GRY
 
 

Gdy maluch nie rośnie…

Zauważyłaś, że Twoje dziecko jest znacznie niższe niż rówieśnicy i wolniej rośnie? Nie bagatelizuj tego – być może Twoja pociecha cierpi na niskorosłość.

Sandoz - wzrost dziecka
fot. materiały prasowe
Nasz wzrost jest determinowany wieloma czynnikami, takimi jak geny, rasa czy płeć, lecz także środowisko, w którym żyjemy oraz sposób odżywiania się. Zasadniczo jednak w danym społeczeństwie większość ludzi jest podobnego wzrostu, choć zdarzają się osoby, które znacznie odbiegają od tej normy. O niskorosło­ści, czyli niedoborze wzrostu można mówić wtedy, gdy wzrost dziecka znajduje się poniżej 3. centyla dla danego wieku i płci. Jej pierwsze objawy można zauważyć już we wczesnym dzieciństwie, dlatego powin­naś regularnie pojawiać się z brzdącem na bilansach u pediatry, aby mo­nitorować wzrost i wagę dziecka. Pomocne będą do tego siatki centylowe, dzięki którym można sprawdzić, czy pomiary Twojego dziecka mieszczą się w granicach normy.

Skąd się bierze niskorosłość?

Tak naprawdę przyczyn niskiego wzrostu może być wiele. Często towa­rzyszy ona różnym chorobom takim jak: zespół Downa, zespół Turnera lub innym chorobom o podłożu genetycznym, zaburzeniom metabolicznym, przewlekłym chorobom narządów (np. ciężkim wadom serca czy płuc), chorobom układu pokarmowego, nieprawidłowemu żywieniu, a także zaburzeniom hormonalnym, takim jak niedobór hormonu wzro­stu, niedoczynność tarczycy czy nadmiar glikokortykosteroidów. Każda z tych przyczyn wymaga innego sposobu diagnozowania i leczenia, dla­tego jeśli tylko zauważysz jakieś nieprawidłowości we wzroście dziecka, nie działaj na własną rękę, ale koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Diagnoza i leczenie

Aby odkryć przyczynę zaburzeń wzrostu i dobrać właściwy sposób le­czenia, pediatra najpierw przeprowa­dzi z Tobą wywiad, w którym zapyta o przebyte przez dziecka choroby lub zdiagnozowane do tej pory nieprawi­dłowości w rozwoju. Nie zdziw się też, kiedy usłyszysz pytanie o wzrost Twój, Twojego partnera czy Waszych rodzi­ców. Niskorosłość rodzinna, spowodo­wana niedoborem hormonu wzrostu, może być bowiem dziedziczna. Po uzyskaniu wstępnych informacji, lekarz skieruje dziecko na dalsze ba­dania. Jeśli będzie podejrzewał, że brzdąc cierpi właśnie na niedobór hormonu wzrostu, niezbędne okażą się badania poziomu hormonów we krwi. Jeśli diagnoza się potwierdzi, konieczna będzie terapia za pomocą hormonu wzrostu. Leczenie trwa, dopóki dziecko nie zakończy wzrasta­nia i osiągnie wzrost ostateczny.
 

Czy wiesz, że …

Niskorosłość spowodowaną brakiem hormonu wzrostu najczęściej jest diagnozowana u dzieci dopiero w wieku przedszkolnym, bo wtedy zaczynamy porównywać nasze pociechy z rówieśnikami. Dlatego tak ważne jest, byś co jakiś czas sprawdzała, na którym centylu znajduje się Twoje dziecko. Jeśli zauważysz jakieś odchylenia od normy, koniecznie skonsultuj się z lekarzem.
 
Artykuł powstał z udziałem firmy Sandoz Polska Sp. Z o.o.
 
SAND/049/03-2017

Ocena (1 ocena)

4.0
Doładuj
Przeładuj