Becikowe 2018: jak otrzymać pieniądze na dziecko? [WIDEO]

Co to jest becikowe? W jakiej wysokości jest przyznawane świadczenie, gdzie należy złożyć wniosek i jakie musisz przygotować dokumenty?

Zobacz inne z serii: Urlopy i zasiłki po urodzeniu dziecka (7)

Becikowe o jednorazowy zasiłek, który otrzymuje się w związku z narodzinami dziecka. Rodzice jeśli spełniają wymogi formalne – otrzymują po przyjściu  na świat dziecka tysiąc złotych.
O becikowe możesz ubiegać się, jeśli dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Przy wyliczeniach uwzględnia się dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym i dzieli się go na liczbę członków rodziny, w tym również nowo narodzone dziecko


Kto może otrzymać becikowe?

  • Rodzice nowo narodzonego dziecka.
  • Rodzice adopcyjni lub opiekunowie prawni.
  • Zamieszkujący w naszym kraju cudzoziemcy, którzy mają pozwolenie na pracę.
Becikowego nie otrzymają ci rodzice, którym przysługują podobne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka za granicą. 
 

Gdzie można złożyć wniosek o becikowe?

Żeby złożyć wniosek o becikowe należy zgłosić się do urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Warto wcześniej upewnić się, gdzie składa się wniosek o becikowe w miejscu swojego zamieszkania. Na złożenie dokumentów masz 12 miesięcy od dnia porodu. Rodzice adopcyjni lub opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie tego świadczenia do 12 miesięcy od momentu objęcia opieki nad dzieckiem.
 

Jakie dokumenty są potrzebne do becikowego?

Lista potrzebnych dokumentów zależy od sytuacji rodziny. Mimo tego, że podstawą obliczeń jest dochód z 2016 roku, jeśli sytuacja finansowa rodziny w 2017 roku się zmieni (ktoś straci pracę, zdobędzie nową, otrzyma zasiłek macierzyński, wyrejestruje działalność gospodarczą, utraci prawo do renty itp.), musi o tym poinformować w urzędzie. W takich sytuacjach becikowe jest przyznawane w oparciu o aktualną sytuację finansową rodziny. Warto dopytać, co jeszcze trzeba ze sobą przynieść. Osoby, które żyją w związku partnerskim, powinny uwzględnić dochody obojga partnerów.

Do wniosku o becikowe trzeba dołączyć:
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarza przynajmniej od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu,
  • odpis aktu urodzenia,
  • oświadczenie, że na dziecko nie było jeszcze pobierane becikowe w innym miejscu,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny,
  • kserokopię dowodu osobistego.
     

Kiedy otrzymasz becikowe?

Po narodzinach dziecka i odebraniu odpisu aktu urodzenia możesz złożyć wniosek. Jeśli zrobisz to do 10. dnia miesiąca, wypłata becikowego nastąpi do końca tego samego miesiąca. Jeśli zrobisz to później, pieniądze otrzymasz w następnym miesiącu.

Polecamy:

Ocena (2 oceny)

5.5
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Upał w ciąży

Dieta przyszłej mamy