imiona na bierzmowanie
fot. Adobe Stock

Najpopularniejsze imiona na bierzmowanie

Imiona na bierzmowanie są bardzo różne – od tradycyjnych po te bardziej oryginalne. Nieprosto więc zdecydować, jakie imię wybrać. Podjęcie decyzji ułatwi nasza lista imion do bierzmowania. Znajdują się na niej też te mniej znane imiona, jak np. Klotylda lub Gumar.
Milena Oszczepalińska
imiona na bierzmowanie
fot. Adobe Stock
Imiona na bierzmowanie nie powinny być przypadkowe, ponieważ wiążą się one również z wyborem patrona. Kościół katolicki zaczerpnął tradycję nadawania nowych imion podczas bierzmowania z Biblii. Tam sam Jezus często nadawał nowe imiona osobom, które stawały się jego uczniami (najsłynniejszy przykład to Szymon, który stał się Piotrem). Wybierając imię, warto zapoznać się z żywotem świętego, który je nosił. Przedstawiamy najpopularniejsze imiona na bierzmowanie męskie oraz imiona do bierzmowania żeńskie, a także wyjaśniamy ich znaczenie. 

Jakie imię wybrać na bierzmowanie?

Nowe imię, jakie przyjmie się podczas bierzmowania, musi spełniać bardzo ważne kryterium. Możliwości wyboru jest wiele, ale nie może być to zupełnie dowolne imię. Sakrament ten ustanowiony jest przez kościół katolicki, dlatego imiona, jakie można na nim przyjąć to imiona świętych tego kościoła. Aby zatem wybrać odpowiednie imię do bierzmowania, warto zapoznać się z listą świętych kościoła katolickiego, czyli patronów do bierzmowania i dowiedzieć czegoś więcej o postaciach, które je nosiły. 

Być może sylwetki niektórych świętych są dla młodych ludzi przystępujących do tego sakramentu szczególnie imponujące, stąd od lat młodzież przyjmuje podobne imiona podczas bierzmowania.

Imiona do bierzmowania żeńskie

Oto imiona żeńskie na bierzmowanie i ich znaczenie. Wśród nich dużą popularnością cieszą się następujące propozycje:
 • Agata – patronka zawodów związanych z ogniem (piekarzy, ludwisarzy, kominiarzy) i kobiet karmiących, oznacza „dobra”, „szlachetna”.
 • Agnieszka – patronka młodych dziewic, czystości, narzeczonych, dzieci, panien, ogrodników, oznacza „czysta”, „nieskalana”, „dziewicza”.
 • Anastazja – patronka męczenników, wdów, tkaczy, wzywana jest w przypadkach chorób głowy i piersi, oznacza „zmartwychwstanie, wskrzeszenie”. 
 • Anna – patronka kobiet rodzących, matek, gospodyń domowych, piekarzy, wdów, oznacza „wdzięk”, „łaska”.
 • Apolonia – patronka dentystów, oznacza „należąca do Apolla”.
 • Barbara – patronka górników, dobrej śmierci, oznacza „cudzoziemka, obca”.
 • Cecylia – patronka muzyków, wywodzi się od słowa caecus, które oznacza: „ślepy”, „ciemny”, „wątpliwy”.
 • Daria – patronka sędziów, oznacza „ta, która posiada dobro /jest dobra”.
 • Elżbieta – patronka matek, żon, położnych, oznacza „Bóg jest moją przysięgą” albo „Bóg jest moją doskonałością”.
 • Jadwiga – patronka Polski, oznacza „waleczna kobieta”.
 • Joanna – patronka lekarzy, małżeństw, rodzin, dzieci poczętych, matek w stanie błogosławionym, oznacza „Jahwe jest łaskawy”.
 • Katarzyna – patronka dziewcząt, dziewic, starych panien, teologów, uczonych, mówców, studentów, sekretarek, wywodzi się od słowa katharós, które oznacza „czysty”, „bez skazy”, „dziewiczy”.
 • Kinga – patronka górników i wielickiej kopalni, oznacza „z walecznego rodu”.
 • Klara – patronka radia, telewizji, osób z chorobami oczu, praczek, malarzy, kobiet haftujących, oznacza „jasny”, „jaśniejący”, „czysty”.
 • Łucja – patronka chorych dzieci, ociemniałych, a także wszystkich tych, którzy potrzebują dobrego wzroku: pisarzy, krawców, tkaczy, szwaczek, rolników, oznacza „narodzona o świcie”.
 • Magdalena – patronka dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów, wywodzi się z Biblii od przydomka Marii Magdaleny i oznacza „Maria z Magdali”.
 • Małgorzata – patronka bezpłodnych kobiet, oznacza „perła”.
 • Maria – patronka matek i mądrości, oznacza „napawać radością”, „ukochana przez Boga”.
 • Marta – patronka w trudnych sprawach, wszystkich gospodyń, hotelarzy i pań domu, oznacza „pani domu, gospodyni” lub „władczyni”.
 • Róża – patronka Ameryki Łacińskiej oraz Filipin, a także kwiaciarek i ogrodników, wywodzi się od słowa rosa, które oznacza „róża”.
 • Sabina – patronka gospodyń domowych, oznacza „pochodząca z Sabinów” (dawne plemię zamieszkujące środkową Italię).
 • Stefania – patronka poszukiwaczy skarbów, oznacza „ukoronowana”, „nagrodzona wieńcem zwycięstwa”.
 • Teresa – patronka Francji oraz misji, misjonarzy i misjonarek świata, wywodzi się od słowa oznaczającego „mieszkanka wyspy Thera”. 
 • Urszula – patronka nauczycielek, wywodzi się od słowa ursa, które oznacza „niedźwiedzica”.
 • Weronika – patronka fotografów, gospodyń parafialnych, szwaczek, tkaczy i kupców, oznacza „tę, która przynosi zwycięstwo”.

Imiona na bierzmowanie męskie

Wśród męskich imion do bierzmowania prym wiodą:
 • Adam – patron ubogich i cierpiących, oznacza „ojca całej ludzkości”.
 • Adrian  patron strażników więziennych, oznacza „pochodzący z Hadrii”(miasto we Włoszech, na południe od Wenecji) lub z regionu morza Adriatyckiego. 
 • Alfons  patron adwokatów, jest to imię pochodzenia germańskiego, powstałe ze złożenia członów al („cały”) lub adal („szlachetny ród”) oraz funs („szybki, chętny, życzliwy”). 
 • Andrzej – patron zakochanych, oznacza „mężny człowiek”.
 • Bartłomiej – patron rzemieślników: rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów, oznacza „syn wojownika”.
 • Filip – patron cukierników, wywodzi się od słowa filihippos, które oznacza „lubiący konie” albo „znawca koni”.
 • Franciszek – patron zaangażowania, a także ekologów i ekologii, oznacza „szczery”, „prosty”, „wolny”, „wolno urodzony”.
 • Gabriel – patron telegrafu, telefonu, radia i telewizji, a także dyplomatów, posłańców i pocztowców, oznacza „mąż boży”.
 • Jan – patron kowali i misjonarzy, tkaczy, krawców, kuśnierzy, garbarzy, farbiarzy, siodlarzy, właścicieli winnic, oberżystów, bednarzy, kominiarzy, stolarzy, oznacza „ten, który cieszy się łaską Jahwe” albo „Jahwe jest łaskawy”.
 • Józef – patron mężczyzn, ojców, małżeństw, wychowawców, dzieci, młodzieży, uchodźców, sierot, podróżujących, oznacza „niech Bóg przyda (pomnoży)”.
 • Krzysztof – patron kierowców i podróżnych, kolejarzy, rycerzy, poszukiwaczy skarbów i żeglarzy, oznacza „przynoszący Chrystusa” lub „noszący (w sobie) Chrystusa”.
 • Łukasz – patron chrześcijańskich lekarzy i malarzy, oznacza „ten, który pochodzi z Lukanii” (kraina na południu Włoch).
 • Maciej – patron budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników, oznacza „dar od Boga”, „dar Jahwe”.
 • Marcin – patron dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy, oznacza „należący do Marsa”, „poświęcony Marsowi”.
 • Marek – patron pisarzy, notariuszy i murarzy, jest też patronem Wenecji, oznacza „należący do Marsa”, „poświęcony Marsowi” (wielki wojownik). 
 • Michał – patron policjantów, żołnierzy i małych dzieci, opiekuje się także pielgrzymami, wywodzi się od hebrajskiego słowa mikha`el i oznacza „któż [jest] jak Bóg” albo „podobny do Boga”. 
 • Mikołaj – patron gorzelników, oznacza „zwycięstwo ludu”.
 • Nikodem – patron grabarzy, oznacza „ten, który zwycięża dla ludu”, „bohater narodu”.
 • Onufry – patron pielgrzymów, oznacza „pasterz osłów”.
 • Pankracy – patron dzieci, wywodzi się ze złożenia członów: pan („wszystko, całość, wszech-”) oraz kratos („moc, siła”).
 • Patryk – patron Irlandii, inżynierów, fryzjerów, bednarzy, kowali, górników, upadłych, wywodzi się od słowa patricius, które oznacza: „szlachetnie urodzony; patrycjuszowski”.
 • Paweł – patron wielu zakonów, miast (między innymi Poznania, Biecza, Rygi czy Rzymu) oraz marynarzy, tkaczy i powroźników, wywodzi się od słowa paulus, które oznacza „mały, drobny”.
 • Piotr – patron papieży, piekarzy, żniwiarzy, rzeźników, szklarzy, stolarzy, szewców, zegarmistrzów, ślusarzy, kowali, rybaków, sprzedawców ryb, marynarzy, żeglarzy, wywodzi się od słowa petros („skała, kamień, opoka”).
 • Rafał – patron lekarzy, oznacza „ten, który otrzymał miecz z rąk bogów” lub „ten, który ma bożą włócznię”.
 • Robert – patron katechetów, oznacza „ten, który jest sławny”, „ten, który świeci chwałą”. 
 • Sebastian – patron inwalidów wojennych, oznacza „czcigodny, dostojny, znakomity”.
 • Seweryn – patron właścicieli winnic, wywodzi się od słowa severus, które oznacza „surowy, poważny, srogi”. 
 • Stanisław – patron Polski, oznacza „ten, który stanie się sławny” lub „ten, który jest sławą (chwałą) swego stanu (rodu)”.
 • Szczepan – patron tkaczy, wywodzi się z języka greckiego do słowa stephanos, czyli „wieniec”. 
 • Szymon – patron farbiarzy, garncarzy, grabarzy, spawaczy, oznacza „Bóg wysłuchał”. 
 • Tomasz – patron architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów, wywodzi się od słowa t`ôma, które oznacza „bliźniak; podwójny”. 
 • Tymon – patron rzeźbiarzy, wywodzi się od słowa thymos, oznaczającego: „życie, serce, męstwo, gniew”, ale również „czcić”.
 • Urban – patron ogrodników, wywodzi się od słowa urbi / urbanus, co oznacza „miasto”, „mieszkaniec miasta”. 
 • Walenty – patron epileptyków, wywodzi się od przydomka Valentinus, który powstał ze słowa valens („mocny, silny, zdrowy”).
 • Wawrzyniec – patron szklarzy, wywodzi się od słowa wawrzyn („laur, wieniec”).
 • Wit – patron głuchoniemych, imię prawdopodobnie pochodzi z języka łacińskiego od słowa vitus- / vitalis („chętny, ochoczy”; „żywy, żywotny”). 
 • Wojciech – patron Kościoła w Polsce, oznacza „ten, który cieszy, że jest wojakiem”.
 • Zenon – patron żebraków, oznacza „dar Zeusa”. 

Nietypowe imiona na bierzmowanie

Rzadko spotykane imiona żeńskie do bierzmowania to: 
 • Afra – patronka pokutnic, nawróconych prostytutek i dusz czyśćcowych, oznacza osobę pochodzącą z Afryki. 
 • Blandyna – patronka dziewic i pomocy domowej, oznacza „powabna”, „wdzięczna”, „czarująca” lub „uprzejma”.
 • Felicyta – patronka męczenników, imię pochodzi od wyrazu felicitas, czyli „urodzaj”, „szczęśliwość”, „błogosławieństwo”.
 • Filomena – patronka ludzi interesu i w potrzebach finansowych, zdających egzaminy, szkół i konwentów, zakonników, misji i nawróceń, wywodzi się od słów philos (drogi; miły; przyjaciel) i ménos (męstwo; siła życiowa).
 • Hildegarda – patronka esperanto, językoznawców oraz naukowców, oznacza „ta, która chroni przed wojną” albo „ta, która broni się otoczona”. 
 • Koleta – patronka rzemieślników, kobiet w ciąży i rodzących, chorych dzieci, oznacza „zwyciężczynię”, „bohaterkę ludu”.
 • Walburga – patronka rolników, żeglarzy i zwierząt domowych,  jako złożenie członów waldan – „rządzić, panować” i burg – „gromadzić, strzec, pilnować, ochraniać”
 • Zyta – patronka służby domowej, prawdopodobnie  wywodzi się z języka włoskiego od słowa citta, zitta, zita („dziewczyna”).
 • Rita – patronka spraw beznadziejnych, zdrobnienie od imion żeńskich zakończonych na -rita (np. Margerita). 
 • Klotylda – patronka kobiet, chorób dziecięcych, nagłej śmierci, osób niepełnosprawnych, oznacza „słynąca z walki”.

Oryginalne imiona męskie na bierzmowanie to: 
 • Arnulf – patron piwowarów i młynarzy, pierwszy człon imienia to arn („orzeł”), drugim członem jest wolf („wilk”).
 • Agapit – patron dermatologów, powstało z przymiotnika Agápetos, oznaczającego „drogi, kochany”.
 • Baldomer – patron ślusarzy, imię składa się z elementów bald „śmiały, odważny” i meri „sławny”. 
 • Benild – patron nauczycieli, jest to imię o dość niejasnej etymologii. 
 • Chlodwald – patron kowali, jest to imię o dość niejasnej etymologii.
 • Cyriak – patron pokrzywdzonych i ciężkiej pracy, imię wywodzi się od słowa kyriakós oznaczającego „pana, władcę”.
 • Gumar – patron mężów mających złośliwe żony, nie jest znane znaczenie tego imienia.
 • Wolfgang – patron pasterzy, marynarzy, węglarzy, stolarzy, rzeźbiarzy, niewinnych więźniów, oznacza „chodzący jak wilk”, „odznaczający się wilczym chodem”.
 • Brendan – patron żeglarzy i podróżników, oznacza „książę”.
 • Onezym – patron służących mężczyzn i czeladników, pochodzi od greckiego słowa On-simos „korzystny, pożyteczny”. 
 • Tychon – patron wytwórców win, oznacza „zrządzenie boskie”, „pomyślny los”. 

Imiona na bierzmowanie: uzasadnienie wyboru

Imiona do bierzmowania ludzie mogą wybrać sobie sami, nie są zdani na gust rodziców. Warto zatem ten wybór dobrze przemyśleć i nie kierować się jedynie tym, że dane imię ładnie brzmi, ale dowiedzieć się więcej na temat świętej osoby, która je nosiła. Bo tak naprawdę powinien to być wybór patrona osoby przystępującej do bierzmowania. Najważniejsze jest czyim patronem jest konkretny święty i w jakich sytuacjach należy się do niego modlić. 

Zobacz także:
Redakcja poleca: Czy dziecko może mieć na imię... Tradycja? [WIDEO]
Jak to jest z imionami? Czy rodzice mogą puścić wodze fantazji? Czy dziecku można dać na imię Tradycja? A Mercedes? A Antek, zamiast Antoni? Możesz się zdziwić...
Oceń artykuł

Ocena 4 na 5 głosy

Zobacz także

Popularne tematy