GRY
 
 

Encyklopedia zdrowia w ciąży

A B C D E G K L Ł M N O P R S T W Z Ż Wszystkie

Ciąża przenoszona

Tylko co piąta kobieta rodzi w wyznaczonym terminie. Aż 2/3 dzieci spóźnia się z przyjściem na świat. Wynika to z tego, że czas trwania ciąży jest różny w zależności od tego, czy liczony jest od dnia zapłodnienia, czy też od pierwszego dnia ostatniej miesiączki.

Liczony od dnia zapłodnienia wynosi 266 dni czyli 38 tygodni lub lub 9 i 1/2 miesiąca księżycowego (miesiące po 28 dni). Jednak w związku z tym, że u ponad 2/3 kobiet nie jest znana data zapłodnienia, określając termin porodu uwzględnia się pierwszy dzień ostatniej miesiączki. Czas trwania ciąży liczony od pierwszego dnia ostatniej miesiączki jest dłuższy i wynosi około 280 dni czyli 40 tygodni lub 10 miesięcy księżycowych, ale jedynie u kobiet, które mają 28-dniowe cykle miesiączkowe.

Termin porodu
Większość kobiet nie rodzi dokładnie w dniu, na jaki został wyznaczony termin, ale za poród o czasie uważa się również poród dwa tygodnie przed i dwa tygodnie po wyznaczonym terminie (ustalonym na podstawie daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki). Z najróżniejszych powodów niektóre dzieci mogą urodzić się już w 38. tygodniu, a niektóre – dopiero w 42. tygodniu ciąży. Najzupełniej prawidłowy poród może odbyć się zatem w jednym z czterech tygodni przytoczonego zakresu normy.
Każda ciężarna powinna zapytać położnika, kiedy najwcześniej może określić, w którym z tych czterech tygodni odbędzie się jej poród. Konieczność dokładnego określenia terminu porodu wynika z faktu, że "przenoszone" płody są narażone na duże niebezpieczeństwo związane z wygasaniem czynności łożyska i jego niewydolnością.

Kiedy mówi się o ciąży przenoszonej?
Ciąża przenoszona, zależnie od przyjętej definicji, występuje w 3 do 12 % wszystkich ciąż i jest najczęstszym wskazaniem do indukcji porodu (wywołania). O ciąży przenoszonej mówi się, gdy dziecko jest już wystarczająco dojrzałe, aby żyć poza organizmem matki i dalszy pobyt w jej łonie może grozić różnymi komplikacjami takimi jak to, że dziecko będzie za duże i mogą wystąpić problemy podczas porodu, że dziecko wchłonie wydaloną przez siebie (jeszcze w łonie matki) smółkę, że będzie za mało wód płodowych; mogą także wystąpić zaburzenia czynności serca dziecka. Kobieta z ciążą przenoszoną powinna stale znajdować się pod kontrolą lekarza. Należy wykonać również badania, określające stan płodu, między innymi badanie USG, które określi ilość wód płodowych i wielkość płodu, badania oceniające stan płynu owodniowego (czy na przykład nie została wydalona przez dziecko smółka), a także test z oksytocyną.

Ciąża przenoszona a przeterminowana
Ciążą przeterminowana to taka, która trwa już ponad 42 tygodnie, ale płód rozwija się dobrze i stan ten nie zagraża bezpieczeństwu jego ani matki . Wynika to z tego, że wyliczenia czysto matematyczne często nie mają wiele wspólnego ze stanem płodu. Najistotniejsze jest ustalenie, czy przedłużająca się ciąża stanowi zagrożenie dla dziecka już zdolnego do życia poza łonem matki. W przypadku ciąży po terminie rzadko zachodzi konieczność wywoływania porodu. Wyliczenia terminu porodu są jedynie terminem orientacyjnym, który najczęściej nie pokrywa się z rzeczywistym biologicznym terminem porodu. Nie powinno się wywoływać porodu dla wygody ani rutynowo, a każdy przypadek ciąży, która przekroczyła 42. tydzień, powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Tekst: Dorota Pierzchalska
Konsultacja: Anna Durko, położna, pracownica Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Akademii Medycznej w Warszawie