Lekarze dyżurujący w czasie pobytu ciężarnej 30-latki w szpitalu zawieszeni
fot. Adobe Stock

Dyrekcja szpitala w Pszczynie podjęła decyzję: lekarze dyżurujący w czasie pobytu ciężarnej 30-latki zostali zawieszeni

30-letnia Izabela zmarła w szpitalu w Pszczynie. Z SMS-ów, które wysyłała rodzinie w czasie pobytu, wynika, że lekarze świadomie nie przerywali ciąży mimo ryzyka zakażenia sepsą. Dyrekcja szpitala wydała komunikat.
Hanna Szczesiak
Lekarze dyżurujący w czasie pobytu ciężarnej 30-latki w szpitalu zawieszeni
fot. Adobe Stock
Ciężarna 30-latka z bezwodziem trafiła do szpitala w Pszczynie w 22. tygodniu ciąży. Lekarze wstrzymywali się z interwencją medyczną do czasu, gdy płód obumrze. Płód obumarł, jednak 30-latki nie udało się uratować – kobieta zmarła wskutek wstrząsu septycznego. Prokuratura bada, czy doszło do tzw. błędu medycznego. Dyrekcja szpitala, w którym zmarła kobieta, podjęła decyzję o zawieszeniu lekarzy, którzy pełnili dyżur w czasie jej pobytu.

Śmierć 30-latki w Pszczynie. Lekarze zawieszeni

Zamieszczamy całość oświadczenia, które zostało opublikowane na oficjalnej stronie Szpitala Powiatowego w Pszczynie:

„Dyrekcja Szpi­tala w Pszczynie bezpośred­nio po trag­icznym zdarze­niu przeprowadz­iła postępowanie wyjaś­ni­a­jące, przegląd pro­ce­dur oraz sposobu dzi­ała­nia odd­zi­ału. Na bieżąco i z najwyższą powagą wery­fikuje również infor­ma­cje pojawia­jące się w przestrzeni publicznej.

W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, 5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków.

Szpi­tal deklaruje pełną otwartość na współpracę z wszys­tkimi właś­ci­wymi organami pode­j­mu­ją­cymi dzi­ała­nia kon­trolne i wyjaśniające.

Raz jeszcze przekazu­jemy Rodzinie Zmarłej Pac­jen­tki szczere wyrazy współczu­cia i żalu”.
 

Zobacz także:
Redakcja poleca: Rozmowy z dzieckiem o śmierci - film
Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci? Czy małe dziecko może zrozumieć dlaczego już nie zobaczy kochanej babci?
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy