Odwołanie do przedszkola
fot. AdobeStock

Odwołanie do przedszkola: zasady i terminy procedury odwoławczej

Odwołanie do przedszkola można złożyć, jeśli dziecko brało udział w rekrutacji do danej placówki i nie zostało przyjęte. Ważne jest, by w odwołaniu podać mocne argumenty i przedłożyć je odpowiednim władzom w wyznaczonym terminie.
Odwołanie do przedszkola
fot. AdobeStock
Wybór odpowiedniego przedszkola dla dziecka często spędza rodzicom sen z powiek. A kiedy już znajdą taką placówkę, która spełnia ich wymagania, zgłaszają dziecko do procesu rekrutacyjnego i czekają w napięciu, czy zostanie zakwalifikowane. Zdarza się, że decyzja komisji rekrutacyjnej jest odmowna. Gdy dzieci jest więcej niż miejsc w przedszkolu, nie wszystkie mogą zostać przyjęte. Przesądza o tym liczba uzyskanych punktów.

Od negatywnej decyzji komisji rekrutacyjnej można się jednak odwołać. Warto to zrobić, jeśli naprawdę zależy nam na posłaniu dziecka do danej placówki i mamy dobre argumenty, które mogą przekonać dyrekcję do zmiany stanowiska. Odwołanie do przedszkola odbywa się zgodnie z pewnymi wytycznymi. Kiedy i gdzie należy się zgłosić, by walczyć o miejsce dla dziecka w konkretnej placówce przedszkolnej?

Odwołanie do przedszkola: jak to zrobić krok po kroku?

1. Wniosek do komisji rekrutacyjnej

W ciągu 7 dni od ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola można odwołać się do komisji rekrutacyjnej. Należy w tym celu złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. Komisja rekrutacyjna jest zobowiązana na piśmie uzasadnić swoją odmowę i podać liczbę punktów, jaką dziecko zdobyło w procesie rekrutacji oraz liczbę punktów, która była potrzebna, by dostać się do danego przedszkola. Na sporządzenie uzasadnienia swojej decyzji komisja rekrutacyjna ma również ściśle określony termin – wynosi on 5 dni.

Zobacz także: Czy dziecko jest gotowe do przedszkola? 5 dowodów

2. Odwołanie od uzasadnienia do dyrektora przedszkola

W ciągu 7 dni od otrzymania pisma z komisji rekrutacyjnej można odwołać się od zawartego w nim uzasadnienia do dyrekcji przedszkola. Ważne jest, aby w odwołaniu podać jak najlepsze argumenty, które będą podstawą do tego, by dziecko zostało jednak zakwalifikowane. Jakie argumenty możemy brać pod uwagę? Na przykład błędy (choćby matematyczne) dokonane przez komisję rekrutacyjną, przyjęcie do przedszkola dziecka, które ma podobną sytuację rodzinną, jak nasze, dla którego nie znalazło się miejsce, zmiana sytuacji rodzinnej od czasu przystąpienia do rekrutacji (np. rozwód, narodziny kolejnego dziecka). Dyrektor placówki ma kolejne 7 dni na rozpatrzenie odwołania rodziców. Sprawdza, czy komisja nie popełniła żadnego błędu w obliczeniach i informuje o tym na piśmie. Na tym etapie dyrektor może przyjąć dziecko do przedszkola, jeżeli zauważy jakiekolwiek błędy proceduralne albo znajdzie inne uzasadnienie dla takiej decyzji. 

3. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Jeżeli dyrektor przedszkola odmówi przyjęcia dziecka, można w ciągu 30 dni od odebrania przez rodzica decyzji odmownej złożyć skargę do sądu administracyjnego. Robi się to jednak nie bezpośrednio w sądzie, a za pośrednictwem dyrekcji danej placówki przedszkolnej. Skarga musi jednak spełniać pewne konkretne wymogi formalne, dlatego warto przygotować ją z pomocą prawnika. Wszczęcie postępowania sądowo-administracyjnego wiąże też ze sobą pewne koszty. Za złożenie skargi do sądu zapłacimy 200 zł. 

Zobacz także:
Redakcja poleca: Czy uważasz, że łatwo jest zapisać dziecko do żłobka i przedszkola? [SONDA ULICZNA]
Zapytałyśmy przechodniów, czy uważają, że łatwo jest zapisać dziecko do żłobka lub przedszkola. Jesteście ciekawi odpowiedzi? Zobaczcie sondę!
Oceń artykuł

Ocena 5 na 3 głosy

Zobacz także

Popularne tematy