przedszkole, pieniądze, dzieci
fot. fotolia

Ile wynoszą opłaty za przedszkole w Warszawie?

Wiadomość o "przedszkolach za złotówkę" ucieszyła chyba wszystkich rodziców. Teraz mają oni jeszcze więcej powodów do radości, ponieważ w nadchodzącym roku przedszkolnym opłaty za przedszkole będą jeszcze niższe.
Marta Kabulska
przedszkole, pieniądze, dzieci
fot. fotolia
W czerwcu br. Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę dotyczącą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, opiekę i wychowanie w warszawskich przedszkolach.

Zasady opłat za przedszkole, które pozostaną bez zmian

Przedszkola nadal pozostaną bezpłatne:
  • dla wszystkich do godziny 13.00,
  • dla rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (niezależnie od długości przebywania w przedszkolu),
  • dla wychowanków rodzinnych domów dziecka oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (niezależnie od długości przebywania w przedszkolu),
  • dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
Ulga w wysokości 50% w opłacie przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest na poziomie wyższym niż 75%, ale niższym niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

25% zniżki w opłacie za przedszkole otrzymają rodzice dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do innych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, żłobków i klubów dziecięcych na terenie m.st. Warszawy lub posiada dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.
Redakcja poleca: Piniata – jak ją zrobić? Instrukcja krok po kroku (film)
Piniata to coraz popularniejszy element dziecięcych przyjęć. Przedstawiamy prosty sposób, jak samodzielnie zrobić efektowną piniatę. Choć nie jest to skomplikowane, warto zabrać się do pracy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby piniata zdążyła wyschnąć.

Zmiany w opłatach za przedszkole

Korzystne dla rodziców zmiany będą obowiązywać od dnia 1 września i dotyczyć dwóch aspektów:
  1. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego po godz. 13.00 wynosić będzie 1 zł (jak dotychczas), natomiast jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę, opłata będzie ulegać proporcjonalnemu obniżeniu. Opłata za ostatnią godzinę świadczeń przedszkolnych nie będzie wynosić 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, lecz będzie naliczana proporcjonalnie do czasu rzeczywistego pobytu dziecka w przedszkolu.
    Co to oznacza w praktyce? Dotychczas jeśli rodzić odbierał dziecko z przedszkola o godz. 15.15 kwota, którą powinien zapłacić za jeden dzień (bez wyżywienia) wynosiła 3 zł, gdyż za ostatnie 15 minut pobytu po godzinie 15.00 liczona była pełna złotówka. Od 1 września rodzic ten zapłaci 2 zł (za 2 godziny po 13.00) oraz 25 groszy za 15 minut, czyli razem 2,25 zł.
  2. Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) zwalnia się z opłaty za przedszkole.

Zobacz też: Cała prawda o dodatkowych zajęciach w przedszkolach
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy