Współpraca Reklamowa

Inteligencja emocjonalna – spis lekcji Doroty Zawadzkiej dla 5- i 6-latków

Program nauki inteligencji emocjonalnej dla 5- i 6-latków został podzielony na 12 lekcji zróżnicowanych tematycznie. W każdej lekcji prezentuję kilka ćwiczeń, które będą rozwijać różne obszary inteligencji emocjonalnej.

Jak kształtować inteligencję emocjonalną u 5- i 6-latka? Co robić, by dziecko było empatyczne, potrafiło kierować swoimi emocjami? I wreszcie, dlaczego to takie ważne dla jego przyszłości?

Dojrzałość to coś, co osiągam, kiedy nie potrzebuję już oceniać czy obwiniać niczego ani nikogo za to, co mi się przytrafia. Anthony de Mello

Od lat naukowcy starają się znaleźć wyjaśnienie, w jaki sposób rozwijamy się w aspekcie intelektualnym. Mnie najbliższa jest koncepcja pewnego Szwajcara, Jeana Piaget, który oparł się na założeniu, że inteligencja to efekt biologicznego dostosowania się naszego organizmu do relacji z otaczającym światem. Dzięki temu bodźce odbierane przez nasze zmysły nie tylko są czytane wprost jako np. ciepło, ból, głośno, słono..., ale są także umieszczane w strukturze, którą nazwałabym swoistą mapą procesów poznawczych.

 

Mapa emocji

Mapa procesów poznawczych to nieskończenie skomplikowana pajęczyna zależności i powiązań składająca się na nasz ogląd świata. Nasz rozwój emocjonalny stanowi o kształtowaniu cech pozwalających odnaleźć się w społeczeństwie, buduje naszą indywidualną charakterystykę, nieodzowny element rozwoju każdego człowieka.

Dojrzałość emocjonalna

Dojrzałość emocjonalna to umiejętność kontrolowania i panowania nad własnymi emocjami, zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć. Pozwala ona stać się świadomym oraz interaktywnym składnikiem otaczającej rzeczywistości. Potrafimy wówczas wykorzystywać rozsądek przy podejmowaniu decyzji i w relacjach interpersonalnych, a nie kierować się przede wszystkim reakcjami emocjonalnymi.

Najważniejszym warunkiem prawidłowego rozwoju emocjonalnego jest uczestniczenie w życiu społecznym. To poprzez relacje z innymi ludźmi, zwierzętami oraz światem w ogóle uczymy się, jakie konsekwencje niosą ze sobą formy wyrażania naszych emocji. Dowiadujemy się, że wpływamy nie tylko na swoje życie, ale także na życie innych.

Dziecko z wysokim poziomem EQ

Warunkiem dojrzałości emocjonalnej jest wysoki poziom rozwoju EQ, czyli inteligencji emocjonalnej. Jak wygląda dojrzałe emocjonalnie dziecko w wieku 5-6 lat?

 • bez rozpaczy rozstaje się z rodzicem na czas pobytu w placówce, np. Przedszkolu, szkole
 • sprawnie kontroluje swoje emocje, stara się nie uzewnętrzniać ich w sposób gwałtowny
 • wierzy w swoje umiejętności, jest pewne siebie
 • adekwatnie do sytuacji okazuje uczucia
 • umie cierpliwie czekać na swoją kolej i potrafi przez dłuższą chwilę skoncentrować się na zadaniu
 • przeżywa oraz rozpoznaje swoje emocje takie jak: duma, radość, zaciekawienie
 • potrafi współodczuwać przeżycia innych dzieci i przeżywa radości i smutki związane z życiem grupy
 • prawidłowo reaguje na niepowodzenia, uwagi nauczyciela i innych osób dotyczące niewłaściwego zachowania
 • reaguje prawidłowo na pozytywne uwagi dotyczące zachowania i postępów w nauce

Ważna nauka emocji

Dojrzałość emocjonalna nie pojawia się znikąd – wymaga pracy, wysiłku, dobrych intencji i ochoty na spojrzenie w głąb siebie. Jest to w znaczeniu ogólnym poziom kompetencji pozwalających na pełne wykorzystywanie naszego indywidualnego potencjału w życiu.

Rozwój dziecięcej dojrzałości emocjonalnej polega głównie na zmniejszeniu impulsywności reakcji oraz wydłużeniu czasu przeżywania różnych stanów emocjonalnych. Reakcje tracą wtedy formę wybuchowych, gwałtownych, nieadekwatnych dla danego bodźca i sytuacji.

Lekcje z emocji

Aby wesprzeć rozwój emocjonalny, przygotowałam zestaw lekcji dla dzieci 5,6-letnich. Warto z nich korzystać i to wielokrotnie. Oto tematy w nich poruszane:

 1. Emocja – siła i znak
 2. Asertywność
 3. Pokaż mi swoje emocje
 4. Budowanie zespołu
 5. Głowa pełna pomysłów
 6. Porażka i sukces
 7. Szkiełko i oko
 8. Moi koledzy i koleżanki
 9. Mój portret
 10. Rodzinne zdjęcie
 11. Prawa i przywileje
 12. Kary i nagrody

Artykuł powstał z udziałem marki KINDER Niespodzianka