Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży - porada prawna na Babyonline.pl
fot. Fotolia

Kiedy należy powiadomić pracodawcę o ciąży?

​Wiele kobiet w ciąży uważa, że o swoim stanie muszą jak najszybciej powiadomić pracodawcę. Czy Kodeks pracy określa w jakim terminie to trzeba zrobić? Na pytanie odpowiada Patrycja Chabier, adwokat, specjalizujący się w sprawach rodzinnych.
Monika Karbarczyk
Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży - porada prawna na Babyonline.pl
fot. Fotolia
W Kodeksie pracy nie został określony termin powiadomienia pracodawcy o ciąży. Dawniej przyszłe mamy miały na to 7 lub 14 dni (stąd dość powszechne myślenie, że trzeba zrobić to niezwłocznie), jednak ustawodawca zrezygnował z tych zapisów. Obecnie kobieta w ciąży może zgłosić swój stan pracodawcy w dowolnej dla niej chwili, jednak im szybciej to zrobi, tym lepiej dla niej. Dlaczego?

Ciąża a umowy o prace

Po pierwsze, ciąża wpływa na trwałość stosunku pracy. Zgodnie z przepisem art. 177 Kodeksu pracy, ochrona kobiety ciężarnej dotyczy:
  • zakazu wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę,
  • zakazu rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia,
  • obowiązku przedłużenia umów terminowych, o ile uległaby ona rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy. Co ważne! Mechanizm wydłużania umów terminowych dotyczy wyłącznie umowy na okres próbny przekraczającej jeden miesiąc oraz umowy na czas określony, ponieważ umowa na czas wykonywania określonej pracy została, w związku z nowelizacją kodeksu pracy z dnia 25 czerwca 2015 r., wykreślona z katalogu umów o pracę.
  • zakazu rozwiązania umowy o pracę już wypowiedzianej. Oznacza to, że wypowiedzenie staje się bezskuteczne, jeśli pracodawca złożył pracownicy oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ciąży bądź jeszcze przed okresem ochronnym, a termin rozwiązania umowy nastąpiłby już w czasie ciąży.
Warto jednak pamiętać, że ochrona pracownicy w ciąży nie jest absolutna. W wyjątkowych sytuacjach, określonych w art. 52 Kodeksu pracy, pracodawca może zwolnić ciężarną pracownicę, np. gdy ta dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych lub popełniła przestępstwo uniemożliwiające dalsze jej zatrudnienie na zajmowanym stanowisku. To dotyczy również sytuacji, gdy pracownica jest winna utraty uprawnień koniecznych do wykonywania przez nią pracy na zajmowanym stanowisku. W takich sytuacjach dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarne. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z ciężarną pracownicą, przy czym może to nastąpić wyłącznie za wypowiedzeniem.

Warto przeczytać: Pracownica w ciąży - jakie przysługują jej uprawnienia?
Redakcja poleca: Praca w ciąży – aspekty prawne - film
Ile godzin dziennie może pracować ciężarna? Jaka wysokość wynagrodzenia przysługuje kobiecie w ciąży na zwolnieniu lekarskim?

Ciąża a ochronna ciężarnej

Po drugie, pracodawca ma obowiązek chronienia pracownicy w ciąży. Jeśli pracuje ona w zawodzie, który został wpisany na listę "prac bezwzględnie zakazanych do wykonywania w czasie ciąży", musi przenieść ją na inne stanowisko lub zwolnić ze świadczenia pracy do czasu porodu. Taka lista prac została wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545.). Taki wykaz pracodawca może również rozszerzyć w wewnętrznym regulaminie zakładu o dodatkowe prace, jakich nie powinna wykonywać kobieta w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Sprawdź koniecznie: Kiedy pracodawca musi przenieść kobietę w ciąży na inne stanowisko?
Oceń artykuł

Ocena 5 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy