integracja sensoryczna

Sprawdź, czy rozwój integracji sensorycznej u twojego dziecka przebiega w prawidłowy sposób. Dowiedz się, jak rozpoznać problemy z rozwojem poszczególnych zmysłów i jakie zabawy i ćwiczenia pomogą dziecku pokonać ewentualne zaburzenia.