Wyniki
Wyniki
Laureaci
Wyniki
Wyniki
Wyniki
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Bronisław Komoowski, wybory prezydenckie 2015, debata prezydencka, polityka prorodzinna
fot. Wikipedia
Aktualności

Mamy odpowiedzi Bronisława Komorowskiego!

Obaj kandydaci na Urząd Prezydenta otrzymali od nas pytania dotyczące polityki prorodzinnej, jaką zamierzają prowadzić. Publikujemy odpowiedzi otrzymane od Bronisława Komorowskiego.
W trakcie kampanii prezydenckiej 2015 r. padło wiele różnych deklaracji. W ramach naszej „Małej Debaty Prezydenckiej” chcieliśmy usłyszeć, w jaki sposób obaj kandydaci chcą wspierać po wygranych wyborach rodziców i osoby, które dopiero myślą o założeniu rodziny. Oto odpowiedzi na trzy – naszym zdaniem – kluczowe pytania, dotyczące opieki zdrowotnej, posyłania sześciolatków do szkoły i tworzenia warunków, aby polskim rodzicom żyło się lepiej. Mamy nadzieję, że okażą się pomocne w dokonaniu właściwego wyboru – już w tę niedzielę, 24 maja 2015 r.

Czytaj też: Gdzie rodzinom z dziećmi żyje się najlepiej?
 

W Polsce znów rodzi się mniej dzieci (dane za I kwartał 2015). W jaki sposób zamierza Pan zachęcać Polaków do posiadania potomstwa, aby nie groziła nam katastrofa demograficzna?

Bronisław Komorowski: Przez całą pierwszą kadencję poszukiwaliśmy w Kancelarii rozwiązań, które pozwalają usuwać bariery ograniczające wśród potencjalnych rodziców swobodę decyzji o posiadaniu dziecka, a zwłaszcza kolejnych dzieci. Przygotowaliśmy Program Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny" i  realizujemy kolejno jego postulaty. 
Wśród głównych priorytetów Programu Polityki Rodzinnej są m.in. działania na rzecz godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Wydłużyliśmy urlop macierzyński i wprowadziliśmy urlop rodzicielski, który pozwala rodzicom na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez 52 tygodnie przy zachowaniu ochrony przez utratą miejsca pracy i z zasiłkiem macierzyńskim przez cały okres urlopu.
W Sejmie znajduje się tzw. ustawa rodzinna, której celem jest doskonalenie warunków korzystania z tych rozwiązań w taki sposób, aby to rodzice swobodnie mogli decydować o zasadach jego wykorzystywania przez matkę i ojca. Ustawa ta uprości i uelastyczni system urlopów związanych z opieką nad dziećmi, ułatwi korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne, dając jednocześnie szersze  prawo do korzystania z pracowniczych uprawnień rodzicielskich i matkom, i ojcom.
Wiem, że młodzi, odpowiedzialni ludzie uzależniają decyzje o dzieciach od posiadania pracy. Wiem też, jak trudna jest sytuacja tej właśnie generacji na rynku pracy. Wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Rodzinnej opracowujemy program „Praca dla młodych", który ma za zadanie zarówno ułatwić zdobycie, jak i utrzymanie zatrudnienia. Program już w 2016 r. zapewni 100 tys. miejsc pracy dla młodych, dofinansowanych przez państwo, z gwarancją 2 lat zatrudnienia.  
Wychowanie dziecka to duże obciążenie finansowe dla rodzin. Dlatego przygotowałem i podpisałem ustawę zmieniająca zasady rozliczania podatku dochodowego, które pozwoliły ponad milionowi rodzin w pełni odpisać sobie tzw. ulgę prorodzinną na dzieci. Jednocześnie podnieśliśmy kwotę tej ulgi dla rodzin z trójką oraz z czwórką i większą liczbą dzieci. 
Będę również wdrażał program budowy mieszkań na wynajem o czynszu niższym od rynkowego.

Czytaj też: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - wniosek do druku 

Na wizytę do kardiologa dziecięcego czeka się ponad 3 miesiące, podobne kolejki są do innych specjalistów. W Polsce zaczyna brakować pediatrów, a opieka stomatologiczna nad dziećmi jest jedną z najgorszych w Europie: studenci z krajów skandynawskich przyjeżdżają do Polski oglądać próchnicę u małych dzieci. Jaki ma Pan pomysł na poprawę stanu opieki zdrowotnej nad dziećmi? Czy zostaną przywrócone gabinety lekarskie i stomatologiczne w szkołach?

Bronisław Komorowski: Jestem rzecznikiem odbudowy szkolnej opieki zdrowotnej, jak również – ujmując problem szerzej, koordynacji działań państwa wokół zdrowia publicznego. Zdrowie publiczne to promocja i profilaktyka zdrowia, edukacja prozdrowotna od najmłodszych lat, bezpieczne drogi, zachowania, unikanie używek, umiejętność radzenia sobie ze stresem, prawidłowy ruch. Wbrew nazwie nie jest to tylko domena ministra zdrowia, ale także resortu edukacji, sportu, gospodarki, transportu i pracy. Jesteśmy jedynym krajem europejskim, który nie ma ustawy o zdrowiu publicznym. Ale to rząd, a nie prezydent odpowiada za docelowy system opieki zdrowotnej, i to on powinien go stworzyć. 

Polecamy: Czy twój sześciolatek jest gotowy, by pójść do szkoły?

Czy uważa Pan, że to rodzice powinni decydować o tym, czy ich sześcioletnie dzieci pójdą do pierwszej klasy?

Bronisław Komorowski: Wielu rodziców odczuwa niepokój związany z wysłaniem 6-latków do szkoły. Jednak trzeba dbać o lepszy start w życie, by dzieci mogły konkurować z rówieśnikami z zagranicy. Opóźnianie pójścia dzieci do szkoły to zmniejszanie szans na dobrą przyszłość. Oczywiście są dzieci, które rozwijają się wolniej – stąd też możliwość odroczenia rozpoczęcia edukacji szkolnej w oparciu o zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
Większość obaw rodziców, które zgłaszane były do Kancelarii, ogniskowała się wokół zapewnienia właściwych warunków edukacji małych dzieci oraz problemów łączenia w jednej klasie 6- i 7-latków. Dlatego też priorytetem powinno być pełne dostosowanie przestrzeni szkolnej do potrzeb sześciolatków. Niewskazane jest też pozostawianie pełnej dowolności dotyczącej wieku wysłania dziecka do szkoły.

Czytaj też: Urlop macierzyński, dodatkowy, rodzicielski - rozwiewamy wątpliwości

 

500 plus - kto dostanie, a kto nie

ONS.pl
Aktualności
Czy nowy prezydent poprawi sytuację rodziców?
500 zł na każde dziecko w rodzinach najbiedniejszych, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, decydowanie przez rodziców o tym, czy posłać dziecko do szkoły w wieku 6 lat - to główne postulaty polityki prorodzinnej, deklarowane przez przyszłego prezydenta Andrzeja Dudę.

Andrzej Duda będzie obecnie najmłodszym prezydentem na świecie. W kampanii wyborczej obiecywał mocno wspierać rodziny . Polska od kilkunastu lat znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji demograficznej z powodu systematycznego spadku liczby urodzin. Prowadzone od kilku lat zmiany polegające na wydłużeniu urlopu macierzyńskiego , wprowadzeniu Karty Dużej Rodziny spowodowały, że w 2014 roku urodziło się więcej dzieci niż w 2013 r., jednak ten wzrost trwał krótko: już w pierwszym kwartale 2015 roku nastąpił spadek liczby urodzin. Demografowie ostrzegają, że jeśli sytuacja się nie zmieni, Polsce grozi zapaść demograficzna. Jak zachęcić młode osoby do decydowania się na dziecko? - W 2014 roku podano dane, z których wynika, że 36 proc. dzieci w Polsce żyje w rodzinach, w których dochód na osobę jest poniżej 539 zł. 750 tysięcy dzieci wychowuje się w rodzinach, w których dochód miesięczny na osobę wynosi mniej niż 400 zł. Za takie pieniądze nie można żyć, nie można dbać o rozwój dziecka, kupić dla niego podręczników, wyprawki do szkoły. Rodziny biorą na to pożyczki, kredyty. To dla tych rodzin jest potrzebny program 500 zł na każde dziecko - mówił Andrzej Duda na konwencji "Dobra zmiana" podsumowującej kampanię wyborczą. Odpowiadając na nasze pytania o politykę prorodzinną, w ramach małej " debaty prezydenckiej " Andrzej Duda obiecał też: przesłanie na początku kadencji projektu wprowadzenia dodatku w wysokości 500 zł na dziecko , w trybie pilnym wystąpienie o podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł, zabieganie w rządzie o przywrócenie gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach, dążenie do wprowadzenia zmian polegających na pozostawieniu do decyzji rodziców tego, kiedy ich dzieci mają iść do pierwszej klasy , ponieważ "system edukacji ma wspierać rodziny w wychowaniu, a nie wprowadzać sztuczne...

Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, wybory prezydenckie 2015, kandydat na prezydenta, kandydaci na prezydenta, polityka prorodzinna
źródło: Wikipedia
Aktualności
Nasza „debata” prezydencka: pytamy kandydatów, jak chcą wspierać rodziców
Kandydatów na urząd Prezydenta RP: Andrzeja Dudę i Bronisława Komorowskiego zapytaliśmy, jak zamierzają wspierać polskich rodziców. Czekamy na odpowiedzi.

O konieczności wspierania młodych ludzi w decydowaniu się na zakładanie rodziny i posiadanie potomstwa mówił każdy z kandydatów na urząd Prezydenta . Wiele pod tym względem już zmieniło się na lepsze: wydłużono urlopy macierzyńskie , wprowadzono urlopy dla ojców. Rodzice, którzy mają troje i więcej dzieci otrzymali wsparcie w postaci Karty Dużej Rodziny . Dzięki tym działaniom w 2014 roku po raz pierwszy udało się zahamować spadek liczby urodzeń. Niestety, w I kwartale 2015 roku znów przyszło na świat mniej dzieci. Demografowie oceniają, że jeśli sytuacja się nie zmieni, grozi nam katastrofa demograficzna . Polecamy: Ranking najbogatszych kobiet w Polsce Ale problemów, z którymi zmagają się polscy rodzice nie ubyło. Najpoważniejszy z nich to opieka zdrowotna nad dziećmi - oceniana przez rodziców jako niewystarczająca. Dziecko powinno być jak najszybciej diagnozowane i leczone, tymczasem często wiele miesięcy musi czekać na wizytę do specjalistów. Czeka się również na diagnostykę i na leczenie - a to może niekorzystnie wpłynąć na cały rozwój dziecka (czytaj też: 10 objawów, których nie możesz przeoczyć u dziecka ). Wiele sporów wzbudza nadal konieczność posyłania dziecka w wieku 6 lat do pierwszej klasy . Prezydent RP , jako pierwsza osoba w państwie, ma inicjatywę ustawodawczą i wpływ na kształt stanowionego prawa. Dlatego obaj kandydaci na urząd Prezydenta RP: Andrzej Duda i Bronisław Komorowski w ramach naszej małej "debaty prezydenckiej" otrzymali od nas 3 pytania dotyczące polityki prorodzinnej, którą zamierzają prowadzić w przypadku wygrania wyborów.     W Polsce znów rodzi się mniej dzieci (dane za I kwartał 2015). W jaki sposób zamierza Pan zachęcać Polaków do posiadania potomstwa, aby nie groziła nam katastrofa demograficzna?   Na wizytę do kardiologa dziecięcego czeka się ponad 3 miesiące,...

Prawo i finanse
Rząd proponuje: dłuższy macierzyński i inne udogodnienia
Do końca czerwca ma zostać przygotowany projekt ustawy rodzinnej.

Zakończyła się debata publiczna, dotycząca projektu polityki rodzinnej rządu. Do końca czerwca ma zostać przygotowany projekt ustawy rodzinnej, mającej sprzyjać młodym ludziom i tym samym zachęcać ich do powiększania rodziny. 25 kwietnia br. odbyła się konferencja, dotycząca projektu polityki rodzinnej rządu. Zakończyła ona, trwającą od marca, debatę publiczną o rządowym projekcie polityki prorodzinnej. Celem rządu jest stworzenie dla młodych rodzin takich warunków życia, które zachęcałyby do powiększania rodziny. Biorąca udział w konferencji wiceminister pracy i polityki społecznej, Joanna Kluzik-Rostowska zapewniła, że do końca czerwca br. projekt ustawy rodzinnej będzie już gotowy i znajdzie się w nim wiele elementów rządowego programu prorodzinnego. Ponadto, powiedziała, że do końca sierpnia br. będzie gotowy projekt ustawy, dotyczącej edukacji przedszkolnej. Co będzie zawierać projekt ustawy rodzinnej? 1. Wprowadzenie systemu podatkowego, dającego ulgi rodzinom (poprzez uzależnienie kwoty wolnej od podatku w PIT od liczby osób w rodzinie – im liczniejsza rodzina, tym wyższa kwota wolna od podatku oraz zlikwidowanie obecnie panującej sytuacji, wspierającej głównie samotnych rodziców). 2. Wprowadzenie składek emerytalnych dla rodziców pozostających na urlopach wychowawczych. 3. Refundowanie pracodawcy całości składki na Fundusz Pracy za tego z rodziców, który decyduje się poświęcić wychowaniu dzieci. 4. Lepsza opieka zdrowotna dla kobiet ciężarnych i dzieci, w tym uzyskanie pomocy pediatry w miejscu zamieszkania, ułatwiony dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, finansowanie opieki medycznej nad ciężarną, szkół rodzenia, kosztów porodu. 5. Wydłużenie urlopów macierzyńskich o 8 tygodni (czyli do 26 tygodni przy pierwszym dziecku, 28 tygodni przy drugim dziecku i 36 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka. 6. Rozwiązania...

Nasze akcje
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Współpraca reklamowa
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Współpraca reklamowa
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Współpraca reklamowa
Polecamy
Porady
kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko
Aktualności
Kiedy nie można odliczyć ulgi na dziecko? Przepisy w 2023
Ewa Janczak-Cwil
rekrutacja do szkół podstawowych
Aktualności
Rekrutacja do szkoły podstawowej 2023: zasady, zapisy. Kiedy zaczyna się nabór?
Ewa Janczak-Cwil
przedszkole integracyjne
Edukacja
Przedszkole integracyjne: co to jest, dla kogo? Program
Magdalena Drab
Rekrutacja do szkół średnich: jak wygląda, ważne terminy, obliczanie punktów
Aktualności
Rekrutacja do szkół średnich: kiedy składa się papiery do liceum? Kalendarz 2023
Luiza Słuszniak
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi
Prawo i finanse
Ile może zarobić dziecko, żeby nie stracić ulgi – aktualne przepisy
Ewa Janczak-Cwil
Wielki Post: co to jest, ile trwa, historia, symbole
Święta i uroczystości
Wielki Post: ile trwa, historia, symbole, jak się go obchodzi? Kiedy się zaczyna i kończy w 2023 roku?
Luiza Słuszniak
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu
Święta i uroczystości
Rekolekcje wielkopostne: co to jest, ile trwają, co mają na celu i czy są obowiązkowe
Luiza Słuszniak
kiedy wakacje
Aktualności
Kiedy wakacje w 2023 roku – początek i zakończenie, jak planować letni wypoczynek?
Ewa Janczak-Cwil
Opieka nad żoną po porodzie
Prawo i finanse
Opieka nad żoną po porodzie 2023: kto ma prawo do zwolnienia i na jak długo?
Joanna Biegaj
Czy alimenty wlicza się do dochodu
Prawo i finanse
Czy alimenty wlicza się do dochodu: czy liczą się do zasiłku rodzinnego i do kredytu?
Milena Oszczepalińska
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Uczeń
Nabór elektroniczny do szkół i przedszkoli 2023
Luiza Słuszniak
ospa u dziecka a wychodzenie na dwór
Zdrowie
Ospa u dziecka a wychodzenie na dwór: jak długo będziecie w domu? Czy podczas ospy można wychodzić?
Milena Oszczepalińska
Pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
Język polski
Pewniaki na egzaminie ósmoklasisty: co warto powtórzyć przed egzaminem z języka polskiego?
Luiza Słuszniak
AMR, schemat żywienia niemowląt
Dieta
Schemat żywienia niemowląt: aktualne zalecenia 2023
Magdalena Drab
olej z wiesiołka
Starania o dziecko
Olej z wiesiołka na płodność: czy pomaga zajść w ciążę?
Magdalena Drab
poród w szpitalu
Poród naturalny
Chwyt Kristellera – co to jest, jak wygląda, czym grozi i czy to legalne?
Luiza Słuszniak
Edukacja
Rodzaje przedszkoli: poznaj typy przedszkoli, by wiedzieć, które będzie najlepsze dla twojego dziecka
Luiza Słuszniak
Egzamin ósmoklasisty 2022  z języka polskiego. Zakres materiału
Uczeń
Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego: co trzeba umieć, zakres materiału
Luiza Słuszniak