zmiany w urlopach dla rodziców
Adobe Stock
Aktualności

Zmiany w urlopach dla rodziców 2022: co przyniesie wdrożenie dyrektywy unijnej?

Nadchodzą zmiany w urlopach dla rodziców. Wprowadzana w Polsce w 2022 roku dyrektywa unijna ma ujednolicić urlopy ojcowskie, wydłużyć urlopy opiekuńcze oraz wyrównać płace bez względu na płeć, rasę i orientację seksualną. Ma także dać szansę na zwiększenie aktywności zawodowej młodych matek. Wyjaśniamy, o jakie zmiany w pracy będą mogli wnioskować rodzice.

Zmiany w urlopach dla rodziców będą znaczące. W związku z unijną dyrektywą dotyczącą zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym (ang. work-life balance) państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wdrożenia nowych przepisów w kwestii urlopów dla rodziców.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone po wdrożeniu unijnej dyrektywy? Wyjaśniamy, o ile zostanie wydłużony urlop opiekuńczy, jakie zmiany czeka urlop rodzicielski, na czym ma polegać planowane ujednolicenie czasu trwania urlopów ojcowskich oraz na jakie inne rozwiązania pozwalające godzić opiekę nad dzieckiem z pracą mogą liczyć rodzice.

Filip Chajzer zdradził nam, jak zamierza spędzić urlop z synkiem [WIDEO]

Proponowane zmiany w urlopach dla rodziców 2022

 • Urlop rodzicielski – zamiast 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodni w przypadku ciąży mnogiej, urlop wydłuży się odpowiednio do 41 i 43 tygodni. Każdemu z rodziców będzie przysługiwać 9 tygodni urlopu, których nie będzie można przenieść na drugiego rodzica. Urlop rodzicielski będzie można wykorzystać maksymalnie w pięciu częściach do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

  Aktualnie w Polsce nie ma podziału na indywidualne części urlopu rodzicielskiego (wyjątkiem jest pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego dla matki dziecka).

 

 • Urlop ojcowski – według unijnej dyrektywy pracownikowi, który został ojcem, przysługiwałby urlop w wymiarze 10 dni roboczych. Urlop ojcowski będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy (obecnie w Polsce obowiązująca granica to 24 miesiące).
   
 • Urlop opiekuńczy (potocznie zwany opieką na dziecko) – pracownik mógłby skorzystać z urlopu w wymiarze 5 dni w sytuacji, gdy musiałby zapewnić pomoc z powodu poważnych względów medycznych dziecku, innemu krewnemu lub osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym.

  Aktualnie w naszym kraju taki urlop przysługuje w wymiarze 16 godzin lub dwóch dni roboczych – jest to tzw. opieka nad dzieckiem. Zgodnie z unijną dyrektywą urlop ten nie tylko wydłuży się do 5 dni, ale będzie dotyczyć również konieczności opieki nad innymi członkami rodziny: rodzicami, małżonkiem lub partnerem (jeśli prawo państwa członkowskiego dopuszcza związki partnerskie).

 

 • Zasiłek macierzyński – za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ma przysługiwać 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku, a nie średnio 67,5 proc. jak do tej pory (jeśli zliczyć 100 proc. pensji przez pierwsze 20 tygodni, a później – 60 proc.).

 

 • Możliwość zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (choroba, wypadek). Zwolnienie wynosiłoby w sumie 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym, za ten czas przysługiwałaby połowa wynagrodzenia.

 

 • Elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci w wieku do 8 lat. Rodzic będzie mógł wnioskować np. o pracę zdalną lub indywidualny rozkład czasu pracy, a jeśli pracodawca odmówi, będzie musiał pisemnie to uzasadnić.


Pracodawca będzie też musiał uzasadnić wypowiedzenie umowy terminowej, a także pisemnie odnieść się do wniosku pracownika o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki zatrudnienia (w przypadku pracownika zatrudnionego na umowę na czas określony, który wykonywał pracę co najmniej pół roku). 

Ważne! Pracodawca nie będzie mógł bez zgody pracownika zlecać pracy w nocy, w godzinach nadliczbowych oraz wyjazdów na delegację pracownikowi opiekującemu się dzieckiem do 8 lat. Teraz granicą jest 4. rok życia dziecka.

Od kiedy zmiany w urlopach dla rodziców?

Zgodnie z zapisami traktatu unijnego Polska powinna wprowadzić te zmiany do 31 lipca 2022 roku. Teoretycznie może więc to nastąpić wcześniej, np. jeszcze w pierwszej połowie 2022 roku.

Na co jeszcze mogą liczyć rodzice w pracy?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), tzw. dyrektywa rodzicielska, ma na celu uwzględnienie zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie w ciągu ostatnich lat, a w konsekwencji zapewnienie rodzicom lepszej możliwości godzenia życia zawodowego z prywatnym. Dyrektywa ta ma również zachęcić do równego podziału obowiązków między rodzicami.

Uwzględnione w dyrektywie przepisy mają także:

 • zwiększyć udział kobiet w rynku pracy,
 • zwiększyć korzystanie przez mężczyzn z urlopów rodzinnych,
 • zapewnić elastyczną organizację pracy.


Źródło: rp.pl

Zobacz też:

urlop okolicznościowy urodzenie dziecka
Adobe Stock
Prawo i finanse
Urlop okolicznościowy. Komu i na jakich zasadach przysługuje w 2022 roku?
Urlop okolicznościowy to jeden lub dwa dni wolnego, które pracownik może wykorzystać, otrzymując za nie normalne wynagrodzenie. Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi w związku z ważnymi życiowymi zdarzeniami.

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka przysługuje zarówno mamie, jak i ojcu dziecka. Najczęściej wykorzystywany jest przez ojców, np. w celu załatwienia formalności związanych z narodzinami potomka. Dni wolne z tytułu narodzin dziecka przysługują jedynie rodzicom – nie mogą ich wykorzystać np. dziadkowie.  Spis treści:  Urlop okolicznościowy a   Kodeks pracy Urlop okolicznościowy – urodzenie dziecka Urlop okolicznościowy z okazji ślubu Urlop okolicznościowy z okazji śmierci bliskiej osoby Urlop okolicznościowy a Kodeks pracy Przepisów dotyczących urlopu okolicznościowego nie ma w Kodeksie pracy. Zasady, na jakich można z niego korzystać określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Urlop okolicznościowy to dni wolne, które pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zatrudnionemu na etat poza wymiarem dni urlopowych. Za okoliczność, w związku z którą można otrzymać urlop okolicznościowy to: urodzenie się pracownikowi dziecka ślub pracownika lub jego dziecka śmierć bliskiej osoby. Wymiar urlopu okolicznościowego może wynosić 1 lub 2 dni: 1 dzień urlopu okolicznościowego – przysługuje z okazji ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 2 dni urlopu okolicznościowego – przysługują z okazji ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. Za urlop okolicznościowy przysługuje pełne wynagrodzenie . Urlop po narodzeniu dziecka wykorzystywany jest przez ojców, bo kobiety od dnia porodu (a czasem również i przed nim) przebywają na urlopie macierzyńskim . Niewykorzystany urlop...

zasiłki dla samotnej matki
AdobeStock/Syda Productions
Prawo i finanse
Zasiłki dla samotnej matki –​ co przysługuje? Świadczenia, dodatki, zasiłek z MOPS
Zasiłki dla samotnej matki nie przysługują niestety wszystkim mamom samotnie wychowującym dziecko. Aby otrzymać dodatek dla samotnej matki w 2022 roku, trzeba spełnić określone warunki. Ponadto od lipca 2022 roku zmienił się sposób opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci.

Zasiłki dla samotnej matki to spora pomoc, bo bycie samodzielnym rodzicem jest ogromnym wyzwaniem finansowym (zwłaszcza gdy nie możesz liczyć na alimenty lub pozostajesz bez pracy). Jeżeli jesteś samotną matką po rozwodzie, uczącą się lub bezrobotną, możesz ubiegać się o specjalny dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka . Potocznie nazywa się go zasiłkiem dla samotnej matki. Ale ta nazwa jest myląca, gdyż zasiłek przysługuje nie tylko mamie samodzielnie wychowującej dziecko, ale również tacie, tyle tylko, że w szczególnych sytuacjach. Spis treści: Zasiłki dla samotnej matki – dostępne dodatki i świadczenia Kto może się ubiegać o zasiłek dla samotnych rodziców? Ile dostaje pieniędzy matka samotnie wychowująca dziecko? Zasiłek dla samotnej matki z MOPS – wymagane dokumenty Ulga podatkowa dla samotnych rodziców Zasiłki dla samotnej matki: dostępne dodatki i świadczenia Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymuje rodzic, który spełnia podstawowy warunek:  przysługuje mu  zasiłek rodzinny . Otrzymujesz go wtedy, gdy: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł; dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  764 zł  – jeżeli wychowujesz dziecko z niepełnosprawnością. Gdy dochód jest wyższy, dodatek do zasiłku rodzinnego oblicza się zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” – wysokość zasiłku rodzinnego jest pomniejszana o kwotę przekroczenia, tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 5 zł, to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę przekroczenia, czyli 5 zł. Kto może się ubiegać o zasiłki dla samotnych rodziców? O zasiłek dla samotnego rodzica może się ubiegać: osoba  samotnie wychowująca dziecko (mama lub tata), osoba  samotnie...

Pieniądze na dziecko
AdobeStock
Prawo i finanse
Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]
Narodziny i wychowanie dziecka to mnóstwo wydatków. Pieniądze na dziecko oferowane przez państwo mają wspomóc rodziców w ponoszeniu kosztów związanych z posiadaniem dzieci. Podpowiadamy, o jakie świadczenia po urodzeniu dziecka możesz się ubiegać w 2022 roku. Do znanych od lat świadczeń, zasiłków i ulg dołączyły nowe, w tym świadczenia dla dzieci Ukraińców.

Świadczenia przyznawane w związku z urodzeniem dziecka w 2022 roku obejmują zarówno wypłacane jednorazowo kwoty, np. z tytułu becikowego, jak i comiesięczne lub coroczne zasiłki, ulgi i inne formy finansowego wsparcia rodziców.  Suma wszystkich świadczeń wzrosła w związku z wprowadzeniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Ale na trzy lata (do 31 października 2024 roku)  zamrożone zostały progi dochodowe i kwoty świadczeń , poza świadczeniem pielęgnacyjnym. Obowiązują one już od 6 lat (ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2015 roku). Oznacza to, że świadczenia są przyznawane coraz mniejszej liczbie rodzin, gdyż zarówno minimalna, jak i średnia pensja przez ten czas znacząco wzrosła. Zdaniem rządu decyzję tę rekompensuje świadczenie 500 plus. Nie jest to prawdą, gdyż przysługuje ono do 18 roku życia, a świadczenie rodzinne można pobierać przez cały czas trwania nauki dziecka (maksymalnie do 21 roku życia w przypadku dzieci zdrowych i do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych). W związku z decyzją rządu nie ulegną podniesieniu przez najbliższe trzy lata kwoty: becikowego, kosiniakowego, zasiłku rodzinnego. Wyjaśniamy, co należy się rodzicom po urodzeniu dziecka. Podpowiadamy też, jakie pieniądze dostaną dzieci uchodźców z Ukrainy. Sprawdź, o jakie świadczenia na dziecko możesz się ubiegać w 2022 roku i przez najbliższe trzy lata.  Świadczenia na dziecko w 2022 roku: Becikowe Kosiniakowe 500 złotych na dziecko 12 tysięcy zł na drugie dziecko Zasiłek macierzyński Zasiłek rodzinny Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek z tytułu urodzenia dziecka ​ Ulga podatkowa na dziecko Zasiłek wychowawczy Karta Dużej Rodziny Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki dla dziecka Świadczenia opiekuńcze 300 plus dla ucznia Bon turystyczny „Żłobkowe”...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
mata na piknik
Pielęgnacja
Jedziecie na piknik? Oto 6 wskazówek, dzięki którym się uda
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Podróże z Marko BeSafe
Rozwój
Oto sposób na przewożenie dziecka 5 razy bezpieczniej niż dotąd!
Partner
Polecamy
Porady
jak ubierać noworodka latem
Noworodek
Jak ubierać noworodka latem, żeby go nie przegrzać?
Małgorzata Wódz
Nowe urlopy dla rodziców
Prawo i finanse
Nowe urlopy dla rodziców w 2022 roku: od kiedy więcej dni wolnych?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Bon turystyczny: jak wykorzystać w 2022?
Aktualności
Gdzie można wykorzystać bon turystyczny – lista podmiotów + zmiany przepisów
Ewa Janczak-Cwil
Rabarbar w ciąży
Dieta w ciąży
Czy w ciąży można jeść rabarbar? Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Luiza Słuszniak
imiona unisex
Imiona
Imiona unisex – jak nazwać dziecko bez wskazywania na płeć? 168 propozycji!
Ewa Janczak-Cwil
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży
Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem
Ewa Janczak-Cwil
bon turystyczny do kiedy
Aktualności
Bon turystyczny 2022 – ważność bonu. Do kiedy można wykorzystać?
Małgorzata Wódz
zapłodnienie
Starania o dziecko
Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia
Magdalena Drab
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu
Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?
Joanna Biegaj
wyprawka noworodka
Niemowlę
Wyprawka dla noworodka na lato: ubranka i rzeczy do szpitala [LISTA ZAKUPÓW]
Małgorzata Wódz
uczulenie na jad pszczeli / uczulenie na jad osy
Zdrowie
Uczulenie na jad pszczeli i jad osy: objawy, co robić i jak przebiega leczenie
Katarzyna Pinkosz
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania
Dieta w ciąży
Szparagi w ciąży: czy można jeść, właściwości, przeciwwskazania 
Luiza Słuszniak
jak pobrać bon turystyczny
Prawo i finanse
Jak pobrać i aktywować bon turystyczny: instrukcja rejestracji na PUE ZUS (krok po kroku)
Milena Oszczepalińska
domowe sposoby na komary
Aktualności
Domowe sposoby na komary: co robić, żeby komary nie gryzły?
Joanna Biegaj
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży
Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?
Ewa Cwil
plan porodu
Lekcja 2
Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku
Małgorzata Wódz
pozytywny test ciążowy
Ciąża
Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?
Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży
Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?
Małgorzata Wódz