GRY
 
 

Dla kogo alimenty? Nie tylko dla dziecka!

Alimenty należą się nie tylko dzieciom, ale w uzasadnionych przypadkach także o współmałżonkowi (nawet po rozwodzie), rodzicom, a także rodzeństwu. Na straży tego obowiązku stoi prawo!

mama, kobieta, mężczyzna, tata, alimenty

Każda z nas wie, że jeśli mąż nie płaci na dziecko, możemy żądać od niego alimentów. Gdy uchyla się od tego obowiązku i nawet komornik jest bezsilny, z pomocą może przyjść Fundusz Alimentacyjny. Bywa jednak, że mąż w ogóle nie interesuje się domem i ty sama musisz radzić sobie ze wszystkimi przeciwnościami losu. Albo jesteś po rozwodzie i nie masz z czego żyć. Co wtedy?
Przepisy przewidują, że w określonych przepisami sytuacjach alimenty należą się także osobie dorosłej! Wyjaśniamy, kiedy i od kogo możesz domagać się pomocy finansowej.

Alimenty, gdy mąż nie daje na dom

Zgodnie z prawem, w trakcie małżeństwa obowiązuje zasada równej stopy życiowej, co oznacza, że oboje powinniście żyć na takim samym poziomie. Co jednak zrobić, gdy twój ślubny nie daje pieniędzy na dom, wydaje je tylko na siebie, a ty ze swoje skromnej pensji starasz się związać koniec z końcem i zaspokoić domowe braki?

Pamiętaj, że wynagrodzenie za pracę wchodzi w skład wspólności majątkowej, jaka istnieje między wami i mąż nie może powiedzieć, że jego zarobki należą do niego. Jeśli tak zrobi, żądaj od niego pieniędzy na drodze sądowej. Pozew o alimenty powinnaś złożyć w sądzie rejonowym, właściwym dla twojego miejsca zamieszkania. O tym, czy masz prawo do alimentów i w jakiej wysokości ci się należą, zdecyduje na rozprawie sąd. Przepisy nie określają okresu, przez jaki twój mąż powinien płacić alimenty. Jeżeli żadne z was nie wystąpi o zmianę postanowienia sądu (np. o uchylenie tego obowiązku), taka sytuacja może trwać latami, np. aż do rozwodu.

Redakcja poleca: Dzieci też borykają się z depresją - film
Kiedy dziecko dojrzewa, pogorszenia nastroju wydają się normalne. Może być smutne z powodu słabszej oceny w szkole lub przeżywać pierwszy zawód miłosny. Jednak gdy stan zniechęcenia utrzymuje się dłużej lub się nasila, warto udać się do specjalisty, bo to może być depresja.

Alimenty po rozwodzie

Z chwilą separacji czy rozwodu przestaje obowiązywać zasada równej stopy życiowej. To nie znaczy, że między wami wygasają wszelkie roszczenia finansowe. Jeżeli na skutek rozstania znalazłaś się w trudnej sytuacji materialnej, możesz domagać się od męża pomocy finansowej.

Prawo do alimentów zależy jednak od tego, z czyjej winy doszło do rozpadu małżeństwa.
• Jeżeli rozwód nastąpił bez orzekania o winie lub z waszej obopólnej winy – każde z was może domagać się od drugiego alimentów, jeśli znalazło się w niedostatku.
• Gdy sąd orzekł winę jednej ze stron, np. męża – masz prawo do alimentów, jeśli rozstanie spowodowało istotne pogorszenie twojej sytuacji materialnej. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy mąż sporo zarabiał, bo np. miał intratną posadę, natomiast twoje dochody były przeciętne.

Warto wiedzieć: Pod pojęciem niedostatku należy rozumieć sytuację, gdy własnymi siłami nie jesteś w stanie zaspokoić swoich potrzeb, ponieważ np. nie możesz podjąć pracy z uwagi na opiekę nad dziećmi, jesteś chora, nie masz wystarczających kwalifikacji do pracy (bo np. przez całe życie byłaś „przy mężu” i nie pracowałaś). Kodeks rodzinny nie precyzuje, jakie konkretne potrzeby muszą być zaspokojone – określa to każdorazowo sąd.

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

To zależy. Gdy otrzymaliście rozwód bez orzekania o winie lub za obopólną winą, obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach od orzeczenia rozwodu. Wyjątkowo sąd może ten termin przedłużyć. Natomiast w przypadku orzeczenia separacji, ten obowiązek w ogóle nie wygasa.

Warto wiedzieć: Osoba, która otrzymuje alimenty, traci do nich prawo w przypadku powtórnego zamążpójścia. Fakt ożenku nie wpływa jednak na sytuację zobowiązanego do płacenia – może tylko spowodować, że sąd obniży wysokość alimentów.

UWAGA! Zdaniem Sądu Najwyższego, jeżeli alimentów domaga się małżonek, który z uwagi na wiek, siły i stosunki rodzinne może rozpocząć naukę niezbędną do uzyskania wymaganych kwalifikacji, wówczas alimenty przysługują mu tylko przez czas niezbędny do uzyskania tych kwalifikacji (wytyczne SN z 1987 roku).

Doładuj
Przeładuj