GRY
 
 

6 najbardziej szokujących reklam z dziećmi

Niewinna dziecięca buzia ma przyciągać uwagę i budzić skrajne emocje u odbiorców. Naszym zdaniem lepiej, by taki efekt osiągano bez udziału dzieci... nawet jeśli jest to kampania społeczna piętnująca to, że nieletni palą papierosy.

Ocena (3 oceny)

5.7
Doładuj
Przeładuj