GRY
 
 

6 pytań o SGA

Czy wiesz, że zbyt niska masa lub długość ciała noworodka mogą być przyczyną niskorosłości, której skutki zaobserwujesz dopiero za kilka lat? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące SGA.

Mama i niemowlę
fot. Fotolia

1. Czym jest SGA?

Noworodek z SGA (ang. small for gestational age) to dziecko urodzone za małe w stosunku do wieku ciążowego, czyli takie, którego urodzeniowa masa i/lub długość ciała są poniżej lub równe dwóm odchyleniom standardowym (≤ -2 SD) dla danego wieku i płci. Zgodnie z definicją WHO SGA odnosi się 
do masy i/lub długości ciała wynoszących poniżej 10 percentyla w stosunku do wieku  ciążowego w odniesieniu do siatek centylowych dla danej płci i populacji. Jeśli lekarz nie dysponuje dokładnymi danymi dotyczącymi wieku ciążowego, za niską masę urodzeniową dla noworodków urodzonych o czasie przyjmuje się masę poniżej 2500 g. SGA może być przyczyną zaburzeń wzrastania.
Redakcja poleca: Czym tak naprawdę jest prawidłowy rozwój dziecka? - film
Czy wiesz, co to znaczy, że dziecko rozwija się prawidłowo? Czym jest prawidłowy rozwój i jak go zmierzyć wyjaśnia psycholog Marta Żysko-Pałuba.

2. Jak wiele dzieci rodzi się z SGA? 

W zależności od przyjętej definicji według różnych źródeł dzieci z SGA rodzi się od około 2,3 do 10%.

3. Czy dziecko z SGA zawsze jest niskorosłe? 

Nie. Większość dzieci z SGA urodzonych o czasie „nadgania” deficyty wzrostowe (ang. catch-up growth) do 2. roku życia, a dzieci z SGA urodzone przedwcześnie – do 4. roku życia. Uważa się, że ok. 10% dzieci z SGA zostaje niskorosłymi w okresie dzieciństwa, a ok. połowa z nich nigdy nie osiągnie wzrostu ostatecznego powyżej 3. centyla lub będzie mieścić się w dolnych zakresach norm populacyjnych (161±8 cm dla mężczyzn i 147,6±7,2 cm dla kobiet).

4. Co robić, jeśli dziecko urodziło się ze zbyt niską wagą lub wzrostem?

Każde dziecko z SGA wymaga częstej obserwacji przez pediatrę, ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrastania i przyrostu masy ciała w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym, a następnie – także przebiegu dojrzewania płciowego. W ten sposób można wyselekcjonować dzieci, które nie wyrównują deficytów wzrostowych i wymagają dalszej diagnostyki oraz leczenia.

5. Jak leczyć niskorosłość spowodowaną SGA?

Niskorosłość spowodowaną SGA można leczyć, stosując u pacjenta preparat hormonu wzrostu. Aby ustalić wskazania do leczenia oraz odpowiednią dawkę hormonu, wykonuje się między innymi ocenę wydzielania hormonów przez przysadkę oraz odpowiednie badania obrazowe.

6. Czy leczenie hormonem wzrostu w SGA jest w Polsce refundowane?

Tak, od 2015 r. taka terapia jest refundowana. 


Źródła: Beń-Skowronek Iwona, Leczenie niskorosłości u dzieci, „Forum Pediatrii Praktycznej”, nr 11/2016.
Kalina Maria A., Dziecko urodzone za małe w stosunku do wieku ciążowego (SGA) – problemy endokrynologiczne i metaboliczne oraz możliwości terapeutyczne, „Standardy Medyczne” 2017, t. 14, s. 241–250.
Rudzka-Kocjan Agnieszka, Szalecki Mieczysław, Zastosowanie ludzkiego rekombinowanego hormonu wzrostu w leczeniu niedoborów wzrostu u dzieci urodzonych z mała urodzeniową masą ciała, http://www.standardy.pl/artykuly/id/302#.
Smyczyńska Joanna, Wskaźniki auksologiczne przydatne w diagnostyce dzieci z niedoborem wzrostu i w monitorowaniu skuteczności ich leczenia, „Endokrynologia Pediatryczna”, vol. 12/2013 Nr 2(43).


Artykuł powstał z udziałem firmy Sandoz Polska Sp. Z o.o.
 
SAND /089/09-2017 

 

Ocena (1 ocena)

5.0
Doładuj
Przeładuj