GRY
 
 

Encyklopedia zdrowia w ciąży

Cytomegalia (wirus cytomegalii - CMV)

Wirus cytomegalii należy do tej samej rodziny, co wirus ospy i opryszczki. Ma więc zdolność do przechodzenia w fazę uśpienia i ponownej aktywacji.

Jest to wirus, którym zarazić się można poprzez ślinę, mocz, kał, krew, a także kontakt seksualny. Wirus ten jest dość powszechny, a nosicielami są przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym, dlatego trudno jest się nim zarazić dorosłym. Wcześniej przebyta choroba uodparnia organizm na stałe. Poważne skutki może wywołać, jeśli do zakażenia dojdzie w życiu płodowym oraz u osób z obniżoną odpornością.

Profilaktyka
Kobiety ciężarne pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnym powinny przebywać na zwolnieniu. Ponadto powinny jak najczęściej myć ręce, nie zjadać resztek posiłków po dzieciach, nie całować ich, słowem – unikać kontaktu z moczem i śliną małych dzieci.

Objawy
Infekcja wirusem często przebiega bezobjawowo. Odnotowuje się również takie objawy jak: gorączka, ból gardła, powiększone węzły chłonne i osłabienie. Należy wtedy zgłosić się do lekarza. Jeżeli badanie potwierdzi, że zarażenie jest spowodowane przez CMV, ciężarnej zostanie podana immunoglobulina CMV, aby zapobiec przeniesieniu wirusa na dziecko. Następnie zostaną przeprowadzone badania wód płodowych w celu sprawdzenia, czy dziecko zostało zakażone. Jeżeli tak się stanie, ciężarna musi porozmawiać z lekarzem o dalszych działaniach.

Zagrożenia
W ciąży infekcja może mieć charakter pierwotny, nawrotowy lub może dojść do infekcji nowym szczepem wirusa. Wirus cytomegalii jest najczęstszym czynnikiem infekcji wewnątrzmacicznych. Wrodzoną cytomegalię obserwuje się u 0,5-2,5% wszystkich noworodków. Jeśli w ciąży doszło do pierwotnej infekcji, to zakażeniu ulega 30-40% noworodków, zwłaszcza gdy infekcja wystąpiła w pierwszej połowie ciąży. Przy nawracającej infekcji u matki tylko 1% płodów ulega zakażeniu. Cytomegalia wrodzona, nabyta w czasie pierwotnej infekcji u matki, ma znacznie ostrzejszy przebieg i częściej prowadzi do uszkodzenia płodu. Charakterystyczne objawy choroby u noworodka to: mała masa urodzeniowa, małogłowie, opóźnienie rozwoju umysłowego i psychomotorycznego, małoocze, zapalenia siatkówki i naczyniówki, utrata słuchu, padaczka.
Do infekcji noworodka może dojść również w okresie okołoporodowym – objawia się to zapaleniem płuc, słabym przyrostem masy ciała, wysypką, żółtaczką i anemią.

Tekst: Dorota Pierzchalska
Konsultacja: Anna Durko, położna, pracownica Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Akademii Medycznej w Warszawie