pomoc dla rodziców dziecka z Aspergerem
fot. Fotolia

Gdzie szukać pomocy, kiedy dziecko ma Aspergera?

Sprawdź, jaką pomoc od państwa możesz otrzymać, jeśli twoje dziecko ma zespół Aspergera. Czy należą się wam zasiłki, darmowa terapia i jakie zaświadczenia przydadzą się w szkole?
Karolina Stępniewska
pomoc dla rodziców dziecka z Aspergerem
fot. Fotolia
Jeśli twoje dziecko ma zespół Aspergera, pamiętaj, że nie jesteś sama. Poszukaj wsparcia w grupach rodziców dzieci z ZA, w organizacjach pozarządowych oraz skorzystaj z pomocy państwa. Rodzic dziecka z zespołem Aspergera ma prawo m.in. do ulg i zniżek oraz pomocy finansowej. Na jakie świadczenia możecie liczyć?

Pomoc dla dzieci z ZA i ich opiekunów

Opieka nad autystycznym dzieckiem wiąże się często z dużymi nakładami finansowymi – na diagnozę zespołu Aspergera i terapię refundowaną przez NFZ trzeba zazwyczaj długo czekać (nawet ponad rok!), dlatego wielu rodziców decyduje się na pomoc prywatnych specjalistów. To kosztuje. Tak samo, jak szkoły społeczne czy prywatne, do których część rodziców dzieci z ZA posyła swoje dzieci, bo znajdują tam często bardziej przyjazne warunki do nauki dla dzieci z tego typu zaburzeniem. Na szczęście chociaż część wydatków może zrefundować państwo.

Przeczytaj, jakie są objawy zespołu Aspergera.
Redakcja poleca: Gdy rodzi się chore dziecko...
Czasem ciąża przebiega bez niepokojących objawów, a mimo to na świat przychodzi chore dziecko. Jak dowiadują się o tym rodzice? Czy mogą liczyć na wsparcie?

Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku zespołu Aspergera

Po otrzymaniu diagnozy zespołu Aspergera, możesz ubiegać się o wydanie oświadczenia o niepełnosprawności dziecka, składając wniosek wraz z dokumentacją medyczną w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jeśli dziecko chodzi już do szkoły, warto udać się do wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora, którzy znają procedury uzyskiwania orzeczeń i odpowiednio cię pokierują. Możesz też zwrócić się o pomoc bezpośrednio do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która opiekuje się szkołą twojego dziecka.

Tylko od ciebie zależy, czy zdecydujesz wystąpić o orzeczenie, pamiętaj jednak, że orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności pozwala ubiegać się o wiele uprawnień i świadczeń dla rodziców:
 • zasiłek pielęgnacyjny na pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy niepełnosprawnemu dziecku
 • świadczenie pielęgnacyjne, które może otrzymać rodzic, jeśli nie może pracować, by móc sprawować opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem
 • ulgi na bilety wstępu np. do muzeum,
 • ulga na przejazdy transportem publicznym dla dziecka i opiekuna w wysokości 78 proc.
 • pomoc specjalistyczna (np. terapia)
 • ulga rehabilitacyjna — ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych. Od dochodu można odliczyć niektóre wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych — zwrot nadpłaconego podatku wynosi 18 proc. kwoty, którą odliczyliśmy.
Ważne! Listę wszystkich powiatowych/miejskich oraz wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności można znaleźć na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl.

Orzeczenia dotyczące edukacji dziecka z zespołem Aspergera

Jeśli twoje dziecko ma zespół Aspergera, macie również prawo do szeregu uprawnień związanych z jego edukacją:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – uzyskuje się je w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Takie orzeczenie pozwala wybrać najlepszą formę oraz warunki kształcenia dla dziecka i uzyskać zalecenia dotyczące metod pracy z dzieckiem. Szkoła ma obowiązek zapewnić realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – wydawane jest przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jeśli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub utrudnia mu uczęszczanie do szkoły.

Inne miejsca udzielające pomocy rodzinom dzieci z ZA

Pomocy możecie również szukać w organizacjach pozarządowych, takich jak:
 • Fundacja Synapsis (www.synapsis.org.pl)
 • Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera (asperger.org.pl)
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera "NIE-GRZECZNE DZIECI" (www.niegrzecznedzieci.org.pl)
 • Fundacja "Rozwiązać Autyzm" (www.rozwiazacautyzm.pl)
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" (www.autyzm.zgora.pl)
 • Fundacja Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom "SILENTIO" (www.silentio.pl).
źródło: Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera - asperger.org.pl

Zobacz też:
Oceń artykuł

Ocena 5 na 36 głosy

Zobacz także

Popularne tematy