GRY
 
 
seksuolog, neurolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej