GRY
 
 

Pytania rodziców pierwszoklasisty

Przed twoim pierwszoklasistą wielkie zmiany. Przed tobą także. Chcesz się do nich dobrze przygotować, by twoje dziecko dobrze czuło się w szkole? Pomożemy ci w tym.

uczeń, pierwszoklasista, szkoła
fot. Fotolia
Wszyscy chodziliśmy kiedyś do szkoły. Kiedyś – a więc niewiele z niej pamiętamy, a wiele się w niej też zmieniło. Poza tym wtedy byliśmy uczniami, a teraz debiutujemy w roli rodziców ucznia. I chcemy jak najwięcej o szkole swojego dziecka wiedzieć. Stąd tyle pytań. Odpowiadamy na nie.

Jakich przedmiotów uczy się pierwszoklasista?

Od reformy szkolnej z 1999 roku zmienił się charakter nauczania początkowego – teraz jest to kształcenie zintegrowane. Zgodnie z tą koncepcją nauczyciel nie dzieli nauki na przedmioty, ani na 45-minutowe lekcje. Zajęcia prowadzi według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Nauczyciel przeplata pracę umysłową zajęciami praktycznymi, ruchowymi, plastyką, muzyką.
Dzieci w pierwszej klasie uczą się podstaw polskiego i matematyki, ale jednocześnie mają np. szansę zrobić sałatkę warzywną, zważyć niektóre produkty żywnościowe, zmierzyć objętość płynów, bawić się w robienie zakupów i płacenie oraz uczestniczą w zabawach ruchowych. Pierwszoklasiści często pracują w grupach, wychodzą poza klasę, jeżdżą na wycieczki. W ten sposób zdobywanie wiedzy jest znacznie bardziej praktyczne.
Dodatkowo w klasie pierwszej wprowadza się naukę języka obcego, oczywiście w formie zabawowej, gimnastykę korekcyjną oraz lekcje etyki/religii. Na ogół też w szkole prowadzi się zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.

Czytaj więcej: Czego uczy się dziecko w pierwszej klasie?
Redakcja poleca: Jak wspierać rozwój mowy sześciolatka? - film
Jak wspierać rozwój mowy dziecka, które idzie do szkoły? Jakie kompetencje językowe powinien posiadać uczeń pierwszej klasy?

Gimnastyka w szkole jest obowiązkowa?

Tak. Ruch dzieciom jest bardzo potrzebny: wzmacnia organizm, hartuje, daje satysfakcję, więc umacnia poczucie wartości, a także wpływa na... rozwój umysłowy. Dlatego nie warto bez ważnych powodów odsuwać dziecka od udziału w grach i zabawach ruchowych. Rodzic może zwolnić dziecko z zajęć, pisząc zwolnienie (bo np. maluch jest po chorobie). Są też przypadki, że uczeń z poważnych powodów zdrowotnych w ogóle nie może ćwiczyć (wtedy musi mieć odpowiednie zaświadczenie lekarskie), ale to nie zwalnia go z obecności na zajęciach.

Czy pierwszoklasista dostaje oceny?

Tak, ale są to oceny opisowe. Dzięki nim dzieci i rodzice dowiadują się, jakie umiejętności pierwszoklasista już opanował, co potrafi, a z czym sobie jeszcze nie radzi. Ocena semestralna podpowiada, co można zrobić, aby pojawiające się problemy pokonać, natomiast ocena na koniec roku stwierdza stan posiadanych przez ucznia umiejętności. Na początku roku nauczyciel przekazuje rodzicom, czego wymaga na lekcjach, w jaki sposób sprawdza stan wiedzy dzieci i co będzie zawierała ocena opisowa (klasa 1). Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują ze wszystkich zajęć (obowiązkowych i dodatkowych) jedną ocenę opisową, a drugą – także opisową, z zachowania. Na świadectwie tylko ocena z religii jest wyrażona stopniem. Uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy, jeśli jego ocena jest pozytywna.
Oprócz oceny opisowej nauczyciel często stosuje w trakcie zajęć różne formy oceniania wspomagającego, dodaje słowny komentarz, chwali za wysiłek, za chęci (może np. zapisać: „Wspaniale", „Pracuj tak dalej", „Brawo!").

Zobacz też: Kompletujemy wyprawkę szkolną – lista do druku

Co na początku szkoły może sprawiać dziecku najwięcej trudności?

To sprawa dość indywidualna. Trzeba jednak pamiętać, że w tym wieku dziecko jest nastawione egocentrycznie. Dlatego często ma problem z reagowaniem na polecenia skierowane do całej klasy, oczekuje słów bezpośrednio do siebie. Z tej przyczyny spóźnia się z wykonywaniem ćwiczeń, nie zaznacza zadań domowych. Nie potrafi też przez dłuższy czas koncentrować się na jednej czynności, dlatego zadania umysłowe muszą być przeplatane choćby kilkuminutowym relaksem ruchowym. Nauka pisania często już po paru minutach wywołuje ból ręki, bo kości i mięśnie ręki nie są dostatecznie ukształtowane. Trzeba więc wykazywać się dużym zrozumieniem i cierpliwością, by dziecko nie zniechęciło się do nauki już na starcie.

Sprawdź: Tego nigdy nie rób – 5 rzeczy niszczących samoocenę dziecka

Czy zapisać dziecko na świetlicę?

To dobre rozwiązanie dla rodziców, którzy nie mogą zawsze odbierać dziecka zaraz po lekcjach (czyli dla większości). Na świetlicy zajęcia z dziećmi prowadzą pedagodzy odpowiednio do tego wykwalifikowani. Dzieci nie tylko mają tu możliwość odrobienia lekcji, ale mają szansę na rozwój swoich zdolności: plastycznych, muzycznych, tanecznych. Świetlica uczy również umiejętnego spędzania wolnego czasu.

Czy zapisać dziecko na stołówkę szkolną?

Jeśli dziecko w szkole przebywa długo, to wręcz powinno zjeść obiad na stołówce. Nie odczuwa wtedy takiego zmęczenia, nie jest pod koniec dnia osowiałe, ma zatem więcej sił i ochoty do nauki. Poza tym koszt obiadów w szkole jest zazwyczaj niewysoki, często dotowany przez gminę.

Ocena (2 oceny)

4.5
Doładuj
Przeładuj