Kampania gadki
fundacja Dzieci Niczyje
Aktualności

Start kampanii GADKI przeciw wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

Fundacja Dzieci Niczyje nauczy rodziców jak przekazać dziecku informacje o niebezpiecznych dla niego sytuacjach i sposobach reagowania na próby wykorzystywania seksualnego.

Jedno na pięcioro dzieci w Europie jest wykorzystywane seksualnie. W Polsce - jedno na siedmioro, jak dowiodły badania. Jednak to żaden powód do chwały, że statystyki w naszym kraju są niższe. Zwłaszcza że bardzo trudno jest uzyskać dokładne dane na temat skali problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Jest wiele powodów: ofiary nie mogą (bo to małe lub niepełnosprawne dzieci) lub nie chcą (bo się boją, chcą chronić sprawcę, ze względu na mechanizmy obronne) informować o swoich doświadczeniach.

Po co ta kampania?

Fundacja Dzieci Niczyje przygotowała akcję GADKI w odpowiedzi na wyniki swoich badań, które wskazują, że rodzice niewystarczająco często poruszają z dziećmi temat zagrożeń związanych z wykorzystywaniem seksualnym. Zdecydowana większość rodziców (56%) uważa, że taka rozmowa z dzieckiem może być trudna lub bardzo trudna. A niemal połowa z tych (46%), którzy nie rozmawiają z dziećmi o zagrożeniach, jest przekonana, że ich dzieci nie są narażone na przemoc seksualną. Kampania GADKI jest prowadzona w ramach polskiej edycji kampanii Rady Europy „1 na 5” i wpisuje się w zobowiązania, jakie przyjęła Polska ratyfikując w 2014 r. Konwencję o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (Konwencja z Lanzarote).

Zobacz też: Od kiedy wychowanie seksualne?

Co przekazuje kampania?

Przekaz kampanii koncentruje się wokół akronimu GADKI, stanowiącego system wskazówek, które rodzice mogą przekazać dzieciom: Gdy mówisz „nie”, to znaczy „nie”, Alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy, Dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które cię niepokoją, Koniecznie pamiętaj, że twoje ciało należy do ciebie, Intymne części ciała są szczególnie chronione. – Nawet bardzo troskliwy rodzic nie jest w stanie w pełni kontrolować środowiska swojego dziecka. Zagrożenia pojawiają się czasem tam, gdzie nikt się ich nie spodziewa. Dzieci uczone zasad bezpieczeństwa w zagrażających sytuacjach o wiele częściej zachowują się w sposób, który je chroni – mówi dr Monika Sajkowska, Prezeska Fundacji Dzieci Niczyje.  

Kto najczęściej wykorzystuje seksualnie dzieci?

Okazuje się, że aż 86 proc. sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci to osoby z otoczenia dzieci - z rodziny i z bliskiego ich otoczenia, a tylko 14 proc. to osoby obce. Nieprawdą jest więc opinia rodziców, że ich dzieci nie są narażone na wykorzystywanie seksualne. Sprawcy przemocy seksualnej wobec dzieci, często wykorzystują bezbronność, posłuszeństwo i uległość najmłodszych – cechy, które często promują rodzice i opiekunowie. - Od dobrze wychowanego dziecka oczekuje się, żeby było potulne, cichutko siedziało w kącie i wypełniało polecenia osób dorosłych. Chcemy przełamać ten stereotyp i powiedzieć rodzicom, że do kanonu dobrego wychowania powinny wejść umiejętności, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo dziecka. Sztuka mówienia „nie”, szacunek do siebie, zwracanie się o pomoc, kiedy dzieje się coś złego – to kompetencje, które mogą ochronić dziecko i będą procentować przez całe życie – mówi Jolanta Zmarzlik, terapeutka z Fundacji Dzieci Niczyje.

Zobacz też: Co z tą płcią, co z tym gender?

Co to jest wykorzystywanie seksualne?

Wykorzystywanie seksualne dziecka to różne zachowania włączające dziecko w aktywności seksualne: kontakty fizyczne (penetracja, dotyk), ekspozycje seksualne (ekshibicjonizm, prezentowanie pornografii), formy komercyjne (prostytucja i pornografia dziecięca). Ogólnopolska Diagnoza Przemocy wobec Dzieci prowadzona przez FDN pokazała, iż 12 proc. nastolatków (11-17 lat) padło ofiarą przynajmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego. Ofiar wykorzystywania seksualnego jest zdecydowanie więcej wśród dziewczyn (19 proc.) niż chłopców (9 proc.).

Jak rozmawiać z dzieckiem?

Fundacja przekazuje rodzicom konkretne wskazówki dotyczące sytuacji „trudnej” rozmowy oraz dostarcza narzędzi, które mogą ułatwić poruszanie z dziećmi takich tematów, jak asertywność, ochrona granic, szacunek do własnego ciała, ochrona miejsc intymnych, czy szukanie pomocy w trudnych sytuacjach. – W rozmowie o zagrożeniach przemocą seksualną, wcale nie musi padać słowo „seks” czy „wykorzystywanie seksualne”. Naszą ideą jest, by te rozmowy były jak najbardziej dla dzieci zrozumiałe i wplecione w codzienność – dodaje dr Sajkowska.

Wskazówki i materiały dla rodziców dostępne są na stronie akcji: www.gadki.fdn.pl

Zobacz też: Jak poznać, że dziecko jest molestowane seksualnie?

Grzeczne dzieci 2 - Kampania GADKI Fundacji Dzieci Niczyje

przemoc wobec dzieci
materiały prasowe
Aktualności
One nie mogą się obronić. Reaguj! Zawsze
Co 5. dziecko w Polsce jest ofiarą przemocy. 19.11 był Międzynarodowy Dzień przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Nie bądź obojętna!

Reaguj na przemoc wobec dzieci Każdego dnia tysiące dzieci w Polsce jest bitych, maltretowanych, poniżanych, wykorzystywanych seksualnie... Same nie mogą się obronić. Skala zjawiska krzywdzenia dzieci w Polsce jest niepokojąca. Według badań Fundacji Dzieci Niczyje, co 5. dziecko w Polsce doświadczyło przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony osób dorosłych, a co 7. jakiejś formy wykorzystywania seksualnego.  W związku z Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci , który obchodzony jest 19. listopada, Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą przypomina, jak ważne jest reagowanie na przemoc wobec dzieci. Zawsze.  Świadkowie przemocy wobec dzieci Zdarzyło ci się słyszeć krzyki u sąsiadów i płacz dziecka za ścianą?  Widziałaś rodzica szarpiącego dziecko w sklepie lub autobusie?  Obserwowałaś agresywne zachowanie opiekuna, który wykrzykuje do syna lub córki zbyt wiele zbyt mocnych słów?  A może zdarzyło ci się zobaczyć niepokojące siniaki u dziecka, które codziennie spotykasz w windzie? Słyszałaś malca, który mówi o seksie w nienaturalny dla swojego wieku sposób?  Krajowe Partnerstwo na rzecz Ochrony Dzieci przed Przemocą przypomina, że dzieci same nie mogą się obronić i apeluje o podejmowanie działania w razie najmniejszych wątpliwości czy podejrzeń.  - Świadomość problemu przemocy wobec dzieci , dzięki prowadzonym kampaniom i większej otwartości mediów na podejmowanie tego tematu, jest dziś w Polsce większa niż kilkanaście czy nawet kilka lat temu. Jednak wciąż pozostaje ogromnie dużo do zrobienia. Często usprawiedliwiamy brak reakcji. Pojawia się myśl: To wewnętrzna sprawa tej rodziny, nie będę się wtrącać. Tymczasem, zaniechanie reakcji może prowadzić do tragedii.– mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje koordynującej Krajowe Partnerstwo...

Dzieci doświadczające przemocy w dzieciństwie częściej jako dorośli popełniają samobójstwo
AdobeStock
Aktualności
Dzieci z trudnym dzieciństwem o wiele częściej popełniają samobójstwa
Młodzi Polacy są w absolutnej europejskiej czołówce, jeżeli chodzi o udane próby samobójcze zakończone śmiercią. Przyczyna tkwi w ich dzieciństwie - prawie 80 proc. młodzieży doświadcza w dzieciństwie krzywdy.

Badania przeprowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę pokazują, że wystarczy przeżyć kilka negatywnych zdarzeń w dzieciństwie, aby aż 17-krotnie! częściej podjąć próbę samobójczą, w porównaniu do osób bez takich obciążeń. Największe spustoszenie w psychice dziecka czyni przemoc fizyczna. Polska w fatalnej czołówce "Polska jest dziś drugim po Niemczech krajem w Europie z największym odsetkiem zakończonych zgonem samobójstw wśród młodych ludzi. To bardzo niepokojące" – podkreśla prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dr Monika Sajkowska. Badania przeprowadzono wśród 1772 studentów z pięciu uczelni w Polsce, w wieku 18-25 lat, na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Ministerstwa Zdrowia. Prawie 80 proc. z badanych przyznało się, że doświadczyło w dzieciństwie co najmniej jednej formy krzywdzenia lub dysfunkcji w rodzinie. Badania pokazują, że ci z nich, którzy doświadczyli kilku negatywnych zdarzeń w dzieciństwie , wielokrotnie częściej podejmują próby samobójcze. Ale nie tylko. Częściej też okaleczają się i nie mają bliskiej osoby. Negatywne doświadczenia w dzieciństwie Co to znaczy negatywne doświadczenia w dzieciństwie? W języku angielskim są one określane jako ACE, czyli Adverse Child Experiences i są to silnie stresujące wydarzenia, powtarzające się we wczesnym okresie życia. Należą do nich m.in.: przemoc fizyczna, przemoc emocjonalna, wykorzystywanie seksualne, zaniedbanie, rozwód lub separacja rodziców, uzależnienia, choroby psychiczne, bycie świadkiem przemocy domowej, zachowania przestępcze członków rodziny. Zdaniem naukowców, mają one długofalowe konsekwencje i wywierają negatywny wpływ na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w późniejszym życiu. Ponad trzy czwarte studentów - 77 proc. - doświadczyło co najmniej jednej formy krzywdzenia lub dysfunkcji w...

Kampania przeciw przemocy
Achim Lippoth/Publicis Pixelpark
Aktualności
„Dotyk, który nigdy nie znika” – zobacz poruszającą kampanię przeciwko przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu
Problem przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci wciąż jest aktualny. Zobacz najnowszą kampanię przeciwko nadużyciom wobec dzieci, promowaną hasłem „Dotyk, który nigdy nie znika”. Czy taki przekaz trafia do wyobraźni?

Hasłem „ Dotyk, który nigdy nie znika ” („Some touches never leave”) organizacja Innocence in Danger chce zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci i wykorzystywania seksualnego. Przekaz kampanii Najnowsza kampania organizacji Innocence in Danger zwraca uwagę na problem przemocy i nadużyć seksualnych wobec dzieci. Plakaty przedstawiają dzieci  z widocznymi na ciele śladami dłoni dorosłych. W ten sposób twórcy kampanii chcą pokazać, że krzywdy, których doświadczają dzieci, pozostaną z nimi przez całe życie. Przekaz kampanii jest czytelny: cierpienie psychiczne dzieci nigdy nie zniknie i pozostanie z nimi na zawsze, wraz ze śladami dotyku oprawców. Pedofilia i przemoc wobec dzieci w Polsce Każdego roku sądy rozpatrują ok. 1500 spraw dotyczących molestowania seksualnego dzieci. Niestety, część przestępstw nie zostaje zgłoszona i  sprawcy pozostają bezkarni. Kampania „Some touches never leave” zwraca uwagę nie tylko na wykorzystywanie seksualne dzieci , ale także na przemoc w rodzinie – bicie i poniżanie. Każdy „zły dotyk” zostawia na ciele i w psychice dziecka ślad. Zobacz plakaty: Kampania przypomina akcję „ Zły dotyk boli przez całe życie ”. Czy powstawanie takich kampanii jest skuteczne? Czy takie plakaty, mocne, ale nie drastyczne, przemawiają do wyobraźni? Polecamy: Masz córkę? Musisz zobaczyć ten film!  

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj