, gdzie odbędą się spotkania. Pod wpływem konsultacji projekt już został zmieniony!

500 zł na dziecko
fot. Fotolia
Już ponad 3 tys. maili z uwagami do projektu 500 zł na dziecko (tzw. świadczenia wychowawczego) zostało nadesłanych na adres mailowy rodzina500plus@kprm.gov.pl. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, zapewnia, że wszystkie maile są grupowane i udzielane są na nie odpowiedzi.

Co już się zmieniło w projekcie 500 zł na dziecko

Pod wpływem konsultacji międzyresortowych już zostały dokonane pewne zmiany w programie. Najważniejsza zmiana to zrezygnowanie z wliczania świadczenia wychowawczego do dochodu przy ubieganiu się o inny rodzaj świadczenia, które zależy od kryterium dochodowego (np. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych). Dzięki temu osoby, które otrzymywały zasiłek z opieki społecznej nie stracą go, a po wprowadzeniu programu Rodzina 500 Plus zyskają 500 zł na dziecko.

Zobacz też: Jak Centrum Analiz Ekonomicznych oceniało projekt 500 zł na dziecko
Redakcja poleca: 500 plus - kto dostanie, a kto nie
Nasz ekspert wyjaśnia, komu przysługują pieniądze w ramach programu 500 plus. Sprawdź, ile możesz dostać!

Jak można zgłaszać uwagi do programu

Do 22 stycznia 2016 r. uwagi do programu Rodzina 500 Plus może zgłosić każdy na adres mailowy: rodzina500plus@kprm.gov.pl.
Od 15 do 21 stycznia we wszystkich urzędach wojewódzkich odbędą się spotkania, w których weźmie udział minister Elżbieta Rafalska lub wiceministrowie rodziny, pracy i polityki społecznej. W spotkaniach mogą wziąć udział przedstawiciele gmin, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. Na nasze pytanie, czy w spotkaniach mogą wziąć udział rodzice, ministerstwo odpowiedziało, że tak.
Każdy rodzic może więc czuć się zaproszony do udziału w spotkaniach.
Sprawdź, kiedy i gdzie możesz spotkać się z ministrami

Kto najwięcej zyska na programie 500 zł na dziecko

Przypominamy najważniejsze założenia programu:
  1. Co miesiąc rodzice otrzymają 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko (po 500 zł na każde). W przypadku dochodów netto poniżej 800 zł na osobę w rodzinie (a gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – poniżej 1200 zł na osobę) dodatek 500 zł rodzice otrzymają też na pierwsze dziecko. 
  2. W przypadku drugiego i kolejnych dzieci ma nie obowiązywać kryterium dochodowe: oznacza to, że 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko otrzymają rodzice niezależnie od dochodu.
  3. Rodzice będą musieli wypełnić wniosek o przyznanie świadczenia. Wniosek trzeba będzie wypisywać co rok.
  4. Pieniądze mają być wypłacane do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Po co program 500 zł na dziecko

Program "Rodzina 500 plus" ruszy w kwietniu 2016. To największy projekt ministerstwa i całego rządu, najdroższy i najbardziej prospołeczny, stąd tak szerokie konsultacje społeczne. Na programie skorzysta 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł  na 3,8 mln dzieci
Celem programu jest wsparcie rodzin i zachęcenie młodych osób do posiadania dzieci. Polska znajduje się w bardzo złej sytuacji demograficznej: dzieci rodzi się zbyt mało.
Program Rodzina 500 plus ma być pierwszym elementem spójnej polityki demograficznej. Ministerstwo chce likwidować bariery, które zniechęcają młodych Polaków do posiadania dzieci, a są to m.in. kwestie mieszkaniowe, ochrony zdrowia, sposób funkcjonowania przedszkoli i szkół, trudności w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodziców.

Macie uwagi do projektu? Piszcie na adres mailowy kprm lub napiszcie swoje uwagi pod tekstem: przekażemy je ministerstwu.

Zobacz też: 500 zł czy... czyli jak w innych krajach Europy wspiera się rodziny i zachęca do posiadania dzieci

 
Doładuj
Przeładuj