dom samotnej matki
fot. AdobeStock

Dom samotnej matki - kto może do niego zapukać

Dom samotnej matki to nie tylko dach nad głową, ale także wsparcie finansowe i psychologiczne. Dla niektórych kobiet to ostatnia szansa, aby poskładać życie.
Agnieszka Majchrzak
dom samotnej matki
fot. AdobeStock
Czasami życie kobiety tak nieszczęśliwie się układa, że wiadomość o tym, że jest w ciąży, jest dla niej życiowym dramatem. Nie może liczyć na pomoc rodziny i najbliższych. Wydaje się jej, że jedynym rozwiązaniem będzie pozbycie się maleństwa. Na szczęście są w Polsce domy samotnej matki, które mogą pomóc w takiej sytuacji - zarówno kobiecie w ciąży, jak i po porodzie. Mogą także pomóc w innych trudnych życiowo momentach.

Dom samotnej matki - dla kogo

Dom samotnej matki to niezależny ośrodek oferujący nieodpłatną pomoc dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży znajdujących się trudnej sytuacji życiowej. Zakres oferowanej pomocy zakłada wsparcie materialne, medyczne, psychologiczne oraz prawne.

W Polsce działa kilkadziesiąt takich placówek, prowadzonych przez:
 • fundację Caritas (mają ponad połowę wszystkich domów);
 • organizacje pro-life;
 • zakony żeńskie;
 • stowarzyszenie Monar;
 • organizacje pozarządowe.

Działalność domów samotnej matki w Polsce reguluje ustawia z 2004 roku o pomocy społecznej oraz rozporządzenie ministra polityki społecznej z 2005 roku w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Rozporządzenie określa standardy usług świadczonych przez te placówki oraz zasady kierowania i przyjmowania do domów.

Zgodnie z przepisami celem takich domów jest zapewnieni ochrony:
 • kobietom z małymi dziećmi nieradzącym sobie finansowo lub z problemami osobistymi;
 • ofiarom przemocy domowej;
 • umożliwienie narodzin dzieciom zagrożonym aborcją lub porzuceniem;
 • kobietom w ciąży, planującymi oddanie dziecka do adopcji;
 • zmiana postawy matki odrzucającej dziecko;
 • współpraca z ośrodkami adopcyjnymi.
Redakcja poleca: Rzecznik Praw Dziecka: "Potrzebujemy Narodowej Strategii przeciw Przemocy wobec Dzieci" [WIDEO]
Przemoc wobec dzieci istnieje i jest ona liczona nie w milionach, ale w miliardach przypadków – mówi Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. – Trzeba z nią walczyć NAPRAWDĘ, a nie tylko na papierze.

Co trzeba zrobić, aby mieć miejsce w domu samotnej matki

Kobieta, która stara się o przyjęcie do domu samotnej matki, powinna zgłosić się do najbliższego ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Ośrodek powinien skompletować dokumenty i w ciągu 14 dni przekazać je do starosty, który kieruje najbliższym domem samotnej matki. Skierowanie w formie decyzji wydaje starosta.

Aby móc skorzystać z możliwości zamieszkania w domu trzeba spełnić szereg formalności:
 • złożyć wniosek o skierowanie do domu;
 • posiadać rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej;
 • posiadać opinię ośrodka pomocy społecznej zawierającą uzasadnienie pobytu w domu;
 • mieć zgodę ośrodka pomocy społecznej na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca (w przypadku osób zameldowanych na terenie gminy, w której znajduje się ośrodek);
 • posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu (nie można być uzależnionym od alkoholu i narkotyków);
 • przedstawić dokumenty - odpis aktu urodzenia dziecka i książeczkę zdrowia dziecka oraz posiadanie ubezpieczenia;
 • w przypadku małoletnich matek przyjęcie następuje na mocy postanowienia sądu i po porozumieniu z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej.

Dom samotnej matki dla ofiar przemocy

W sytuacji, gdy kobiecie grozi niebezpieczeństwo i zagrożone jest jej lub dziecka życie i zdrowie wówczas przyjęcie do domu samotnej matki następuje w trybie natychmiastowym, bez skierowania. Dzieje się tak na wniosek samej kobiety lub na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

O zastosowaniu przyspieszonej procedury przyjęcia do domu samotnej matki powiadamia się niezwłocznie starostę powiatu prowadzącego dom. W terminie 14 dni od dnia umieszczenia osoby bez skierowania ośrodek przesyła staroście niezbędne dokumenty, a ten niezwłocznie wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

Ile trwa pobyt w domu samotnej matki?

Standardowo kobieta zostaje skierowana do domu samotnej matki na maksymalnie rok. W tym czasie prowadzone są rozmowy z przyjętą, rozpoznaje się jej sytuację, a także odnotowuje każdą zmianę mającą wpływ na prowadzenie bezpiecznego życia poza placówką. Termin ten może zostać wydłużony ze względu na:
 • szczególną sytuację kobiety;
 • w przypadku niepełnoletniej matki, która nie ma możliwości powrotu to rodzinnego domu; wówczas do czasu usamodzielnienia może ona przebywać w domu samotnej matki.

Oto wykaz domów samotnej matki, z podziałem na poszczególne województwa.

Domy Samotnej Matki – województwo dolnośląskie

 • Dom Samotnej Matki (jednostka prowadząca - Stowarzyszenie Monar - Markot - Centrum Pomocy Bliźniemu), ul. Folwarczna 50, 67-200 Głogów; tel. (76) 833 35 00;
 • Dom Samotnej Matki prowadzony przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia pl. Grunwaldzki 5/7, 50-377 Wrocław, tel. (0-71) 21 80 98;
 • Dom Samotnych Matek z Dziećmi "Markot" (jednostka prowadząca: Dolnośląskie Centrum Pomocy Bliźniemu), ul. Parkowa 3, 59-900 Zgorzelec; tel. (75) 771 72 17, 0-607 077 216;
 • Stowarzyszenie "Monar" - Ośrodek dla Bezdomnych i Maltretowanych Matek z Dziećmi "Markot VI", ul. Mickiewicza 38, 59-330 Ścinawa; tel. (76) 843 67 25;
 • Schronisko św. Alberta dla Matek Samotnych prowadzony przez siostry pasterzanki Wierna Rzeka, 26-061 Zajączków, tel. (0-41) 366 25 19.

Domy Samotnej Matki – województwo kujawsko-pomorskie

 • Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi "Brda", al. Powstańców Wielkopolskich 63a, 85-090 Bydgoszcz;
 • "Caritas" Dom Samotnej Matki, ul. Widok 5, 87-720 Ciechocinek; tel. 54 283 32 26;
 • Dom Samotnej Matki prowadzony przez siostry pasterki Żołędowo 38, 86-021 Maksymilianowo, tel. (0-52) 81 30 30.

Domy Samotnej Matki – województwo lubelskie

 • Fundusz Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej - Dom Samotnej Matki, ul. Chmielewskiego 9, 20-620 Lublin, tel. (81) 525 42 08;
 • Dom Samotnej Matki Diecezji Siedleckiej prowadzony przez urszulanki  SJK ul. Kościelna 53, 21-200 Parczew, tel. (0-83) 354 16 15.

Domy Samotnej Matki – województwo łódzkie

 • Dom Samotnych Matek z Dziećmi (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie "MONAR – MARKOT"), Turów 113, 98-300 Turów; tel. (43) 886 14 31, 0-665 223 734;
 • Fundacja Dom Samotnej Matki, Rogowiec, 97-427 Rogowiec; tel. 0-692 025 122;
 • Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Gałczyńskiego 7, 93-259 Łódź; tel. (42) 647 03 33;
 • Dom Pomocy Społecznej - Dom Samotnej Matki, Nowe Sady 17, 94-102 Łódź; tel. (42) 688 18 49, 686 51 36.

Domy Samotnej Matki – województwo małopolskie

 • Dom Samotnej Matki, ul. Przybyszewskiego 39, 30-128 Kraków;
 • Dom dla Samotnych Matek "Markot", ul. Daleka 3, 33-170 Tuchów; tel. (14) 652 52 66, 0-601 259 539;
 • Dom Samotnej Matki, ul. Mościckiego 65, 33-100 Tarnów; tel. 14 621 13 01.

Domy Samotnej Matki – województwo mazowieckie

 • Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM" (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej), ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa; tel. (22) 616 10 36;
 • Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi "Markot" - Dom dla Matek z Dziećmi Niepełnosprawnymi "Ostoja"; ul. Czajki 2, 03-054 Warszawa;
 • Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi, Kraśniewo 23, 09-166 Kraśniewo poczta Gralewo; tel. 0-600 432 491;
 • Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry - Wielopokoleniowy Dom Pomocy "Słoneczny" - Dom dla Matek z Dziećmi i Rodzin, ul. Reymonta 7, 05-500 Piaseczno; tel. (22) 621 63 73, 0-602 333 005;
 • Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi "Markot" - Zespół Domów "Promyczek" i "Słoneczko", ul. Czajki 2, 03-054 Warszawa; tel. 0-607 256 636;
 • Dom "Nazaret" dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, ul. Słowackiego 17a, 05-400 Otwock; tel. (22) 779 58 30;
 • Dom Matki i Dziecka przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ, ul. Szymanowskiego 4a, 03-477 Warszawa; tel. (22) 619 32 65, 619 34 37;
 • Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz prowadzony przez Archidiecezję Warszawską, ul. Wschodnia 6, 05-500 Chyliczki; tel. 508 658 829 lub (22) 756 88 76;
 • Dom Samotnej Matki prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kilińskiego 63, 05-220 Zielonka; tel. (22) 781 09 79;
 • Dom Samotnej Matki prowadzony przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Warszawskie, ul. Brzozowa 37, 05-080 Izabelin – Laski; tel. (22) 752 22 48;
 • Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry - Wielopokoleniowy Dom Pomocy "Słoneczny" - Dom dla Matek z Dziećmi, Rodzin i Ludzi Kalekich, Słomczyn, 05-600 Słomczyn; tel. 0-602 333 005;
 • Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry - Wielopokoleniowy Dom Pomocy "Słoneczny" - Dom dla Rodzin i Matek z Dziećmi, ul. Dudziarska 1b, 04-317 Warszawa; tel. (22) 424 62 22, 0-602 333 005;
 • Stowarzyszenie Monar - Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi, ul. Łaskarzewska 5, 08-460 Sobolew; tel. (25) 683 27 91;
 • Wspólnota "Chleb Życia" - Dom dla Matek z Dziećmi, ul. Sienkiewicza 4, 05-840 Brwinów; tel. (22) 729 62 29;
 • Dom Matki z Dziećmi i Ludzi Starszych im. Marka Kotańskiego, Rokitno 20, 05-870 Rokitno poczta Błonie; tel. (22) 802 10 02, 0-604 808 332;
 • Stowarzyszenie "Monar" - Centrum Samotnych Matek z Dziećmi "Bajka", ul. Skierdowska 2, 03-054 Warszawa; tel. (22) 423 48 06, 814 00 43;
 • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar - Kot" - Dom dla Samotnych Matek, Lucimia, 26-704 Lucimia; tel. (48) 677 30 28;
 • Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi "Markot" - Centrum Samotnej Matki z Dzieckiem "Daj Serce Dziecku", ul. Czajki 2, 03-054 Warszawa; tel. 0-604 714 466;
 • Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi "Markot" - Dom Rodzinny "Promień Nadziei" i "Oaza", ul. Czajki 2, 03-054 Warszawa;
 • Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi "Markot" - Dom Rodzinny dla Matek z dziećmi "Zacisze", ul. Czajki 2, 03-054 Warszawa; tel. 0-608 133 590;
 • Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi "Markot" - Dom Rodzinny "Dobro Dziecka", ul. Czajki 2, 03-054 Warszawa; tel. (22) 423 48 06;
 • Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" - Oddział dla Samotnej Matki, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom; tel. (48) 360 97 04;
 • Dom Samotnej Matki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Biała 19, 09-411 Biała; tel. (24) 261 32 23.

Domy Samotnej Matki – województwo opolskie

 • Dom Matki i Dziecka w Opolu prowadzony przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia, ul. Masłowskiego 1, 45-532 Opole, tel./fax 77 454-07-60 lub 77 442-04-22.

Domy Samotnej Matki – województwo podkarpackie

 • Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi, Łysakówek 16, 39-305 Łysakówek; tel. (17) 581 54 23;
 • Dom Samotnej Matki prowadzony przez siostry pasterki Sonina 350a, 37-100 Łańcut, tel. (0-17) 251 555.

Domy Samotnej Matki – województwo podlaskie

 • Dom Samotnych Matek z Dziećmi Monar-Markot, Laski 44, 18-416 Zbójna; tel.(86) 214 02 20; kom. 516 474 301;
 • Caritas Archidiecezji Białostockiej - Dom Matki i Dziecka, ul. Kościuszki 2, 16-010 Wasilków; tel.(85) 719 45 00.

Domy Samotnej Matki – województwo pomorskie

 • Dom Samotnej Matki (MOPS), ul. Fredry 3, 81-376 Gdynia; tel. (58) 620 55 26;
 • Diecezjalny Dom Samotnej Matki im. Jana Pawła II, ul. Matemblewska 9, 80-294 Gdańsk; tel. (58) 348 03 70;
 • Dom Samotnej Matki "Dar Nadziei" (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Monar Centrum Pomocy Bliźniemu), ul. Mościska 17, 83-240 Lubichowo; tel. (58) 588 55 20;
 • Stowarzyszenie Monar - Dom dla Bezdomnych Matek MARKOT VII, Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański;
 • Dom Matki “Dar Życia” prowadzony przez franciszkanki z Orlika ul. Ogrodowa 18, 89-600 Chojnice, tel. (0-531) 728 57.

Domy Samotnej Matki – województwo śląskie

 • Dom Samotnej Matki z Dzieckiem "Markot 16", Kokotek 42, 42-700 Lubliniec; tel. (34) 35 51 90, 0-513 428 088;
 • Dom PCK - Dom Samotnej Matki, ul. Przy Kolei 7, 41-700 Ruda Śląska; tel. (32) 248 39 10;
 • Dom Pomocy Społecznej - Dom Samotnej Matki, Potok 6, 43-382 Bielsko-Biała; tel. (33) 818 31 10;
 • Fundacja Dobrego Pasterza Dom Samotnej Matki, Skalica 1, 43-450 Ustroń; tel. 33 858 71 72;
 • Diecezjalny Dom Samotnej Matki i Dziecka prowadzony przez siostry nazaretanki ul. Częstochowska 15, 42-310 Żarki, tel. (0-34) 148 176.

Domy Samotnej Matki – województwo świętokrzyskie

 • Dom Pomocy Społecznej, Dom Samotnej Matki, ul. Jagiellońska 76, 25-734 Kielce; tel. (41) 345 34 47, 345 34 49.

Domy Samotnej Matki – województwo warmińsko-mazurskie

 • Dom Samotnej Matki, ul. Jagiełły 5, Olsztyn;
 • Dom Pomocy Społecznej Diecezji Elbląskiej dla Samotnych Matek, ul. Bema 79, 82-300 Elbląg; tel. (55) 233 80 79;
 • Dom Pomocy Społecznej, ul. Młodkowiskiego 19, 11-700 Mrągowo; tel. (89) 741 26 06.

Domy Samotnej Matki – województwo wielkopolskie

 • Dom Matki i Dziecka prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Os. Orła Białego 20, 62-200 Gniezno; tel. (61) 425 57 86, 0-608 482 932;
 • Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar - Markot" - Dom dla Samotnej Matki i Osób w Jesieni Życia (Dom Rodzinny AROMA), ul. Wypoczynkowa 3, 62-060 Łódź k/Stęszewa; tel. (42) 913 44 71;
 • Dom Samotnej Matki prowadzony przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia ul. Kierska 10, 62-090 Rokietnica- -Kiekrz, tel. (0-61) 482 121.

Domy Samotnej Matki – województwo zachodniopomorskie

 • Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych Samotnych Matek z Dziećmi im. dr. Tomasza Judyma, ul. Gen. L. Okulickiego 3, 73-110 Stargard Szczeciński;
 • Dom Samotnej Matki Z Dzieckiem Fundacji Pomocy Samotnej Matce ul. Wielkopolska 32, 70-450 Szczecin, tel. (091) 48 85 245;
 • Zachodniopomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot - Dom dla Samotnych Matek, ul. Gdyńskich Kosynierów 25, 72-010 Police; tel. (91) 317 65 91;
 • Dom Pomocy Społecznej - Dom Samotnej Matki, Karwowo 12, 74-005 Karwowo; tel. (91) 311 77 70;
 • Dom Samotnej Matki "Dar Życia" (jednostka prowadząca: Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej), ul. Wojska Polskiego 13, Koszalin; tel. (94) 342 37 70;
 • Dom Samotnej Matki w Kluczkowie, Stowarzyszenie na rzecz Walki z Sieroctwem Społecznym, Kluczkowo 9, 78-324 Kluczkowo; tel. 0-608 507 948;
 • Dom Samotnej Matki prowadzony przez siostry benedyktynki samarytanki Karwowo 12, 72-001 Kołbaskowo, tel. (0-91) 311 77 70.
  [content:0_23887,0_22143,1_3640,2_1064:PsychologicalTest]

 
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy