przedszkole, pieniądze, dzieci
fot. fotolia

Ile wynoszą opłaty za przedszkole w Warszawie?

Wiadomość o "przedszkolach za złotówkę" ucieszyła chyba wszystkich rodziców. Teraz mają oni jeszcze więcej powodów do radości, ponieważ w nadchodzącym roku przedszkolnym opłaty za przedszkole będą jeszcze niższe.
Marta Kabulska
przedszkole, pieniądze, dzieci
fot. fotolia
W czerwcu br. Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę dotyczącą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, opiekę i wychowanie w warszawskich przedszkolach.

Zasady opłat za przedszkole, które pozostaną bez zmian

Przedszkola nadal pozostaną bezpłatne:
  • dla wszystkich do godziny 13.00,
  • dla rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (niezależnie od długości przebywania w przedszkolu),
  • dla wychowanków rodzinnych domów dziecka oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (niezależnie od długości przebywania w przedszkolu),
  • dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
Ulga w wysokości 50% w opłacie przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest na poziomie wyższym niż 75%, ale niższym niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

25% zniżki w opłacie za przedszkole otrzymają rodzice dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do innych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, żłobków i klubów dziecięcych na terenie m.st. Warszawy lub posiada dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Redakcja poleca: Wprowadzanie glutenu do diety niemowlaka – dlaczego teraz robi się to inaczej? [WIDEO]
Zasady wprowadzania glutenu co jakiś czas zmieniają się w związku z nowymi wytycznymi ekspertów ds. żywienia dzieci. Pediatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia, dlaczego obecnie zaleca się podawanie glutenu niemowlakom między 4. a 12. miesiącem życia.

Zmiany w opłatach za przedszkole

Korzystne dla rodziców zmiany będą obowiązywać od dnia 1 września i dotyczyć dwóch aspektów:
  1. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego po godz. 13.00 wynosić będzie 1 zł (jak dotychczas), natomiast jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę, opłata będzie ulegać proporcjonalnemu obniżeniu. Opłata za ostatnią godzinę świadczeń przedszkolnych nie będzie wynosić 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, lecz będzie naliczana proporcjonalnie do czasu rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu.
    Co to oznacza w praktyce? Dotychczas jeśli rodzić odbierał dziecko z przedszkola o godz. 15.15 kwota, którą powinien zapłacić za jeden dzień (bez wyżywienia) wynosiła 3 zł, gdyż za ostatnie 15 minut pobytu po godzinie 15.00 liczona była pełna złotówka. Od 1 września rodzic ten zapłaci 2 zł (za 2 godziny po 13.00) oraz 25 groszy za 15 minut, czyli razem 2,25 zł.
  2. Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) zwalnia się z opłaty za przedszkole.

Zobacz też: Cała prawda o dodatkowych zajęciach w przedszkolach
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy