egzamin ósmoklasisty
fot. Adobe Stock

Egzamin ósmoklasisty 2022 – aktualne informacje i wymagania obowiązujące na teście

Egzamin ósmoklasisty w 2022 roku odbędzie się w maju według okrojonych wymagań w związku z pandemią koronawirusa. Zrezygnowano z czwartej, dodatkowej części egzaminu. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany wprowadzono.
Ewa Janczak-Cwil
egzamin ósmoklasisty
fot. Adobe Stock
Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 24–26 maja 2022. 24 maja odbędzie egzamin z języka polskiego, 25 maja – z matematyki, 26 maja – z języka obcego nowożytnego. Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie podejdą do egzaminów w maju, będą mogli przystąpić do nich w terminie dodatkowym: 13–15 czerwca.

Wyniki testu ósmoklasisty przeprowadzonego w obu terminach uczniowie poznają w tym samym czasie – 1 lipca. Zaświadczenia o wynikach wydawane będą 8 lipca 2022 r.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty – wymagania

Zadania egzaminacyjne będą tak skonstruowane, aby sprawdzały wiadomości i umiejętności, które określono w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. W normalnych warunkach (poza pandemią) nie obowiązują wymagania egzaminacyjne, ale podstawa programowa kształcenia ogólnego. Aby zorientować się, czego będą dotyczyły zadania egzaminacyjne, warto zapoznać się z informatorami na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, które zostały opublikowane w grudniu 2020 roku.

Przedmioty na teście ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się z trzech przedmiotów: 
 • języka polskiego,
 • matematyki, 
 • wybranego języka obcego nowożytnego do wyboru (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego; uczeń musi uczyć się wybranego języka w szkole).

Zrezygnowano z przedmiotu dodatkowego, który na egzamin ósmoklasisty pojawi się dopiero w 2024 roku.

Ograniczone wymagania na egzaminie ósmoklasisty

Z listy lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty wykreślono „Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza. Z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną. Na egzaminie z matematyki nie będzie zadań związanych z dowodami geometrycznymi, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach i zadań ze stereometrii (brył) będą niższe niż zazwyczaj, co oznacza łatwiejsze zadania z tego zakresu.

Lista zmian wprowadzonych w egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku:

 • liczba zadań będzie mniejsza niż w 2019 roku i podobna do tej z roku 2020
 • mniej będzie zadań otwartych
 • czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki jak dotychczas: polski – 120 minut, matematyka – 100 minut, język obcy – 90 minut.
 • na egzaminie z języka polskiego uczeń dostanie dwa tematy do wyboru i na jeden z nich będzie musiał napisać opowiadanie lub rozprawkę. W swojej pracy może odnieść się do dowolnie wybranej lektury obowiązkowej, która spełni warunki tematu.
 • na egzaminie z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej będzie poziom A2 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Co uczeń może zabrać ze sobą na egzamin?

Na egzamin uczeń może przynieść wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a na egzamin z matematyki – dodatkowo linijkę. ‎Podczas egzaminu nie można korzystać z kalkulatora, słowników ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Na teście z języka polskiego obowiązują wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r., zawierające ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów:
 • część 1, czytanie ze zrozumieniem – argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt
 • część 2, wypracowanie – 20 punktów.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

Obowiązują wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r., zawierające ograniczony zakres wymagań podstawy programowej. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów:
 • zadania zamknięte – 15 punktów
 • zadania otwarte (będą 4 takie zadania) – 10 punktów

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Obowiązują wymagania egzaminacyjne z grudnia 2020 r., zawierające ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów:
 • zadania zamknięte – 34 punkty
 • zadania otwarte – 21 punktów.

Sprawdź także:
Redakcja poleca: Piniata – jak ją zrobić? Instrukcja krok po kroku (film)
Piniata to coraz popularniejszy element dziecięcych przyjęć. Przedstawiamy prosty sposób, jak samodzielnie zrobić efektowną piniatę. Choć nie jest to skomplikowane, warto zabrać się do pracy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby piniata zdążyła wyschnąć.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy