GRY
 
 

Baza Ośrodek Sztuki Teatralnej

„Baza” jest współczesnym centrum kultury. Głównym nurtem działań jest szeroko rozumiana sztuka teatru. Ośrodek realizuje działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym i badawczym.

Pracownie twórcze, które działają na stałe w Ośrodku: Teatr Baza – tworzenie i prezentacja spektakli; Studio Teatralne – dwuletnia szkoła aktorska i reżyserska; Stowarzyszenie Artystyczne Baza (dawne Stowarzyszenie Teatralna Chata) – działalność dla społeczności lokalnej Mokotowa, mieszkańców Warszawy, projekty międzynarodowe; Małe Studio – zajęcia dla młodzieży szkolnej; Otwarte Warsztaty Teatralne – dla dorosłych; LIKA i ZIKA – warsztaty dla młodzieży z poza Warszawy.

Oprócz działań związanych z teatrem, odbywają się tu: koncerty, wystawy, projekcje filmów, dyskusje, spektakle i spotkania dla dzieci, warsztaty, spotkania z ludźmi kultury, wydarzenia kierowane do społeczności lokalnej. Celem tego projektu jest tworzenie miejsca otwartego dla wszystkich ludzi zainteresowanych kulturą. Miejscu temu towarzyszy idea spotkania: spotkania ze sztuką, spotkania poprzez wspólne działania, człowieka z człowiekiem. Kształtujemy przyszłych aktorów i reżyserów, młodych animatorów kultury, rozwijamy u młodych ludzi talenty, pasje, twórcze postawy.

Założycielem Ośrodka jest Tomasz Zadróżny, i młodzi animatorzy kultury skupieni wokół Stowarzyszenia Teatralna Chata (założone w 2006 roku). W maju 2011 roku Stowarzyszenie uzyskało bardzo istotne wsparcie ze strony władz Dzielnicy Mokotów, co wyraziło się w przekazaniu lokalu użytkowego (ul. Podchorążych 39, 500m2) na działalność organizacji.

Tworzenie Ośrodka wspierają: Lech Śliwonik – dziekan Akademii Teatralnej, prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej Janusz Majcherek – redaktor naczelny miesięcznika Teatr Anna Michalak – dyrektor DK Dorożkarnia Agata Buzek – aktorka Karolina Gruszka – aktorka Beata Fudalej – aktorka Marcin Hycnar – aktor Borys Szyc – aktor Iwan Wyrypajew – reżyser Piotr Cieplak - reżyser i inni.

t e a t r   b  a  z  a
ul. Podchorążych 39
00-722 Warszawa
Tel/Faks: 510-053-140
e-mail: biuro@teatrbaza.pl

Więcej o teatrze »
Redakcja poleca: Zobacz, jak Anna Dereszowska znalazła talent w sobie i co odkryła u swojej córki! [WIDEO]
"Szkoliłam rysunek, bo miałam być architektem" – mówiła aktorka podczas spotkania w Akademii 5.10.15. Zdradziła jedną ważną rzecz, która pomogła jej znaleźć klucz do tego, co chce w życiu robić!

Ocena (0 oceny)

0.0
Doładuj
Przeładuj