GRY
 
 

Angielski na dziś - Jemy śniadanie

Śniadanie podane do łóżka, kontynentalne czy w formie bufetu, podczas wakacji smakuje wyjątkowo dobrze.

deDOMO
fot. Panthermedia
Wśród wielu dań i w miłej atmosferze stanowi ono wyjątkową okazję do stopniowego rozbudowywania dziecięcego menu, a także słownika. Ważne, żeby śniadanie było zjedzone, a anglojęzyczne wyrażenia "przetrawione".

Przykładowe scenki

SCENKA 1

Can I choose a table?
Czy mogę wybrać stolik?

■ Yes, you can. Which one do you like?
Tak, możesz. Który ci się podoba?

● The one by the window.

Ten przy oknie.

■ OK. Let’s go and take it.
Dobrze. Chodźmy go zająć.

SCENKA 2
When are we going to go down for breakfast ?
Kiedy idziemy na śniadanie?

■ In fifteen minutes, I think. Are you ready?
Myślę, że za piętnaście minut. Jesteś gotowa?

● Yes, I am, but Mum is still in the bathroom.

Ja jestem, ale mama jest ciągle w łazience.

SCENKA 3

What would you like to eat today?
Na co dzisiaj masz ochotę?

I’m going to get scrambled egg with bacon.
Wezmę jajecznicę na boczku.

I’ll have the same. Could you bring me some, please?

Ja to samo. Mógłbyś mi przynieść?

● Sure, Mum! Would you like it with bread or with a bread roll?
Jasne, mamo! Wolisz z chlebem czy z bułką?

I’d like a whole grain bread roll.
Chciałabym bułkę wieloziarnistą.

SCENKA 4
Have you finished your sausages?
Skończyłeś już swoje parówki?

● No, I haven’t. I don’t like them.
Nie, nie skończyłem. Nie smakują mi.

■ OK, what would you like to eat?

OK, a co chcesz zjeść?

I don’t know. I’m not hungry.
Nie wiem, chyba nie jestem głodny.

Posłuchaj dialogów »


KLOCKI GRAMATYCZNE do śniadania
I’m..
I’ll..
Let’s..
When are we going to...?
Could you...?
I haven’t..
What would you like to...?
Are you...?
Have you...?
I’d like..
Can I..
Would you like...?
I don’t..
I’m going to...?
You can..

WSKAZÓWKA JĘZYKOWA Get oraz fetch
Jeśli chcecie poprosić kogoś o przyniesienie czegoś, pamiętajcie, że używając czasownika get możecie poprzedzić go czasownikiem go, np. Can you go and get me a napkin, please?/Can you go and get a napkin for me, please? Natomiast fetch znaczy "iść" i "przy- nieść", więc stosowanie czasownika go przed fetch jest całkowicie niepotrzebne – Can you fetch me a napkin, please?/Can you fetch a napkin for me, please?

GRA JĘZYKOWA  Prośby rodzica
Kiedy wasze dziecko skończy już śniadanie, poproście je, aby przy- niosło wam kilka rzeczy. Aby zachęcić je do tej zabawy, If you fetch me..., obiecajcie jakąś nagrodę (dłuższy pobyt na basenie, dodat- kową partyjkę makao, zgodę na zakup gazetki, gumy do żucia itp.). Rozpocznijcie swoje życzenia od najbardziej zrozumiałych pojęć np. Will you fetch me a banana, please?, Will you fetch me another banana, please?, Can you fetch me some apple juice, please?, Can you fetch me a muffin, please?, Fetch me a cup of coffee with milk, please. Aby uniknąć znużenia proponuję, w zależności od wieku dziecka, maksymalnie 5 próśb, wtedy szansa na taką obsługę/za- bawę przez cały wakacyjny pobyt rośnie. A wraz z nim stopień opa- nowania dwóch sprawności językowych – rozumienia ze słuchu (Fetch me an apple, please) oraz mówienia np. Is that what you want? (Czy tego chciałaś?) Here you are (Proszę bardzo).
If you fetch me...   
Can you fetch me some..., please?
Will you fetch me a..., please?   
Fetch me a..., please.
Redakcja poleca: Jaką rolę w twoim dzieciństwie odegrała babcia? [SONDA ULICZNA]
O to, jaką rolę w naszym dzieciństwie odegrała babcia zapytaliśmy przechodniów. W niedzielę obchodzimy Dzień Babci i z tej okazji życzymy wszystkim babciom dużo zdrowia i uśmiechu!

Ocena (0 oceny)

0.0
Doładuj
Przeładuj