Encyklopedia zdrowia dziecka

Badania noworodka

Skala Apgar

Tuż po narodzinach, lekarz lub położna wystawiają dziecku oceny w teście zwanym skalą Apgar. W 1., 3., 5., czasem też po 10 minucie życia sprawdza się jego stan zdrowia.
Bierze się pod uwagę pięć wskaźników:
  • zabarwienie skóry,
  • częstość i sposób oddychania,
  • liczbę uderzeń serce,
  • napięcie mięśni
  • reakcję na bodźce.
W każdej z kategorii dziecko może dostać od 0 do 2 punktów, czyli maksymalnie 10.
8-10 punktów oznacza stan dobry.
4-7 punktów: stan średni
0-3 punkty: stan zły.
Skala Apgar jest skalą subiektywną. Dlatego jeśli dziecko dostało poniżej 7 punków w skali Apgar, z krwi pępowinowej pobiera się próbkę by sprawdzić, czy w chwili narodzin było niedotlenione.

Czytaj też: Skala Apgar  pozwala ocenić ryzyko

Badania krwi

Tuż po porodzie dziecku pobiera się krew pępowinową do różnych badań. Jeśli masz grupę krwi "zero" lub ujemny czynnik Rh, trzeba oznaczyć grupę krwi Twojego dziecka. Może bowiem u niego wystąpić konflikt serologiczny. Lekarze sprawdzą również u maluszka poziom bilirubiny. Podwyższenie tej substancji we krwi świadczy właśnie o tym konflikcie, a także zakażeniu bakteryjnym. Zanim pojawią się objawy zakażenia, można już dobrać antybiotyk. Jeśli lekarze nie są pewni, czy serce maluszka pracuje prawidłowo, mogą mu zrobić dodatkowe badanie krwi.

Dokładne badanie neonatologiczne

W pierwszej dobie życia każde dziecko jest bardzo dokładnie badane przez neonatologa. Badanie trwa około pół godziny i powinno być wnikliwe.

W drugiej dobie

W drugiej lub trzeciej dobie życia dziecka sprawdza się prawdopodobieństwo wystąpienia dwóch ważnych chorób metabolicznych: fenyloketonurii (zaburzenia przemiany aminokwasów) oraz hypotyreozy (braku pewnych hormonów tarczycy).
Jeśli dziecko jest zdrowe, w trzeciej dobie zostanie zaszczepione przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW typu B) oraz gruźlicy (BCG).
Zanim dziecko opuści szpital, będzie też miał zbadany słuch. Jest to badanie nieszkodliwe i bezbolesne. Gdy wynik jest nieprawidłowy, badanie powtarza się następnego dnia.

Przed wypisem

Zwykle lekarz ponownie ocenia stan zdrowia maluszka tuż przed wyjściem ze szpitala. Nie musisz denerwować się, że o czymś ważnym zapomniałaś. Wszystko jest zapisane w książeczce zdrowia dziecka.

Zobacz także: