Współpraca Reklamowa

Jak silna jest inteligencja emocjonalna twojego dziecka? [Psychotest]

Na inteligencję emocjonalną dziecka składają się takie cechy, jak: wiara w siebie, znajomość własnych zalet i ograniczeń, chęć podejmowania wyzwań, empatia, umiejętność współpracy i wzbudzania sympatii. Sprawdź, czy twoje dziecko je posiada!