GRY
 
 
Izabela Surmacz
Izabela Surmacz, doradca kariery i trener Biura Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.