GRY
 
 
Pracuje w Klinice Pediatrii w Instytucie "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka".