GRY
 
 
dr Ewa Nowakowska-Szyrwińska
Pracuje w Poradni Laryngologicznej Instytutu Matki i Dziecka.