bon żłobkowy 2021
fot. Fotolia

Bon żłobkowy 2021: gdzie złożyć wniosek? Sprawdź, czy ci przysługuje

Bon żłobkowy to świadczenie przysługujące rodzicom dzieci w wieku żłobkowym z Warszawy i innych, niestety nie wszystkich, miast. Pieniądze można wykorzystać jako dopłatę do prywatnego żłobka, klubu malucha lub opiekunki. Warunkiem jest rezygnacja i nieubieganie się o miejsce w publicznej placówce.
Aneta Grinberg
bon żłobkowy 2021
fot. Fotolia
Bon żłobkowy 2021 pozwala na stworzenie dzieciom opieki dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. To rodzic decyduje, na jaką formę przeznaczy bon – na prywatny żłobek, klub malucha czy na zatrudnienie niani (na tzw. dziennego opiekuna). Bon żłobkowy w Warszawie przysługuje na dziecko w wieku od rozpoczęcia 13. miesiąca do ukończenia 3. roku życia. Sprawdzamy, jak to jest w innych miastach Polski i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać bon żłobkowy 2021.
Jeśli miejscowość, w której mieszkasz, nie znajduje się w tym materiale, zapytaj w Urzędzie Miasta o możliwość dofinansowania prywatnego żłobka, klubu malucha lub dziennej opiekunki. Pamiętaj również, że w każdym mieście obowiązuje inne kryterium dochodowe, a także inaczej wygląda składanie wniosków!

Bon żłobkowy 2021 – Warszawa

W Warszawie wartość bonu to 400 zł. Kryterium dochodowe wynosi 3844 zł netto na jednego członka rodziny. To finansowe wsparcie będą mogli otrzymać rodzice, którzy:
 • pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie,
 • nie są na urlopie wychowawczym,
 • mają dziecko przyjęte lub oczekujące na miejsce w publicznym żłobku.

Otrzymując bon żłobkowy, rodzice są zobowiązani do rezygnacji z miejsca lub z ubiegania się o miejsce w żłobku publicznym albo dofinansowanym przez miasto.

Gdzie złożyć wniosek na warszawki bon żłobkowy 2021?

Wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę: bonzlobkowy.um.warszawa.pl.

Bon żłobkowy 2021 – Gdańsk

Maksymalna wartość bonu to 500 zł. O tym, ile de facto pieniędzy rodzice dostaną, decyduje różnica między opłatą ponoszoną przez rodziców dziecka umieszczonego w placówce niepublicznej a opłatą stałą ponoszoną przez rodziców dzieci korzystających z zasobu Gdańskiego Zespołu Żłobków.

Bon żłobkowy 2021 w Gdańsku mogą otrzymać rodzice, którzy:
 • zamieszkują wraz z rodziną na terenie Gdańska i tu rozliczają podatek dochodowy;
 • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;
 • nie korzystają z urlopu wychowawczego;
 • nie przekraczają kryterium dochodowego:
– w wysokości 2800 zł netto na jednego członka rodziny,
–  dla rodzin, gdzie członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności – kryterium dochodowe nie obowiązuje;
 • zrezygnują z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków;
 • mają podpisaną umowę o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w jednostce niepublicznej, np. żłobku prywatnym;
 • poddali dziecko obowiązkowym szczepieniom ochronnym (nie dotyczy dzieci zwolnionych z ich odbycia z powodów zdrowotnych).

UWAGA rodzice niepracujący! Możecie skorzystać z bonu, jeśli: uczycie się w systemie dziennym, bierzecie udział w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową, pobieracie świadczenie pielęgnacyjne.
Redakcja poleca: Jak się bawić z niemowlakiem - film
Jakie zabawki będą odpowiednie dla niemowlaka i czego nie można robić, opiekując się dzieckiem?

Gdzie złożyć wniosek na gdański bon żłobkowy 2021?

Wniosek można złożyć:
 • we wrzutni Gdańskiego Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25,
 • osobiście lub pocztą – Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk, budynek C
 • przez platformę ePUAP.

Bon żłobkowy 2021 – Kraków

W Krakowie dofinansowanie jest obliczane na podstawie stawek godzinowych i liczby godzin, jakie dziecko spędza w żłobku. Średnio miesięczna dotacja na jedno dziecko wynosi 357 zł oraz 504 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku dziecka zdrowego stawka dofinansowania wynosi 1,70 zł za godzinę, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 2,40 zł z a godzinę.

Dofinansowanie opieki żłobkowej w Krakowie przeznaczone jest dla dzieci, które zamieszkują wraz z rodziną na terenie Krakowa.

Gdzie złożyć wniosek na krakowski bon żłobkowy 2021?

Uwaga! Rodzice nie składają wniosku, ale placówka żłobkowa stara się o dofinansowanie! Dofinansowanie przysługuje także, jeśli dziecko do lat 3 korzysta z innych form opieki niż żłobkowa (kluby dziecięce, dzienni opiekunowie).

Więcej informacji znaleźć można na odpowiedniej stronie witryny Miasto Kraków.

Bon żłobkowy 2021 – Poznań

W Poznaniu program dofinansowania opieki żłobkowej nosi nazwę Poznańskiego Świadczenia Żłobkowego. Rodzice mogą otrzymać 600 zł dofinansowania.

Bon żłobkowy w Poznaniu mogą otrzymać rodzice, którzy:
 • mieszkają na terenie miasta Poznania i tu płacą podatki;
 • rodzice samotnie wychowują dziecko;
 • zawarli umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek, który nie został objęty dofinansowaniem w ramach konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Gdzie złożyć wniosek na poznański bon żłobkowy 2021?

Wniosek składa się osobiście w Dziale Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10. Spotkanie trzeba wcześniej umówić.

Więcej informacji znajduje się na stronie Poznańskiego Świadczenia Żłobkowego.

Bon żłobkowy 2021 – Szczecin

Wartość bonu żłobkowego, zwanego w Szczecinie opiekuńczym, to 500 zł. Bon żłobkowy 2021 w Szczecinie przysługuje rodzicom, którzy:
 • mieszkają na terenie Miasta Szczecin i tu płaca podatki;
 • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;
 • uzyskują miesięczny dochód na członka rodziny (na dzień złożenia wniosku) nieprzekraczający:
– kwoty 2065,58 zł gdy na utrzymaniu jest jedno dziecko,
– kwoty 2364,35 zł gdy na utrzymaniu jest dwoje dzieci,
– w przypadku rodziny mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci nie stosuje się kryterium dochodowego;
 • nie korzystają z urlopu wychowawczego na dziecko, dla którego wnioskują o przyznanie Bonu Opiekuńczego.

Uwaga! Niepracujący rodzice otrzymują bon żłobkowy, jeśli: są ciężko chorzy lub niepełnosprawni i nie mogą z tego powodu sprawować opieki nad dzieckiem; kontynuują naukę w systemie dziennym, która utrudnia im sprawowanie opieki nad dzieckiem; pobierają stypendium sportowe; biorą udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy albo przez inne podmioty, a także gdy uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej.

Gdzie złożyć wniosek na szczeciński bon żłobkowy 2021?

Wniosek należy złożyć w Szczecińskim Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 lub w filii Szczecińskiego Centrum Świadczeń na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39 – 40, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Więcej informacji o bonie żłobkowym 2021 w Szczecinie można znaleźć w Szczecińskim Centrum Świadczeń.

Polecamy:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 4 głosy

Zobacz także

Popularne tematy