Encyklopedia problemów wychowawczych

Adhd

Rodzice dzieci z zespołem ADHD w leczeniu dziecka muszą zacząć od wprowadzenia w domu dyscypliny opierającej się na zasadzie "SKRyPT" - są to pierwsze litery od słów Stałość, Konsekwencja, Regularność, Powtarzanie, Teraz.

Stałość, Konsekwencja, Regularność, Powtarzanie, Teraz – jest to pięć podstawowych zasad, które powinno wprowadzić się w domu, aby dalsza terapia dziecka była skuteczna.

Pięć zasad:
- Stałość. Zachowania rodziców muszą być przewidywalne. Maluch, który wie, jak zareagujesz, ma bardziej poukładany, a więc i bezpieczniejszy świat.
- Konsekwencja. Daje dziecku szansę nauczenia się, jakie zachowania są akceptowane, a jakie nie. Jeśli np. za granie piłką w mieszkaniu raz będzie chwalone, drugim razem nikt tego nie zauważy, a jeszcze innym zostanie ukarane, trudno mu będzie zrozumieć, czy takie zachowanie jest dobre, czy złe.
- Regularność. Dzieci mają problemy z poczuciem czasu, organizacją zajęć, przewidywaniem następstw. Precyzyjnie zaplanowany dzień wpływa na nie uspokajająco.
- Powtarzanie. Aby nadpobudliwy maluch (a więc mający trudności z koncentracją uwagi) nauczył się prawidłowo zachowywać, potrzebuje o wiele więcej powtórzeń danej sytuacji.
- Teraz. Im młodsze dziecko, tym reakcja rodzica na jego zachowanie powinna być szybsza. To znaczy, że powinna następować bezpośrednio po tym, jak maluch zachowa się niewłaściwie albo zrobi coś dobrego.
I jeszcze jedno. Chwal dziecko za każde dobre zachowanie.

Zobacz także:
Encyklopedia zdrowia dziecka - ADHD