Dziecko w szpitalu
fot. Fotolia

Rzecznik Praw Pacjenta: czy szpital może odmówić leczenia dziecka?

1,5-roczny chłopiec nie został przyjęty do szpitala w Kutnie, mimo że miał skierowanie. Dzień później zmarł. Co ma zrobić rodzic, jeśli widzi, że dziecko jest bardzo chore, a lekarze nie chcą go przyjąć do szpitala? Odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta.
Konsultacja: Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta
Dziecko w szpitalu
fot. Fotolia

Szpital w Kutnie odmówił przyjęcia 1,5-rocznego chłopca, odesłał go do domu. Następnego dnia dziecko zmarło. Sprawa jest w prokuraturze. Jak uniknąć takich sytuacji, jak zachować się, gdy widzimy, że dziecko jest poważnie chore, a lekarz w szpitalu odmawia jego przyjęcia - pytamy Krystynę Barbarę Kozłowską, Rzecznika Praw Pacjenta.

Czytaj też: Tragedia. Szpital odmówił przyjęcia dziecka

Rzecznik interweniuje w sprawie śmierci Maciusia z Kutna

- Postępowanie wyjaśniające ma na celu sprawdzenie, czy podczas udzielania świadczeń zdrowotnych małemu Maciusiowi przez Kutnowski Szpital Samorządowy doszło do naruszenia prawa małego pacjenta do świadczeń zdrowotnych - mówi Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta.
 

Redakcja poleca: Dzieci szybciej zdrowieją w odnowionych salach szpitalnych - film
Z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że odpowiednia aranżacja szpitalnych sal poprawia najmłodszym pacjentom samopoczucie i skraca czas leczenia nawet o 21 proc.

Co robić, gdy służba zdrowia nie jest nam przyjazna? - radzi rzecznik

- W przypadku, gdy u małych dzieci ich stan zdrowia zmienia się z godziny na godzinę powinny zostać podjęte szybkie kroki, dlatego proszę, aby rodzice małych pacjentów kontaktowali się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii - informuje Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta. - Dyżurujący pracownicy na bieżąco przekażą informacje jak w danej sytuacji powinni postąpić, oraz wskażą przysługujące środki prawne. Zapewniam, że każda sprawa dotycząca odmowy udzielenia pacjentom, w szczególności tym najmłodszym, świadczenia zdrowotnego jest przeze mnie rozpatrywana ze szczególną uwagą.

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta w nagłych sytuacjach: 800-190-590
(Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-21.00)
 

Jak zachować się, gdy mamy skierowanie a szpital odmawia hospitalizacji dziecka?

W sytuacji, gdy rodzice usłyszą o odmowie przyjęcia dziecka na oddział szpitalny - pomimo posiadanego skierowania - powinni domagać się wyjaśnień od kierownika placówki medycznej - uważa Rzecznik Praw Pacjenta i dodaje:
- Najlepiej jeśli zrobią to pisemnie, ponieważ taka forma zazwyczaj jest najbardziej skuteczna- radzi Krystyna Barbara Kozłowska. - Wówczas świadczeniodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi również w formie pisemnej.
Rzecznik przypomina również powołując się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. par. 27, że w każdym przypadku odmowy hospitalizacji pacjenta, szpital ma obowiązek przekazania pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu pisemnej informacji o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach.

Czytaj też: Pierwszy raz dziecka w szpitalu.

Co robić w podobnych sytuacjach, czytaj porady na stronie 2.

W razie nagłego zachorowania dziecka muszę mieć dla niego skierowanie do szpitala?

Nie. W sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, wymagającego podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych i leczenia, należy zgłosić się na najbliższą izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy. Dziecko będzie przyjęte na izbę przyjęć bez skierowania.  

Czy szpital może odmówić przyjęcia chorego dziecka?

Jeśli dziecko jest w stanie nagłego zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, rodzice powinni zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) lub na izbę przyjęć. Podkreślę, że lekarz nie może odmówić zbadania i udzielenia pomocy dziecku w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub które doznało urazu.
Małemu pacjentowi, który wymaga natychmiastowej pomocy, powinny zostać udzielone niezbędne świadczenia zdrowotne i badania. Niestety, czas przebywania na SOR lub izbie przyjęć może potrwać nawet kilka godzin: wszystko zależy, jakie badania zostaną zlecone małemu pacjentowi i jaki będzie czas oczekiwania na ich wyniki.
Jeśli po zbadaniu i wykonaniu niezbędnych badań lekarz uzna, że konieczny jest pobyt dziecka w szpitalu, decyduje o jego przyjęciu na właściwy oddział. Istnieje też możliwość, że w danym szpitalu nie będzie odpowiedniego sprzętu, aby udzielić małemu pacjentowi pomocy. Wówczas lekarz ma obowiązek zapewnienia dziecku pomocy przez inną placówkę medyczną.
Czytaj też: Prawa małego pacjenta: musisz je znać

Może się również zdarzyć, że po zbadaniu dziecka, przeprowadzeniu odpowiednich badań i udzieleniu doraźnej pomocy, lekarz stwierdzi brak wskazań do pobytu w szpitalu. W tej sytuacji lekarz daje rodzicom wszelkie niezbędne skierowania i recepty na leki: może to być np. skierowanie do właściwego lekarza specjalisty, który będzie kontynuował leczenie dziecka w poradni.
Zobacz, jak doświadczona pediatra zaleca postępować, gdy szpital odmawia leczenia.

Czy mam prawo być przy zabiegach i operacjach wykonywanych dziecku?

Tak, rodzice mogą towarzyszyć dziecku podczas badań i innych zabiegów medycznych. Czasami jednak, ze względu na charakter danej procedury medycznej, np. zabiegi operacyjne, niektóre metody leczenia czy diagnostyki, towarzyszenie dziecku bezpośrednio w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych nie jest możliwe. Ze względu na zagrożenia epidemiczne lub bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta, lekarz może odmówić obecności osoby bliskiej.

Więcej o prawach małego pacjenta przeczytasz w Mamo, To Ja, 3/2015

Krystyna Barbara Kozłowska
Konsultacja: Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta

Oceń artykuł

Ocena 6 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy