GRY
 
 

Duda - Komorowski: decydujące starcie!

Nie udało się Pawłowi Kukizowi, ale nam obydwaj kandydaci na prezydenta nie odmówili. Andrzej Duda i Bronisław Komorowski specjalnie dla nas odpowiadają, jak będą wspierać młodych rodziców po wygranych wyborach. Sprawdź, zanim pójdziesz na wybory, a my będziemy sprawdzać, jak będą realizowane obietnice.

Bronisław Komorowski, Andrzej Duda, wybory prezydenckie 2015, kandydat na prezydenta, kandydaci na prezydenta, polityka prorodzinna
fot. źródło: Wikipedia
W ostatnim tygodniu gorącej kampanii wyborczej zapytaliśmy obydwu kandydatów na urząd Prezydenta RP, jak zamierzają wspierać młodych rodziców. Pytania wydały nam się ważne, a nie padły podczas żadnej z telewizyjnych debat prezydenckich.
Dziennikarze niemal wyłącznie pytali o in vitro, pomijając tak ważne tematy jak ten, w jaki sposób zachęcać młodych ludzi, żeby decydowali się na zakładanie rodziny czy posiadanie potomstwa. Każdy z nas wie, jak trudno dostać się z dzieckiem do lekarza specjalisty, a podczas żadnej telewizyjnej debaty nie padło pytanie, w jaki sposób obydwaj kandydaci zamierzają poprawić opiekę zdrowotną nad dziećmi. Wielu rodziców ma również wątpliwości, czy posyłać sześcioletnie dziecko do szkoły.
W gorącej końcówce kampanii wyborczej niełatwo było otrzymać odpowiedzi obu kandydatów. Okazało się jednak, że sprawy młodych rodziców są dla nich ważne i w ostatnich dwóch dniach kampanii wyborczej odpowiedzieli na nasze pytanie. Zestawiliśmy ich poglądy, żeby ułatwić 24 maja wybór. Odpowiedzi przedstawiamy w kolejności alfabetycznej.

1. W Polsce znów rodzi się mniej dzieci (dane za I kwartał 2015). W jaki sposób zamierza Pan zachęcać Polaków do posiadania potomstwa, aby nie groziła nam katastrofa demograficzna?


Andrzej Duda: Obiecuję, że absolutnym priorytetem będą dla mnie działania zmierzające do tego, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci i żeby jak najwięcej młodych rodziców mogło się cieszyć tym nieprawdopodobnym szczęściem. Obiecuję, że na samym początku mojej kadencji prześlę projekty wprowadzające 500 zł dodatek na dzieci oraz podnoszące kwotę wolną od podatku do 8000 zł.
W dalszej kolejności planuję przygotować propozycje polepszające sytuację rodzin poprzez obniżenie wieku emerytalnego, wprowadzenie zapisów nagradzających osoby poświęcające się opiece nad rodziną oraz przede wszystkim wsparcie dla mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorstw rodzinnych.

Bronisław Komorowski: Przez całą pierwszą kadencję poszukiwaliśmy w Kancelarii rozwiązań, które pozwalają usuwać bariery ograniczające wśród potencjalnych rodziców swobodę decyzji o posiadaniu dziecka, a zwłaszcza kolejnych dzieci. Przygotowaliśmy Program Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny" i  realizujemy kolejno jego postulaty. 
Wśród głównych priorytetów Programu Polityki Rodzinnej są m.in. działania na rzecz godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Wydłużyliśmy urlop macierzyński i wprowadziliśmy urlop rodzicielski, który pozwala rodzicom na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez 52 tygodnie przy zachowaniu ochrony przed utratą miejsca pracy i z zasiłkiem macierzyńskim przez cały okres urlopu.
W Sejmie znajduje się tzw. ustawa rodzinna, której celem jest doskonalenie warunków korzystania z tych rozwiązań w taki sposób, aby to rodzice swobodnie mogli decydować o zasadach jego wykorzystywania przez matkę i ojca. Ustawa ta uprości i uelastyczni system urlopów związanych z opieką nad dziećmi, ułatwi korzystania z elastycznych form czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne, dając jednocześnie szersze  prawo do korzystania z pracowniczych uprawnień rodzicielskich i matkom, i ojcom.
Wiem, że młodzi, odpowiedzialni ludzie uzależniają decyzje o dzieciach od posiadania pracy. Wiem też, jak trudna jest sytuacja tej właśnie generacji na rynku pracy. Wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Rodzinnej opracowujemy program „Praca dla młodych", który ma za zadanie zarówno ułatwić zdobycie, jak i utrzymanie zatrudnienia. Program już w 2016 r. zapewni 100 tys. miejsc pracy dla młodych, dofinansowanych przez państwo, z gwarancją 2 lat zatrudnienia.  
Wychowanie dziecka to duże obciążenie finansowe dla rodzin. Dlatego przygotowałem i podpisałem ustawę zmieniająca zasady rozliczania podatku dochodowego, które pozwoliły ponad milionowi rodzin w pełni odpisać sobie tzw. ulgę prorodzinną na dzieci. Jednocześnie podnieśliśmy kwotę tej ulgi dla rodzin z trójką oraz z czwórką i większą liczbą dzieci. 
Będę również wdrażał program budowy mieszkań na wynajem o czynszu niższym od rynkowego.
Redakcja poleca: Jaką rolę w twoim dzieciństwie odegrała babcia? [SONDA ULICZNA]
O to, jaką rolę w naszym dzieciństwie odegrała babcia zapytaliśmy przechodniów. W niedzielę obchodzimy Dzień Babci i z tej okazji życzymy wszystkim babciom dużo zdrowia i uśmiechu!
Doładuj
Przeładuj