ZUS obniża ciężarnym zasiłki
fotolia
Aktualności

ZUS obniża zasiłki dla ciężarnych! Twierdzi, że wyłudzają pieniądze

Uwaga! Kolejne kobiety dostały obniżone wypłaty zasiłku macierzyńskiego. ZUS uznał, że zarabiają za dużo!

Czy ciężarne wyłudzają pieniądze?

ZUS poobiera od twojej pensji składki, liczysz więc, że zasiłek macierzyński będzie wypłacony proporcjonalnie do twojej pensji. Tak dotychczas było.
Ostatnio jednak urzędnicy ZUS zaczęli podejrzliwym okiem patrzeć na kwoty wypłacane ciężarnym. Ich zdaniem wiele z nich próbuje wyłudzić pieniądze. Uznali to za podstawę, by oceniać zakres obowiązków kobiety w pracy, zanim zaszła w ciążę. Jeśli w subiektywnej ocenie inspektorzy dojdą do wnioski, że kobieta w zarabia za dużo, a tak zdarza się coraz częściej, ZUS nie waha się przed obniżeniem wynagrodzenia kobiety do minimalnej kwoty. 

Taki właśnie przypadek jakiś czas temu opisywała "Rzeczpospolita". Kobieta zarabiająca 3000 zł brutto zaszła w ciążę i złożyła do ZUS-u wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Inspektorzy uznali jednak, że pensja kobiety jest zbyt wysoka i wyliczył jej zasiłek od kwoty 1750 zł brutto. Tłumaczyli swoją decyzję w ten sposób: młoda osoba nie może mieć odpowiednich kwalifikacji i tyle zarabiać.

Czy postępowanie ZUS-u jest bezprawne?

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących m.in. wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych, dodatkowo art. 86 ust. 2 (tej samej ustawy) mówi, że kontrola ze strony ZUS może obejmować w szczególności takie kwestie, jak m.in. prawidłowość i rzetelność obliczania i opłacania składek, a także ustalanie uprawnień do świadczeń i ich wysokości. Oznacza to, że istnieją podstawy prawne  do kwestionowania wysokości odprowadzanych składek przez inspektorów ZUS-u. 

Czy jest na pewno zgodne z prawem?

- Tendencja jest taka: jeżeli się da, ZUS zmierza do tego, by obniżać wynagrodzenia. W systemie prawnym jest zasada domniemania niewinności i wszystkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść strony. W mojej ocenie, w przypadku działania ZUS-u jest zupełnie odwrotnie. Jeżeli jest jakaś wątpliwość, urząd rozstrzyga ją na swoją korzyść – wyznała WP mec. Katarzyna Mrozowska z kancelarii Pankiewicz & Współpracownicy w wywiadzie dla wiadomości wp.pl. 

Inspektorzy ZUS w swej ocenie powinni brać pod uwagę adekwatność wykształcenie i doświadczenia zawodowego pracownicy do jej zakresu obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem pracy na danym stanowisku. W wielu przypadkach są to czynniki bardzo trudne do ustalenia. 

ZUS najczęściej postępuje tak, gdy sprawa dotyczy umów zawieranych już w trakcie ciąży lub zatrudnienia na krótko przed długotrwałym okresem pobierania świadczeń. Jeśli kobieta nie zgadza się z decyzją ZUS-u, pozostaje jej odwoływanie się do sądu pracy.

Działania ZUS-u budzą wiele kontrowersji nie tylko wśród samych zainteresowanych, czyli ciężarnych, ale również w środowisku prawniczym. Cytowana wcześniej mecenas (w tym samym wywiadzie) mówi: "Jeśli jestem w ciąży i pracuję, od razu jestem na straconej pozycji, ponieważ taka jest polityka urzędu. Z tym nie powinniśmy się zgadzać. Ta praktyka nie jest w mojej ocenie sprawiedliwa i prawidłowa".
Do Trybunału Konstytucyjnego trafiło zapytanie skierowane przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, czy praktyki prowadzone przez ZUS nie naruszają podstawowych praw pracowniczych (sygn. P9/15). Z niecierpliwością czekamy na decyzję.

Zobacz też: Prawa ciężarnych będą ograniczone! Miało być lepiej, a będzie…

Co sądzisz o kobietach w ciąży biorących zwolnienie lekarskie? [SONDA ULICZNA]

Fotolia.pl
Aktualności
Dobrze zarabiasz i zaszłaś w ciążę? ZUS może obniżyć Twoją pensję
Jeden z prezesów firmy informatycznej był przekonywany przez inspektora ZUS, że zatrudniona programistka nie była potrzebna. Szczególnie, że zaszła w ciążę, a zarabiała dobrze.

Jeśli w ostatnim czasie zostałaś zatrudniona na dobrze płatnym stanowisku, może okazać się, że w przypadku zwolnienia lekarskiego , a nie daj Boże ciąży, ZUS będzie próbował udowodnić Twojemu pracodawcy, że chcesz wyłudzić wysokie świadczenia. Tak zdarzyło się w jednej z warszawskich firm. Wkrótce po zatrudnieniu wykwalifikowana programistka zaszła w ciążę. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie zarabiała 8 tys. zł netto, co dla ZUS-u oznacza wypłatę o wiele wyższych świadczeń zarówno w czasie zwolnienia, jak i w czasie rocznego urlopu macierzyńskiego. Inspektor ZUS próbował przekonać prezesa, że wysokie wynagrodzenie zostało przyznane błędnie i powinno wynosić połowę tej kwoty. Dodatkowo pracownica w ogóle nie była potrzebna w firmie, a zatem świadczenia w czasie urlopu macierzyńskiego zostanie obniżone (?!). Urodziłaś dawno? ZUS nadal może zapukać Kontrola dokumentów przez zakład może sięgać nawet 5 lat wstecz. Jeśli więc Twoje dziecko jest już odchowane, nadal możesz się spodziewać kontroli. Inspektor może zakwestionować słuszność zatrudnienia oraz uznać, że zajście w ciąże w czasie trwania umowy może być wyłudzeniem, a kara w takim przypadku może sięgać kilkudziesięciu tysięcy zł. Przypominamy Ustawa o systemie zabezpieczeń społecznych umożliwia zakładowi ocenę umowy z pracodawcą i w razie wątpliwości oskarżenie pracownika o próbę wyłudzenia świadczeń . Pod lupę brane jest wykształcenie, doświadczenie, zakres obowiązków i odpowiedzialność. Składanie wyjaśnień dotyczy zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Czy Wam też odechciewa się zachodzić w ciążę w takiej sytuacji?   Źródło: natemat.pl, wp.pl

mama, niemwolę, praca, komputer, telefon
Prawo i finanse
Aktywność zawodowa podczas urlopu wychowawczego: co można, a czego nie
Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym? Dowiedz się, jakie masz możliwości zarabiania podczas urlopu wychowawczego.

Pracownik ma prawo podjąć pracę, inną działalność, a także naukę i szkolenie podczas przebywania na urlopie wychowawczym . Zajęcia te nie mogą jednak wyłączać możliwości osobistej opieki nad dzieckiem. Przebywanie na urlopie wychowawczym nie zwalnia również z obowiązku zachowania lojalności wobec  pracodawcy . Praca podczas urlopu wychowawczego Art. 1862 § 1 k.p. dopuszcza możliwość podjęcia pracy zarobkowej oraz innej działalności przez pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego. W przypadku kobiety może to być na przykład praca polegająca na pomaganiu mężowi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Aktywność taka nie może jednak kolidować z podstawowym celem korzystania z urlopu wychowawczego jakim jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem . W przypadku ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem , pracodawca może wezwać pracownika do powrotu do pracy w terminie przez siebie ustalonym. Termin ten, zgodnie z  1862 § 2 k.p, musi się mieści w przedziale od czterech do trzydziestu dni od dnia wezwania. Stała praca jest bowiem jednoznaczna z trwałym zaprzestaniem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Kiedy można zwolnić pracownika na urlopie wychowawczym? Pomimo generalnej ochrony stosunku pracy pracowników przebywających na urlopie wychowawczym, pracodawca może rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę z takim pracownikiem. Zwolnienie pracownika dopuszcza 1861 § 1 k.p. Rozwiązania umowy jest uzależnione od wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w art. 52 § 1 k.p. Są to: - ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, - popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa , które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku (jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone...

Fotolia.pl
Prawo i finanse
Zmiany w macierzyńskim dla bizneswoman w 2016 roku
W 2016 roku nastąpiły zmiany w zasiłku macierzyńskim. tak jak w 2015 roku nie ma już możliwości, by uzyskać wysokie świadczenie mamom prowadzącym działalność gospodarczą, które raz przed porodem opłaciły składkę. Od stycznia 2016 roku wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie zależeć od czasu opłacania składek i ich wysokości.

W 2015 roku zniknęła luka w prawie, która umożliwiała ciężarnym kobietom , rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej tuż przed porodem na uzyskanie wysokiego, ponad sześciotysięcznego zasiłku macierzyńskiego.   Jedna składka gwarantem wysokiego zasiłku Zasiłek macierzyński mogą otrzymać przedsiębiorcze mamy, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Do tej pory prawo do wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia było przyznawane po opłaceniu jedynie pierwszej składki ubezpieczenia. A to oznacza, że jeśli ciężarna zarejestrowała działalność gospodarczą co najmniej miesiąc przed porodem i opłaciła składkę chorobową od najwyższej obowiązującej podstawy  (w 2014 roku było to 9365 zł - za co najmniej jeden pełen miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym nastąpił poród), to mogła przez rok pobierać wysoki zasiłek macierzyński. Oznacza to, że płacąc do ZUS jednorazowo kwotę ok. 3500 zł matka własny biznes nabywała prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości nawet ok. 6,6 tys. zł miesięcznie (100 proc. zasiłku), a jeśli pobierała go przez cały rok - 5,2 tys. zł miesięcznie (80 proc. zasiłku). Zmiany w macierzyńskim w 2016 roku W związku z rządową nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia zdrowotnego w razie choroby i macierzyństwa od 2015 roku te zasady się zmieniły, a wysokość zasiłku macierzyńskiego przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest uzależniona od czasu opłacania składek oraz ich kwoty. W 2016 roku początkowo kobiecie prowadzącej własną firmę krócej niż 12 miesięcy i opłacającej składki przewyższające ustawowe minimum zostanie przyznany zasiłek w minimalnej wysokości, który będzie powiększany o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek przypadający przed nabyciem prawa do świadczenia. Tak więc matka, która...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach

Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19

Partner
Miasteczko Zmysłów 2
Małe dziecko

Odwiedź Miasteczko Zmysłów i poznaj jego atrakcje!

Partner
KINDER Niespodzianka WSCW
Rozwój dziecka

Poznaj świat emocji dziecka! Ruszyła akcja Widzę, Słyszę, Czuję, Wiem

Partner
Polecamy
Porady
ile dać na komunię
Święta i uroczystości

Ile dać na komunię w 2022: ile do koperty od gościa, dziadków, chrzestnej i chrzestnego

Maria Nielsen
Podróż kleszczowy
Poród naturalny

Poród kleszczowy: wskazania, powikłania, skutki dla matki i dziecka

Ewa Janczak-Cwil
co kupić na chrzest
Święta i uroczystości

Co kupić na chrzest? Prezenty praktyczne i pamiątkowe [GALERIA]

Joanna Biegaj
zapłodnienie
Starania o dziecko

Zapłodnienie: przebieg, objawy, kiedy dochodzi do zapłodnienia

Magdalena Drab
400 plus na żłobek
Aktualności

400 plus dla dziecka na żłobek: zasady, warunki, wniosek

Ewa Janczak-Cwil
Pierwsza komunia święta
Święta i uroczystości

Prezent na komunię: pomysły na prezenty modne i tradycyjne (lista)

Magdalena Drab
biegunka w ciąży
Zdrowie w ciąży

Biegunka w ciąży: przyczyny i leczenie rozwolnienia w ciąży i przed porodem

Ewa Janczak-Cwil
Pieniądze na dziecko
Prawo i finanse

Świadczenia na dziecko: co przysługuje po urodzeniu dziecka 2022? [ZASIŁKI, ULGI]

Małgorzata Wódz
Czop śluzowy
Przygotowania do porodu

Czop śluzowy – co to, jak wygląda, kiedy odchodzi?

Joanna Biegaj
plan porodu
Lekcja 2

Plan porodu: jak go napisać, czy jest obowiązkowy? Wzór do druku

Małgorzata Wódz
wyprawka dla noworodka wiosna
Noworodek

Wyprawka dla noworodka: wiosną to obowiązkowa lista! (ubranka i rzeczy do wózka)

Małgorzata Wódz
twardy brzuch w ciąży
Zdrowie w ciąży

Twardy brzuch w ciąży – kiedy napięty brzuch jest powodem do niepokoju?

Ewa Cwil
pozytywny test ciążowy
Ciąża

Pozytywny test ciążowy – co dalej? Kiedy test ciążowy jest fałszywie pozytywny?

Joanna Biegaj
plamienie implantacyjne
Objawy ciąży

Plamienie implantacyjne: co to jest, jak wygląda, ile trwa? Czy zawsze występuje w ciąży?

Małgorzata Wódz
jak ubrać dziecko na spacer
Pielęgnacja

Jak ubrać niemowlę i starsze dziecko na spacer, by nie było mu za zimno ani za gorąco?

Małgorzata Wódz
Pozycje wertyklane do porodu
Poród naturalny

Pozycje wertykalne do porodu: dlaczego warto rodzić w pozycji wertykalnej?

Dominika Bielas
wody płodowe
Przygotowania do porodu

Jak wyglądają wody płodowe? Jak je rozpoznać?

Beata Turska
9 miesięcy w 4 minuty: tak powstaje życie
Przebieg ciąży

Rozwój płodu tydzień po tygodniu – ten film wzruszy każdego!

Joanna Biegaj