fot. Fotolia.pl

Co zrobić, by zaadoptować dziecko z zagranicy?

Czym jest adopcja międzynarodowa? Co trzeba zrobić, by przysposobić dziecko mieszkające w innym kraju?
Aneta Grinberg
fot. Fotolia.pl
W Polsce dość rzadko dochodzi do adopcji zagranicznych. Niewiele polskich rodzin decyduje się adoptować dzieci obcego pochodzenia. Częściej polskie osierocone dzieci przysposabiają obcokrajowcy zza zachodniej granicy.  
 

Włosi chętnie adoptują polskie dzieci

Jak wynika z danych departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Polityki Społecznej około 300 dzieci rocznie z polskich domów dziecka trafia do adopcji międzynarodowej. Najliczniej przysposabiają osierocone dzieci z naszego kraju -Włosi, ale także Szwedzi, oraz Francuzi.
 
Redakcja poleca: Jak przygotować dziecko do pójścia do przedszkola? [WIDEO]
Aby dobrze przygotować dziecko do pójścia do przedszkola, należy umożliwić mu wcześniejszy kontakt z innymi dziećmi oraz pozwolić na poznanie przedszkola, do którego będzie uczęszczało. Warto również czytać książki o przedszkolu dla dzieci, a także – o czym często rodzice zapominają – zadbać o swoje pozytywne nastawienie, to też ma duże znaczenie!

Czy moda celebrytów pomoże w adopcjach międzynarodowych?

- Generalnie adopcja w naszym kraju ma niekorzystną konotacje - mówi Agnieszka Grudzień, psycholog z Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie. - To, że celebryci coraz częściej adoptują dzieci - często zza zagranicy - może przełożyć się na lepsze postrzeganie adopcji w naszym kraju. Ale nie powinno też przekładać się na zbyt pochopne podejmowanie decyzji odnośnie adopcji.

Zobacz też: 10 dzieci Jolie i Pitta
 

Jak zaadoptować dziecko z innego kraju?

Adopcja zagraniczna może zostać przeprowadzona tylko w ostateczności, czyli wtedy, gdy jest to jedyny sposób, by zapewnić dziecku odpowiednie środowisko rodzinne. Promuje się pozostawianie dziecka w jego środowisko kulturowym, w założeniu, że każda zmiana jest dla dziecka dodatkowym utrudnieniem w przystosowaniu się do nowej sytuacji. W sytuacji,  kiedy nie jest możliwe znalezienie odpowiedniego kandydata do adopcji dziecka (np. z powodu jego choroby) i nie istnieje możliwość zapewnienia mu w żaden inny odpowiedni sposób opieki w kraju jego pochodzenia, możliwa jest adopcja zagraniczna.
 

Jeśli Polacy chcą adoptować dzieci z obcego kraju, to...

Polskie rodziny pragnące zaadoptować dziecko – obywatela innego kraju, powinny zwrócić się w swoim województwie do ośrodka adopcyjnego, który przygotuje rodzinę do procesu adopcyjnego oraz zgromadzi niezbędne dokumenty. Jeśli wnioskodawcy rozpoczynają procedurę adopcyjną w innym ośrodku, wówczas dossier potencjalnych rodziców adopcyjnych jest przesyłane do jednego z upoważnionych warszawskich ośrodków w celu dokonania kwalifikacji. Następnie dokumentacja wnioskodawców zostaje przesłana do polskiego organu centralnego ds. adopcji zagranicznych, którego funkcję wykonuje Departament Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 

Przysposobienie zgodne z Konwencją

O adopcji zagranicznej decyduje sąd rodzinny upewniwszy się, że procedura została wypełniona zgodnie z przepisami Konwencji Haskiej.
Według Konwencji przysposobienie międzynarodowe jest możliwe tylko wtedy, gdy pozostaje w najlepszym interesie dziecka. Aby je zagwarantować muszą zostać spełnione warunki:
  • na adopcję muszą wyrazić zgodę organy dwóch państw
  • dziecko powinno mieć zagwarantowaną zgodę na wyjazd i stały pobyt w państwie przyjmującym. Jeśli dziecko ukończyło 13. rok życia musi wyrazić na to zgodę na adopcje i wyjazd z kraju.
Pośrednictwo w  procedurze adopcji międzynarodowej prowadzą trzy polskie ośrodki wyznaczone przez Ministra Polityki Społecznej:
1.      Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej
2.      Krajowy Ośrodek Adopcyjny TPD w Warszawie, przy Krakowskie Przedmieście
3.      Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie, przy ul.  Grochowskiej.

Wszystkie trzy ośrodki gwarantują, że procedura przysposobienia jest poprawnie wypełniana. W każdym z wymienionych ośrodków istnieje Komisja do spraw Adopcji Zagranicznych, która dokonuje kwalifikacji potencjalnych rodziców.

Czytaj także: Rodzina adopcyjna


W przypadki adopcji zagranicznej wymagane są następujące dokumenty: (przetłumaczone na język urzędowy państwa pochodzenia dziecka - przez tłumacza przysięgłego):
1. Wniosek do organu centralnego państwa pochodzenia dziecka o adopcję dziecka/dzieci wraz z prośbą o wpisanie wnioskodawców na tzw. listę rodzin oczekujących;
2. Odpisy aktów urodzenia przyszłych rodziców;
3. Odpis aktu małżeństwa (jeśli przysposabia małżeństwo)
4. Wyciąg z rejestru karnego (wystawiony w ciągu ostatniego 1 miesiąca);
5. Zaświadczenie o zarobkach;
6. Poświadczenie obywatelstwa;
7. Dokumentacja medyczna – poświadczenie braku przeciwwskazań medycznych;
8. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez uprawnioną instytucję;
9. Zgoda polskiego organu centralnego na dalsze postępowanie oraz na przywiezienie dziecka do kraju, wystawiona imiennie na wnioskodawcę/wnioskodawców.

Przeczytaj: Nicole Kidman planuje adopcję
Oceń artykuł

Ocena 5 na 8 głosy

Zobacz także

Popularne tematy