czy zerówka jest obowiązkowa
fot. Adobe Stock

Czy zerówka jest obowiązkowa: w jakim wieku dziecko powinno iść do zerówki?

Wielu rodziców zastanawia się, czy zerówka jest obowiązkowa. Wszystko zależy od wieku dziecka. Sześciolatek musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, zwane potocznie zerówką, które jest warunkiem przyjęcia później do pierwszej klasy. Jednak do zerówki mogą też chodzić dzieci pięcioletnie.
Ewa Janczak-Cwil
czy zerówka jest obowiązkowa
fot. Adobe Stock
Prawo oświatowe mówi o tym, że dziecko sześcioletnie ma obowiązek chodzenia do zerówki, czyli odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Zerówkę dziecko może zaliczyć w przedszkolu, w szkole lub w oddziale przedszkolnym. Sześciolatki i ich rodzice zatem wyboru nie mają – dla dzieci w tym wieku zerówka jest obowiązkowa.

W jakim wieku do zerówki?

Rodzice pięciolatków mają wybór – mogą oni już teraz wysłać dziecko do zerówki, jeśli planują posłać do pierwszej klasy sześciolatka. Pięciolatek może odbyć zerówkę, ale nie musi. Sześciolatki są bowiem przyjmowane do pierwszej klasy na wniosek rodziców i po odbyciu zerówki lub wtedy, gdy rodzice przedstawią w szkole opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o spełnionych warunkach dla rozpoczęcia nauki szkolnej.

To, w jakim wieku posłać dziecko do zerówki, zależy od predyspozycji malucha, a jak wiadomo, dzieci rozwijają się we własnym tempie. Dlatego:
  • Niektóre rozwinięte intelektualnie i emocjonalnie pięciolatki można zapisać do zerówki w szkole. Tam zajęcia odbywają się w klasach i jest już nieco inaczej niż w przedszkolu.
  • Pięciolatek rozwinięty intelektualnie, ale emocjonalnie pozostający na poziomie pięciolatka, lepiej będzie się czuł w zerówce przedszkolnej.
W obu przypadkach po roku rodzice mogą zdecydować, czy chcą sześciolatka po odbytej w wieku 5 lat zerówce posłać do szkoły, czy zostawią go na kolejny rok w zerówce. Sześciolatki wyboru nie mają – muszą iść do zerówki, niezależnie od tego, czy są nią gotowe, czy nie.

Obowiązek przyjęcia do zerówki – składanie wniosków

Ponieważ dzieci sześcioletnie muszą odbyć roczną zerówkę, gmina ma obowiązek zapewnienia takiego kształcenia w placówce. Roczne przygotowanie przedszkolne odbędzie się w szkole lub w przedszkolu. Zwykle w przedszkolu zerówkę odbywają dzieci, które chodziły wcześniej do tegoż przedszkola.

O przesunięciu pięciolatka do grupy sześciolatków realizujących przedszkolną podstawę programową dla sześciolatków, na wniosek rodziców dziecka, podejmuje dyrektor przedszkola. Nie trzeba uzyskać żadnej opinii z poradni. Sześciolatki w przedszkolu automatycznie trafiają grup zerówkowych, nie trzeba o to wnioskować.

Dziecko pięcioletnie, którego rodzie postanowili, że odbędzie ono roczne przygotowanie przedszkolne w szkole, muszą o to wnioskować w szkole. Decyzję podejmuje dyrektor lub komisja rekrutacyjna, jeśli dziecko brało udział w procesie rekrutacji. Decyzja może być pozytywna (dziecko zostaje przyjęte) lub negatywna (dziecko nie zostaje przyjęte do zerówki). Decyzja odmowna oznacza, że dziecko pięcioletnie nie zostaje przyjęte do przedszkolnego oddziału w szkole. Jeśli i inne placówki nie przyjmą pięciolatka do zerówki, będzie musiał on poczekać jeszcze rok – wtedy już dziecko będzie obowiązkowo musiało chodzić do zerówki.

Przeczytaj też:
Redakcja poleca: Dziecko chodzi na palcach – czy to norma, czy zaburzenie? [WIDEO]
Przyczyn, dlaczego dziecko chodzi na palcach, może być wiele – od niegroźnych po powody chorobowe, np. porażenie mózgowe lub obciążenia genetyczne. Chodzenie na palcach u dziecka wymaga konsultacji ze specjalistą, aby w razie potrzeby wdrożyć leczenie.
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy