Ciąża na wychowawczym
fot. Adobe Stock

Ciąża na wychowawczym – masz prawo do płatnego zwolnienia i urlopu macierzyńskiego

Ciąża na urlopie wychowawczym daje kobiecie prawo do skorzystania z płatnego zasiłku chorobowego, a nawet z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Aby tak się jednak stało, ciężarna musi podjąć odpowiednie kroki, w przeciwnym razie nie będzie mogła skorzystać z tych świadczeń.
Dominika Bielas
Ciąża na wychowawczym
fot. Adobe Stock
Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę na urlopie wychowawczym, kodeks pracy daje kilka możliwości zabezpieczających jej sytuację prawną. Ciężarna ma do wyboru przerwanie urlopu i przejście na zwolnienie lekarskie L4 w ciąży, dające jej wiele przywilejów, w tym płatny zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Jeżeli kobieta pozostanie na urlopie wychowawczym, będzie jej przysługiwał tylko zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka.

Spis treści:

Ciąża na wychowawczym – zasady

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy kolejna ciąża nie przerywa urlopu wychowawczego, na którym przebywa kobieta po urodzeniu dziecka. Jeżeli w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego kobieta zaszła w kolejną ciążę, ma prawo do skorzystania z dwóch możliwości:
  • przejścia z urlopu wychowawczego na L4 w ciąży;
  • pozostania na urlopie wychowawczym.

W sytuacji, kiedy ciężarna zdecyduje się na skorzystanie z L4, będzie mogła otrzymać:
  • zasiłek chorobowy z tytułu ciąży w wysokości 100 proc. wynagrodzenia otrzymywanego przed pierwszym porodem,
  • prawo do urlopu macierzyńskiego po urodzeniu kolejnego dziecka.

Aby jednak tak się stało, ciężarna musi przerwać urlop wychowawczy i wrócić do pracy, chociażby na jeden dzień, tak aby przedłożyć pracodawcy zwolnienie lekarskie.

Zgłaszając swój powrót, należy uprzedzić pracodawcę o ciąży i planach skorzystania z L4. Zaświadczenie od lekarza należy przedłożyć w ciągu 7 dni od jego wystawienia. Dzięki temu nabędzie się od dnia porodu prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Natomiast po wykorzystaniu 52 tygodni będzie przysługiwać prawo do kolejnego urlopu wychowawczego.
Jeśli kobieta w trakcie urlopu wychowawczego zajdzie w kolejną ciążę i nie podejmie żadnych kroków, aby wrócić do pracy, nie będzie mogła skorzystać z praw, jakie przysługują innym ciężarnym pozostającym na etacie. W takiej sytuacji po urodzeniu drugiego dziecka kobieta może starać się jedynie o zasiłek macierzyński, gdyż urlop macierzyński nie będzie jej przysługiwał.

Formalności z tytułu przerwania urlopu wychowawczego z powodu ciąży

Aby ciężarna mogła przerwać korzystanie z urlopu wychowawczego i wrócić do pracy dającej jej możliwość przejścia na płatne L4, konieczne są:
  • obopólna zgoda pracodawcy i pracownika na przerwanie urlopu wychowawczego – w takiej sytuacji ciężarna może wrócić do pracy nawet kolejnego dnia,
  • zawiadomienie pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego 30 dni przed planowanym powrotem – w takim przypadku pracodawca nie ma prawa odmówić powrotu do pracy.

Ciąża na wychowawczym a prawo do zasiłku macierzyńskiego

Urodzenie kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego uprawnia mamę do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Jego wysokość zależy od tego, w którym momencie kobieta urodziła kolejne dziecko:
  • w przypadku gdy prawo do zasiłku powstało w okresie urlopu wychowawczego, będzie on przysługiwał za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego przypadającej po porodzie; jednak zasiłek może zostać skrócony o 2 tygodnie, gdyż właśnie tyle urlopu macierzyńskiego może być wykorzystane przed przewidywaną datą porodu,
  • zasiłek macierzyński zostanie wypłacany za pełen okres, nieskrócony o 2 tygodnie, jeżeli pełna długość urlopu macierzyńskiego będzie wykraczać poza udzielony urlop wychowawczy.

Ciąża na urlopie wychowawczym a prawo do kolejnego urlopu

Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu wychowawczego kobieta ma prawo:
  • skorzystać z urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko, jeżeli nadal jest do niego uprawniona,
  • po jego zakończeniu może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego na kolejne dziecko.

Zobacz także:
Redakcja poleca: Urlop macierzyński – to powinnaś wiedzieć
Sprawdź aktualne informacje i porady dotyczące urlopu macierzyńskiego. Tu znajdziesz wszystkie informacje dotyczące wniosku o urlop macierzyński.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 5 głosy

Zobacz także

Popularne tematy