GRY
 
 

Fundusz alimentacyjny: gdy rodzic nie chce płacić na dziecko

Dobra wiadomość nie tylko dla samotnych mam - fundusz alimentacyjny. Jeśli masz problemy z wyegzekwowaniem od ojca pieniędzy na dziecko, możesz dostać je z państwowej kasy.

5287406-504x756.jpg
Oboje rodzice, zgodnie z prawem, muszą dbać o utrzymanie dziecka. Gdy jedno z nich uchyla się od tego obowiązku, drugie może praw dziecka do alimentów dochodzić na drodze sądowej. Zaległych świadczeń można żądać nawet za trzy lata wstecz. Jeśli mimo prawomocnego wyroku sądu ojciec (lub matka) uchyla się od płacenia pieniędzy na dziecko, warto poprosić o pomoc w wyegzekwowaniu świadczeń komornika.

Nie płaci alimentów? Idź do komornika

Najlepiej do tego, który jest najbliżej twojego miejsca zamieszkania (jego adres dostaniesz w sądzie, izbie komorniczej lub znajdziesz w Internecie na www.komornik.pl). Weź ze sobą oryginał wyroku alimentacyjnego, opatrzony klauzulą wykonalności i dowód osobisty. U komornika wypełnisz wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów (znajdziesz go też w Internecie, np. na www.komornik.waw.pl). Podaj w nim wszystkie informacje, jakie posiadasz na temat majątku dłużnika. Jeśli ich nie masz, nie martw się. Ustalenie, z czego można prowadzić egzekucję, należy do obowiązków komornika. W razie problemów, może poprosić o pomoc policję. Co jednak zrobić, gdy dłużnik nie pracuje lub nie ma majątku i egzekucja alimentów okazuje się bezskuteczna?
Redakcja poleca: Co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów? [SONDA ULICZNA]
O to, co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów na swoje dzieci zapytaliśmy przechodniów. Zobacz co mieli do powiedzenia - to nie były miłe słowa!

Fundusz alimentacyjny

 Z Funduszu Alimentacyjnego będą mogły z niego skorzystać wszystkie osoby, które nie otrzymują zasądzonych alimentów. Aby otrzymać tę pomoc, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł. Drugi warunek, jaki musi być spełniony, to stwierdzona przez komornika bezskuteczność egzekucji. W tym wypadku wystarczy, że nie może on ściągnąć pieniędzy przez dwa (a nie jak przy zaliczce przez trzy) miesiące. Alimenty z Funduszu otrzymasz w takiej kwocie, jaka widnieje na wyroku sądowym, jednak nie więcej niż 500 zł. A zatem, jeśli masz przyznane np. 700 zł alimentów – dostaniesz tylko 500 zł.
Uwaga! O pieniądze z funduszu będą mogły ubiegać się nie tylko osoby samotnie wychowujące dziecko, ale także żyjące w związku małżeńskim lub w konkubinacie, jeżeli mają wyrok (ugodę) zasądzający alimenty. Alimenty z Funduszu przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, a jeśli się uczy – do 25. roku życia. Bez względu na wiek pomoc z funduszu przysługuje dzieciom, które mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
Warto wiedzieć! To świadczenie nie przysługuje, gdy dziecko jest w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczej, która zapewnia całodobowe utrzymanie.
Doładuj
Przeładuj