dziecko z autyzmem w przedszkolu
fot. Adobe Stock

Dziecko z autyzmem w przedszkolu: jakie przedszkole dla dziecka z autyzmem?

Gdy dziecko z autyzmem idzie do przedszkola, rodzice muszą podjąć decyzję, jaki rodzaj placówki wybrać. Przedstawiamy możliwości, które mają do wyboru, a także zasady postępowania z dzieckiem autystycznym w przedszkolu.
Joanna Biegaj
dziecko z autyzmem w przedszkolu
fot. Adobe Stock
Dziecko ze spektrum autyzmu teoretycznie może korzystać ze wszystkich dostępnych placówek, niezależnie od ich rodzaju. Zespół nauczycieli i specjalistów ma za zadanie zapewnienie dziecku wielospecjalistycznej opieki, w ramach której będzie miało ono zagwarantowane:
 • wspieranie rozwoju,
 • udział w zajęciach rewalidacyjnych,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
 • dbanie o to, by szanse edukacyjne dziecka były wyrównane względem grupy rówieśniczej.

Po przyjęciu dziecka ze spektrum autyzmu przedszkole powinno przygotować tzw. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Są w nim opisane elementy i metody, które będą stosowane, aby dziecko mogło uczyć się i nawiązywać relacje.
Dzieci z diagnozą o spektrum autyzmu do momentu rozpoczęcia nauki w szkole mogą uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju.

Jakie przedszkole dla dziecka z autyzmem?

W Polsce rodzice dziecka z autyzmem sami wybierają placówkę, do której poślą malucha. Dzieci ze spektrum autyzmu mogą uczyć się w przedszkolach:
 • specjalnych (terapeutycznych),
 • integracyjnych,
 • masowych (ogólnodostępnych).

Przed podjęciem decyzji o tym, jaką placówkę wybrać – warto dowiedzieć się:
 • jakimi metodami terapeutycznymi pracują nauczyciele,
 • w jaki sposób program nauczania będzie dostosowany do potrzeb dziecka,
 • w jaki sposób cele będą dostosowane do umiejętności dziecka,
 • jakie cele terapeutyczne będą wyznaczone dla dziecka,
 • w jaki sposób będą monitorowane postępy dziecka.

Dziecko z autyzmem w zwykłym przedszkolu

Rodzice autystycznego dziecka mogą posłać je do zwykłego ogólnodostępnego przedszkola. Ale zazwyczaj w takich placówkach dobrze radzą sobie jedynie dzieci wymagające niewielkiego wsparcia w nauce oraz relacjach z kolegami i koleżankami z grupy. W przedszkolu, do którego jest posyłane dziecko ze spektrum autyzmu, powinno być zorganizowane także wsparcie dla dzieci z głębszymi zaburzeniami, tak by czuły się one w placówce dobrze, a ich rozwój przebiegał w odpowiednich warunkach.

Dyrektor przedszkola jest zobligowany tak kształtować realizację zadań przedszkola, aby uwzględnić wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka i dostosować treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka. Przedszkole ma obowiązek realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Mogą one dotyczyć np. dodatkowych zajęć z logopedą czy psychologiem.
Posłanie dziecka z autyzmem do przedszkola masowego może wymagać wcześniejszego przygotowania do pobytu w placówce przedszkolnej i grupie rówieśniczej. Pobyt w zwykłym przedszkolu w niektórych przypadkach może prowadzić do nasilenia u dziecka objawów związanych z jego zaburzeniem.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu integracyjnym

W przedszkolu integracyjnym grupy są mniejsze niż w normalnych przedszkolach – składają się z 15-20 osób. Od trzech do pięciu uczniów stanowią dzieci ze szczególnymi wymaganiami. W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli – jeden z nich to nauczyciel wspomagający, który jest pedagogiem specjalnym. Dodatkowo w placówce zatrudnieni są specjaliści, którzy dbają o odpowiedni rozwój przedszkolaków, prowadząc dla nich dodatkowe zajęcia. Są to między innymi:
 • psycholog,
 • logopeda,
 • inni specjaliści – zależnie od potrzeb dzieci.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu specjalnym

Najlepiej dostosowane warunki do potrzeb dzieci z autyzmem mają przedszkola specjalne (terapeutyczne). W placówkach specjalnych liczba dzieci w grupie wynosi od dwóch do czterech osób. Nauczyciel w przedszkolu specjalnym (lub oddziale specjalnym) jest pedagogiem specjalnym, czyli posiada odpowiednie kwalifikacje. W prowadzeniu zajęć pomaga mu także drugi nauczyciel.

W przedszkolu specjalnym dzieci z autyzmem mają zapewnioną opiekę i edukację dostosowaną do ich potrzeb i możliwości. Do przedszkoli specjalnych dzieci przyjmowane są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (z uwagi na autyzm), wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  
Przepisy związane z funkcjonowaniem dziecka z autyzmem w przedszkolu określa Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Jak postępować z dzieckiem autystycznym w przedszkolu?

Aktualnie nie obowiązuje jednolity system postępowania z dziećmi autystycznymi. Są różne techniki i podejścia terapeutyczne, obowiązują jednak pewne podstawowe zasady pracy z dzieckiem autystycznym. Oto one.

Nauczyciel powinien:
 • starać się zobaczyć świat oczami swojego podopiecznego,
 • stwarzać podopiecznemu warunki dające poczucie bezpieczeństwa,
 • starać się wykorzystywać indywidualne predyspozycje dziecka i wierzyć w jego możliwości.
 • nie zmuszać dziecka do niczego (ono samo wie najlepiej, kiedy jest gotowe, by pokonać różne przeszkody),
 • nie nudzić dziecka monotonnymi ćwiczeniami,
 • starać się, by przestrzeń, w której pracuje z dzieckiem była uporządkowana,
 • posiadać wiele pomocy, obrazujących to, co mówi,
 • uprzedzać dziecko o zmianach,
 • określać czas trwania aktywności (np. poprzez określenie ilości zadań lub sygnał dźwiękowy),
 • zorganizować przestrzeń w sposób, który pomoże dziecku w orientacji w niej (oznaczyć pomieszczenia w sposób zrozumiały dla ucznia),
 • wspierać polecenia ustne, przedstawiając je w sposób wizualny,
 • kontrolować sposób mówienia, tak by był on zrozumiały dla podopiecznego,
 • wspierać dziecko w samodzielnej pracy,
 • wykorzystywać specjalne zainteresowania dziecka,
 • radzić sobie z impulsywnością dziecka,
 • wspierać dziecko w sferze kontaktów i umiejętności społecznych,
 • akceptować i tolerować dziecko.

Zobacz także: 
Redakcja poleca: Jak nie krzyczeć na dziecko – jak przestać krzyczeć? Jak krzyk wpływa na dziecko? [WIDEO]
Jeśli zastanawiasz się, jak nie krzyczeć na dziecko, najważniejszy krok do sukcesu masz już za sobą. Krzyczenie na dziecko przynosi bowiem fatalne skutki i wyrabia w maluchu nawyk rozwiązywania problemów podniesionym głosem. A to nie jest dobry kapitał na przyszłość. Psycholog wyjaśnia, czy można krzyczeć na dziecko, i jak przestać to robić.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy