GRY
 
 

Baza przydatnych adresów

Gabinet Terapii Logopedycznej i Pedagogicznej

Ulica: Bydgoszcz, ul. Dworcowa 76
Miasto: Bydgoszcz
Telefon: 609089199, 606439823
Strona www: www.logopeda.open.com.pl
Opis: Gabinet Terapii Logopedycznej i Pedagogicznej oferuje: •terapię wad wymowy dla dzieci od 3 do 10 lat, •pomoc w nauce czytania, pisania, matematyki i ortografii dla dzieci z klas I-III, •profesjonalne przygotowanie przedszkolaczków do szkoły, •diagnozę rozwoju (funkcje poznawcze, sprawność manualna i grafomotoryczna, orientacja w schemacie własnego ciała i przestrzeni, rozwój społeczny i emocjonalny) dziecka, dojrzałość szkolna, wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły, odroczenie obowiązku szkolnego, •pomoc w przypadku trudności wychowawczych i dzieci z ADHD, •diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej, •zabawy ogólnorozwojowe, •wsparcie w egzekwowaniu zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne.