GIS poddał nowe wytyczne dla przedszkoli w związku z koronawirusem
fot. Adobe Stock

GIS podał nowe wytyczne dla przedszkoli w związku z koronawirusem

Nowe wytyczne dla przedszkoli zostały opublikowane na oficjalnej stronie GIS. Przede wszystkim nie będzie limitu dzieci, ale obowiązywać będą między innymi wymogi dotyczące odpowiedniego metrażu, na którym mają przebywać.
Joanna Biegaj
GIS poddał nowe wytyczne dla przedszkoli w związku z koronawirusem
fot. Adobe Stock
Od 1 września w przedszkolu grupa dzieci wraz z opiekunem powinna mieć wyznaczoną i stałą salę, w której przebywa. Jeśli dziecko wykazuje objawy choroby, należy odizolować je od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodzica, by pilnie odebrał malucha z przedszkola. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca także, by dzieci przebywały na świeżym powietrzu, jednak w odpowiedniej odległości od osób postronnych. 

Wytyczne GIS dla przedszkoli: 
 1. Które dzieci mogą uczęszczać do przedszkola?
 2. Organizacja pomieszczenia i czasu
 3. Co z zabawkami dla dzieci?
 4. Kto może odprowadzać dziecko
 5. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu
 6. Przestrzeganie zasad higieny
 7. Posiłki dla dzieci
 8. Personel placówki

Które dzieci mogą uczęszczać do przedszkola?

Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, które nie ma żadnych niepokojących objawów. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji – dziecko nie może przychodzić do przedszkola. Wymagane jest także  zapewnienie szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami na wypadek, gdyby dziecko miało objawy choroby w przedszkolu. 
Redakcja poleca: Kiedy dziecko jest gotowe, by pójść do przedszkola? - film
Kiedy dziecko jest gotowe do pójścia do przedszkola? Jakie umiejętności powinno posiadać?

Organizacja pomieszczenia i czasu

Dzieci razem z nauczycielem, najlepiej tym samym, powinny stale przebywać w jednej sali. Wymogi są ściśle określone w kwestii wielkości powierzchni, na której będą się odbywać zajęcia: „Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od trojga do pięciorga dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 metrów kwadratowych; w przypadku liczby dzieci większej niż pięć - powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej dwa metry kwadratowe, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż półtora metra kwadratowego”. Sala musi być wietrzona raz na godzinę lub częściej. Najlepiej, gdyby zajęcia były zorganizowane w taki sposób, żeby nie stykały się ze sobą poszczególne grupy dzieci, czyli różne godziny przyjmowania grup do placówki oraz zabaw na dworze.

Co z zabawkami dla dzieci?

Dla bezpieczeństwa dzieci z sali powinny być usunięte sprzęty, których nie można uprać lub zdezynfekować, między innymi zabawki. Jeśli do zajęć niezbędne są przybory sportowe – po ich użyciu trzeba będzie je dokładnie umyć lub zdezynfekować. Dziecko do przedszkola nie powinno przynosić swoich zabawek i odwrotnie – wynosić przedmiotów z przedszkola do domu. Nie dotyczy to dzieci niepełnosprawnych lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tylko jeden rodzic będzie mógł odprowadzać dziecko

Opiekunowie dzieci powinni zachować między sobą dystans społeczny wynoszący 1,5 m. Dystans ten obowiązuje nie tylko w odniesieniu do innych rodziców, ale także pracowników przedszkola i pozostałych dzieci. Rodzice rygorystycznie będą musieli przestrzegać zasad bezpieczeństwa – wymagane jest zasłanianie ust i nosa, używanie jednorazowych rękawiczek lub dezynfekowanie dłoni. Podczas odprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola może to robić tylko jeden rodzic (musi być zdrowy). Jeśli dziecko odbywa okres adaptacyjny w przedszkolu – opiekun musi mieć zgodę dyrektora placówki, by przebywać razem z nim. W tej sytuacji liczba rodziców powinna być jednak ograniczona do minimum, a to wszystko z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu

Zalecane jest, by dzieci przebywały na świeżym powietrzu, jednak w odpowiedniej odległości od osób trzecich. Jeśli dzieci korzystają z placu zabaw poza terenem przedszkola – najlepiej, gdyby była to jedna grupa dzieci. Sprzęt wcześniej powinien być dokładnie wyczyszczony lub zdezynfekowany. To samo tyczy się sprzętu na placu zabaw, który znajduje się na terenie przedszkola.

Przestrzeganie zasad higieny

Przedszkola powinny zaopatrzyć się w termometr, najlepiej bezdotykowy. Musi być on dezynfekowany po użyciu w danej grupie dzieci. W przypadku innego termometru niż bezdotykowy - należy dezynfekować go po każdym użyciu.  Przed wejściem do budynku wszyscy powinni mieć możliwość zdezynfekowania rąk. W przedszkolu zarówno dzieci, jak i personel, muszą regularnie myć ręce, zwłaszcza w następujących sytuacjach:
 • po przyjściu do przedszkola,
 • przed jedzeniem,
 • po powrocie ze świeżego powietrza,
 • po skorzystaniu z toalety.

Pracownicy placówki powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy z długim rękawem, by użyć ich, gdy zajdzie taka konieczność. Toalety, a także powierzchnie dotykowe (takie jak: poręcze, klamki, blaty, klawiatury, włączniki, itp.), muszą być na bieżąco dezynfekowane. 

Posiłki dla dzieci

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa Główny Inspektor Sanitarny zaleca zmianowe wydawanie posiłków. Pracownicy, którzy przygotowują posiłki, powinni zadbać o to, by robić to w odpowiedniej odległości od siebie, a jeśli to niemożliwe – używać środków ochrony osobistej. Musi być także utrzymana wysoka higiena stanowisk pracy i sprzętu kuchennego.

Personel placówki

Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów choroby, które nie przebywają w kwarantannie ani izolacji domowej. Jeśli istnieje taka możliwość – nie należy angażować pracowników po 60 roku życia, a także z istotnymi problemami zdrowotnymi. Powinna być też przygotowana odpowiednia procedura na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 przez personel. Musi również zostać przygotowany obszar, gdzie będzie mógł przebywać nauczyciel z objawami choroby lub inna osoba z personelu. 

Zobacz także:
Oceń artykuł

Ocena 6 na 2 głosy

Zobacz także

Popularne tematy