Wyniki
Laureaci
ziajka krr
Wyniki
Nivea Klub Rodzica Recenzenta
Wyniki
nivea baby 2w1 krr
Wyniki
Pampers KRR
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
08_38443.jpg
Piękna
Przebieg ciąży

Metody leczenia płodu

Dzięki postępowi w medycynie coraz częściej dziecko, u którego stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju płodowym, ma szansę urodzić się zdrowe.

Bezpośrednim powodem podjęcia prób leczenia dziecka jeszcze w łonie matki była świadomość, że terapii już po narodzinach często okazuje się nieskuteczna. Rozwój techniki ultradźwiękowej, bezpiecznego i nieinwazyjnego sposobu obrazowania pozwolił na bezpośredni ogląd płodu i jego terapię.

Pierwsze sukcesy w leczeniu płodu

Już w latach 60. ubiegłego wieku rozpoczęto próby leczenia, gdy niezgodność grup krwi matki i płodu pod względem czynnika Rh prowadziła do ciężkiej niedokrwistości i zagrożenia życia nienarodzonego dziecka. Operacje zakończone sukcesem zaczęto przeprowadzać na początku lat 80. W ten sposób leczono wrodzoną przepuklinę przeponową płodu. Tak samo operuje się też duże guzy płodu i przepuklinę – rozszczep kręgosłupa. Te zabiegi wymagały i nadal wymagają współdziałania zespołu wielu specjalistów: położnika, ultrasonologa, neonatologa, chirurga dziecięcego, genetyka, neurologa i kardiologa. Od początku kryteria wyboru i postępowanie były ściśle określone:

1) naturalny przebieg danej choroby został poznany dzięki seryjnym badaniom USG w przypadkach, które nie były leczone,
2) mechanizm choroby ustalono na podstawie doświadczeń na modelach zwierzęcych,
3) zalety i wady postępowania dyskutowano z lekarzami spoza zespołu leczącego,
4) rodzicom przedstawiano możliwie jak najdokładniej zalety i wady proponowanego postępowania przed uzyskaniem ich zgody na zabieg,
5) każdy zrealizowany zabieg chirurgiczny był prezentowany na forum medycznym niezależnie od wyników takiego postępowania.

Stosowane metody leczenia nienarodzonego dziecka

- Jednym ze sposobów leczenia chorego dziecka jeszcze w łonie matki jest podawanie matce leków. Po przejściu przez łożysko oddziałują leczniczo na płód (tego rodzaju postępowanie stosuje się głównie w przypadkach zaburzeń rytmu serca nienarodzonego oraz niektórych znanych i poddających się takiemu leczeniu zmian metabolicznych).

-Zabiegi wykonywane są pod kontrolą USG (odbarczenie układu moczowego w przypadku wady wrodzonej powodującej zablokowanie odpływu moczu). Transfuzje dopłodowe polegające na podaniu krwi bezpośrednio do układu krążenia płodu wykonuje się w przypadku ciężko przebiegającego konfliktu serologicznego, jak i w innych sytuacjach, gdy dochodzi do poważnej niedokrwistości dziecka.

-Przedporodowe operacje chirurgiczne, polegające na częściowym wyjęciu płodu z macicy i chirurgicznej naprawie wady anatomicznej, coraz częściej – w wybranych przypadkach – próbuje się zastępować zabiegami chirurgicznymi bez otwierania powłok brzusznych, stosując precyzyjne urządzenia optyczne i chirurgiczne wprowadzane w okolice płodu. Tak postępuje się w przypadku leczenia niektórych wad układu moczowego oraz w przypadku przepukliny kręgosłupa.

Przyszłość w tej dziedzinie należy do prototypowych jeszcze dzisiaj robotów chirurgicznych – zdalnie sterowanych przez chirurgów urządzeń pozwalających na bardzo precyzyjne ruchy w obszarze operowanym. Dzięki nim znacznie skróci się czas zabiegu, zminimalizuje urazowość i, co za tym idzie, ryzyko zakażeń. W przypadkach, gdy rozpoznana wada płodu nie wymaga leczenia prenatalnego, ale dziecko po porodzie może mieć kłopoty z oddychaniem ze względu na ucisk na drogi oddechowe, wykonuje się dwuetapową operację cięcia cesarskiego. Po wyjęciu dziecka, zanim zostanie przecięta pępowina, aby umożliwić mu oddychanie, wprowadza się rurkę do tchawicy, a następnie kontynuuje operację cięcia cesarskiego. Dzięki temu unika się niedotlenienia noworodka tuż po porodzie.

- Niektóre wrodzone zaburzenia metaboliczne, takie jak niedoczynność lub nadczynność tarczycy czy wrodzony przerost nadnerczy są możliwe do rozpoznania prenatalnie bądź dzięki badaniom genetycznym (biopsja kosmówki lub amniopunkcja w rodzinach o zwiększonym ryzyku) bądź dzięki uwidocznieniu charakterystycznych cech w badaniu USG. W takich przypadkach podawanie odpowiednich leków matce lub bezpośrednio do płynu owodniowego, albo do krążenia płodu daje zdecydowanie lepsze rezultaty w porównaniu z leczeniem rozpoczynanym dopiero po porodzie.

- Podejmuje się również próby leczenia płodu w przypadkach rozpoznanych zaburzeń immunologicznych – poprzez podawanie preparatów grasicy. Ogromne nadzieje budzą podejmowane od lat 80. próby przeszczepu komórek macierzystych płodom z rozpoznanymi chorobami krwi czy wrodzonymi zespołami obniżonej odporności jeszcze w łonie matki.

Jak przyszła mama może o siebie zadbać? [WYWIAD Z EKSPERTEM]

Operacja płodu w łonie matki
Fotolia
Aktualności
To pierwsza taka operacja w Polsce! Zoperowali rozszczep kręgosłupa... w łonie matki!
To pierwsza tego typu operacja przeprowadzona w Polsce!

Dzięki pomocy Fundacji Polsat, w poniedziałek, 11 września, specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego po raz pierwszy w Polsce przeprowadzili operację rozszczepu kręgosłupa płodu w łonie matki metodą fetoskopową. Co to jest rozszczep kręgosłupa? Rozszczep kręgosłupa u dziecka to poważna wada rozwojowa, która może prowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego. Rozszczep to ubytek ciągłości kręgosłupa, najczęściej w odcinku lędźwiowym lub krzyżowym, powstały już w pierwszym trymestrze ciąży . Do najczęstszych konsekwencji rozszczepu należą porażenia nóg i porażenia zwieraczy pęcherza i odbytnicy. Na czym polega operacja metodą fetoskopową? Operacje rozszczepu kręgosłupa przeprowadza się jeszcze przed narodzinami dziecka. Metoda fetoskopowa różni się od tradycyjnych operacji przebiegających z otwarciem jamy macicy (podobnych do cesarskiego cięcia). "Nowy typ operacji polega na tym, że w jamie macicy wykonuje się, podobnie jak w laparoskopii, 3 otwory i za pomocą tych otworów zakłada się trokary do jamy owodni. Do jamy macicy wprowadza się dwutlenek węgla, jednocześnie odpompowując płyn owodniowy, który jest naturalnym środowiskiem płodu" – wyjaśnia dr Przemysław Kosiński, członek zespołu I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa WUM. "W ten sposób uzyskuje się bardzo dobrą widoczność, jak również możliwość elektrokoagulacji – można wykonywać operację polegającą na wycięciu kawałka nieprawidłowej tkanki. Technicznie operacja jest bardzo trudna – na przykład igła, którą dokonujemy szycia, ma zaledwie 13 mm" – dodał Kosiński. Gratulujemy zespołowi, który przeprowadził tę trudną operację. Tego typu zabiegi zwiększają szanse na prawidłowe funkcjonowanie po porodzie i zmniejszają ryzyko powikłań. Oby zaczęły być w Polsce standardem! Zobacz także: Takich operacji nie robi nikt w...

6 tydzień ciąży, zdjęcia ciąży, zdjęcia płodu
Piękna
Przebieg ciąży
Jak się leczy dziecko w łonie mamy?
Nieprawidłowości w rozwoju płodowym? Dzięki postępowi medycyny i leczeniu prenatalnemu twoje dziecko może urodzić się zdrowe. Dowiedz się, jakie wady można wyleczyć już w łonie matki.

Dziś już nie zawsze trzeba czekać z rozpoczęciem leczenia maleństwa aż do momentu jego przyjścia na świat. Rozwój techniki ultradźwiękowej sprawił, że można bezpośrednio oglądać płód podczas badania ultrasonograficznego i wykryć ewentualne wady jeszcze przed narodzeniem. Także inne badania prenatalne ( amniopunkcja czy biopsja kosmówki) pozwalają na wczesne wykrycie zaburzeń metabolicznych u dziecka.   Pierwsze sukcesy w leczeniu płodu Operacje płodu zakończone sukcesem zaczęto przeprowadzać na początku lat 80. ubiegłego wieku. W ten sposób leczy się wrodzoną przepuklinę przeponową, duże guzy płodu i przepuklinę-rozszczep kręgosłupa. Zabiegi takie wymagają współdziałania zespołu specjalistów: położnika, ultrasonologa, neonatologa, chirurga dziecięcego, genetyka, neurologa i kardiologa. Decyzja o leczeniu dziecka w łonie matki, może zostać podjęta, gdy: l ekarze dokładnie poznali przebieg choroby dzięki seryjnym badaniom USG , a w badaniach eksperymentalnych ustalono jej mechanizm, zalety i wady postępowania przedyskutowano z lekarzami-konsultantami, rodzicom przedstawiono możliwie dokładnie oraz rzetelnie zalety i wady proponowanego postępowania. Dzięki stale doskonalonym metodom diagnostycznym (znacznie lepsze aparaty USG, szersze zastosowanie rezonansu magnetycznego) staje się możliwe coraz wcześniejsze rozpoznawanie wad u jeszcze nienarodzonych dzieci. Natomiast postęp w dziedzinie techniki chirurgicznej (coraz precyzyjniejsze urządzenia optyczne i narzędzia chirurgiczne) umożliwia podejmowanie endoskopowego leczenia płodu (fetoskopia operacyjna), co zmniejsza ryzyko powikłań towarzyszących operacjom.   Sposoby leczenia płodu Przede wszystkim przyszłej mamie można podawać leki. Tak postępuje się głównie w przypadkach zaburzeń rytmu serca u nienarodzonego dziecka oraz niektórych zmian metabolicznych. Podawanie odpowiednich...

mięśniaki a ciąża
Fotolia
Zdrowie w ciąży
Mięśniaki a ciąża: mogą prowadzić do powikłań w ciąży i podczas porodu [diagnoza, leczenie]
Mięśniaki w ciąży mogą przyczyniać się do powstania powikłań groźnych dla matki i dziecka. Dlatego wykryte w ciąży mięśniaki wymagają stałego monitorowania, ale raczej się ich w tym czasie nie usuwa. Najczęściej wycinane lub leczone są już po porodzie.

Mięśniaki macicy w ciąży mogą utrudniać jej donoszenie i powodować komplikacje okołoporodowe. Nie zawsze jednak się tak dzieje, część kobiet, u których podczas ciąży zdiagnozowano mięśniaki, nie ma żadnych problemów. Mięśniaki to niezłośliwe nowotwory z komórek mięśni gładkich, z których zbudowana jest macica. Najczęściej są efektem zaburzeń gospodarki hormonalnej i nie dają żadnych objawów, dlatego zdarza się, że wykrywane są dopiero w czasie ciąży podczas rutynowego badania USG. Mięśniaki a ciąża: wpływ mięśniaków na ciążę rodzaje mięśniaków mięśniaki a powikłania w ciąży mięśniaki a ciąża po 40 leczenie mięśniaki a płodność objawy mięśniaków leczenie farmakologiczne usuwanie mięśniaków (chirurgiczne) Mięśniaki macicy a ciąża  Mięśniaki w ciąży mogą (ale nie muszą!) być przyczyną ciążowych powikłań. Wszystko zależy od ich rozmiaru i umiejscowienia. Niektóre rodzaje mięśniaków w ciąży mogą prowadzić do poronienia, przedwczesnego porodu , krwotoku poporodowego. Najczęściej nie dają żadnych objawów, dlatego wykrywa się je podczas badań prenatalnych USG u 1-10 proc. ciężarnych. Co ciekawe, ryzyko występowania tej dolegliwości nie jest u wszystkich kobiet takie samo. Mięśniaki w ciąży częściej występują u starszych pań oraz u tych, które mają wyższe BMI, cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze. Kobiety w ciąży, u których stwierdzono mięśniaki macicy, powinny być pod stałą opieką lekarską, gdyż zmiany hormonalne towarzyszące ciąży mogą przyspieszyć wzrost guzów. Rodzaje mięśniaków macicy i ich wpływ na ciążę Te łagodne guzy są jednym z najczęściej występujących schorzeń kobiecego narządu rozrodczego – w Polsce dotykają niemal co drugą kobietę powyżej 35. roku życia. Rodzaj zmiany zależy od umiejscowienia...

Nasze akcje
dziecko na szczepieniu
O szczepieniach
Szczególne znaczenie szczepień przeciw pneumokokom u niemowląt i dzieci w dobie pandemii COVID-19
Partner
częste oddawanie moczu u dziecka
Zakupy
Szukasz najlepszego nocnika dla dziecka? Sprawdź nasz ranking!
Partner
Kobieta czyta książkę
Zakupy
Tej książce ufają miliony rodziców! Czy masz ją na półce?
Partner
łojotokowe zapalenie skóry
Pielęgnacja
Test zakończony sukcesem! 99% osób poleca te kosmetyki
Partner
Polecamy
Porady
Bon turystyczny przedłużenie
Aktualności
Bon turystyczny przedłużony: będzie obowiązywał również w sezonie zimowym 
Joanna Biegaj
Opieka na dziecko 2 dni
Prawo i finanse
2 dni opieki na dziecko: kiedy zgłaszać pracodawcy urlop opiekuńczy
Milena Oszczepalińska
życzenia na dzień chłopaka
Aktualności
Życzenia na Dzień Chłopaka: rymowanki, wierszyki, mądre cytaty
Joanna Biegaj
Ile trwa katar u dziecka
Zdrowie
Ile trwa katar u dziecka: katar wirusowy i bakteryjny. Ile trwa nieleczony katar?
Ewa Janczak-Cwil
Imiona aniołów: lista anielskich imion dla chłopców i dziewczynek
Aktualności
Imiona aniołów: lista anielskich imion dla dziewczynek i chłopców
Luiza Słuszniak
Pomysły na Dzień Chłopaka w szkole
Aktualności
Pomysły na Dzień Chłopaka w szkole: jak zorganizować obchody, jakie prezenty przygotować?
Joanna Biegaj
Ciasto na dzień chłopaka z kremem i owocami
Przepisy
Ciasto na Dzień Chłopaka: przepis. Spraw pyszną niespodziankę!
Adrianna Trusiuk
Dzień chłopaka i Dzień mężczyzny: czy to samo święto?
Święta i uroczystości
Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny: czy to jest to samo święto?
Małgorzata Sztylińska-Kaczyńska
Zabawy na Dzień Chłopaka: fajne i śmieszne aktywności dla dzieci
Gry i zabawy
Zabawy na Dzień Chłopaka: fajne i śmieszne gry i zabawy dla dzieci
Sylwia Arlak
Urlop ojcowski
Prawo i finanse
Urlop ojcowski 2022: ile dni, ile płatny, wniosek, dokumenty
Magdalena Drab
upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły
Edukacja
Jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły [WZÓR]
Joanna Biegaj
gęsty katar u dziecka
Zdrowie
Gęsty katar u dziecka – jak szybko się go pozbyć?
Ewa Janczak-Cwil
pielęgnacja niemowlaka
Aktualności
Najważniejsze zasady pielęgnacji niemowlaka (rady położnej)
Joanna Biegaj
upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Edukacja
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola: jak je napisać, kto może zostać upoważniony? 
Joanna Biegaj
skierowanie do lekarza
Zdrowie
Do jakiego specjalisty potrzebne jest skierowanie?
Magdalena Drab
Kaszka kukurydziana
Dieta
Kaszka kukurydziana dla niemowlaka – jak zrobić i od kiedy warto ją podać? [PRZEPIS]
Adrianna Trusiuk
Najlepsze książki dla 5-latka
Wychowanie
Książki dla 5-latków. Jakie wybrać, by zachwycić dziecko?
Luiza Słuszniak
wierszyk dla nauczyciela przedszkola
Przedszkolak
Wierszyk dla nauczyciela przedszkola: propozycje, które sprawdzą się też jako życzenia
Joanna Biegaj