GRY
 
 

Alimenty na dziecko - 13 ważnych pytań

Dziecko to nie tylko radość, ale i wydatki. Jak sobie z nimi poradzić samej? Idź do sądu i upomnij się o należne alimenty.

6. Czy można żądać alimentów jeszcze przed urodzeniem dziecka?

Zgodnie z prawem, ojciec dziecka niebędący mężem matki ma obowiązek przyczyniać się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem, kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie okołoporodowym i kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Kobieta może zatem żądać, by mężczyzna wyłożył określoną kwotę jeszcze przed porodem. Warunek? Ojcostwo powinno być uwiarygodnione (np. zeznaniami świadków). Termin i sposób wypłaty ustalonej sumy określa sąd.
Redakcja poleca: Co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów? [SONDA ULICZNA]
O to, co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów na swoje dzieci zapytaliśmy przechodniów. Zobacz co mieli do powiedzenia - to nie były miłe słowa!

7. Skoro mąż wypiera się ojcostwa, czy ma płacić na dziecko?

Jeśli sąd nałożył na męża obowiązek płacenia alimentów, to musi się z niego wywiązywać. Mógłby przestać płacić, gdyby wystąpił do sądu o ustalenie ojcostwa i uzyskałby – na podstawie badań DNA – pozytywny dla siebie wyrok (potwierdzający, że nie jest biologicznym ojcem). Wówczas miałby prawo złożyć wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Dopóki tego nie zrobi, musi przyczyniać się do utrzymania dziecka. Gdy dobrowolnie nie chce płacić, możesz wystąpić do komornika i jemu powierzyć egzekucję alimentów.

8. Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów poza ojcem dziecka?

Zgodnie z przepisami prawa po rodzicach biologicznych obowiązek alimentacyjny ciąży w dalszej kolejności na dziadkach.

9. Po jakim czasie można żądać podwyżki alimentów?

Nie ma ograniczenia czasowego w zakresie podwyższenia świadczeń. Jeśli po wydaniu przez sąd orzeczenia w sprawie alimentów wzrosną usprawiedliwione potrzeby dziecka (np. zachoruje i wymaga dodatkowych środków na leczenie), nie ma przeszkód, aby złożyć pozew o podwyższenie świadczeń. Podobnie gdy dowiesz się o zmianie sytuacji zobowiązanego (np. podjął lepiej płatną pracę).

10. Czy trzeba płacić alimenty na dorosłe dziecko, które studiuje?

Rodzice są obowiązani do utrzymania dziecka, dopóki nie jest ono w stanie czynić tego samodzielnie. Powinność rozciąga się również na czas studiów. Pod warunkiem jednak, że dziecko terminowo zdaje egzaminy i nie powtarza roku, nie bierze bez ważnego powodu urlopu dziekańskiego. Prawo dopuszcza możliwość zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego rodziców, jeśli udowodnią, że wiąże się to dla nich z nadmiernym obciążeniem finansowym lub ich dorosła pociecha nie dokłada należytych starań, by „pójść na swoje” (np. zamiast podjąć pracę, studiuje kolejny kierunek). O tym, czy rodzic może być zwolniony z alimentów, decyduje wyłącznie sąd.
Doładuj
Przeładuj