Jak będzie wyglądać powrót dzieci do szkół? GIS podał wytyczne
fot. Adobe Stock

Wytyczne MEN na powrót uczniów do szkół

Od dzisiaj (18.01.2021 r.) uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych ponownie wracają do ławek szkolnych. Obowiązuje nauka stacjonarna, jednak tylko w ścisłym reżimie sanitarnym. MEN podało nowe wytyczne w tej sprawie.
Jak będzie wyglądać powrót dzieci do szkół? GIS podał wytyczne
fot. Adobe Stock
Skończyły się ferie zimowe, od dzisiaj uczniowie wracają do nauki. Starsze roczniki nadal obowiązuje nauka w trybie zdalnym, natomiast dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej znowu będą się uczyć stacjonarnie w szkołach. Powrót dzieci do ławek szkolnych możliwy jest jednak jedynie w pełnym reżimie sanitarnym. Dzieci będę się uczyć w stałych grupach, a lekcje odbywać w konkretnej sali lekcyjnej, przypisanej do danej grupy. 

Kto może uczęszczać do szkoły?

Zgodnie z nowymi wytycznymi, do szkoły może przyjść uczeń, który nie ma objawów choroby, które mogą sugerować infekcję górnych dróg oddechowych. Dodatkowo domownicy nie mogą przebywać w izolacji w warunkach domowych. Rodzice muszą także zaopatrzyć dziecko w odpowiednią osłonę nosa i ust (do używania w przestrzeni wspólnej szkoły, a także w przestrzeni publicznej). Uczniowie mają także obowiązek częstego mycia rąk.

Opiekunowie

Rodzic lub opiekun może odbierać dziecko ze szkoły i przyprowadzać do niej, tylko w przypadku, gdy nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Może on wchodzić do placówki, zachowując zasady dystansu społecznego. Musi także stosować środki ochronne, takie jak: ochrona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

Stałe grupy, stały nauczyciel

Uczniowie powinni uczyć się w stałych grupach. Każda grupa będzie mieć wyznaczoną stałą salę, a także przyporządkowanego jednego nauczyciela. Nauczyciele w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Miejsce nauki

Sale, części wspólne (korytarze) muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się również, by uczniowie często korzystali z boiska szkolnego i pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Brak kontaktu między klasami

Obowiązkiem dyrektora placówki jest zorganizowanie zajęć w taki sposób, by grupa uczniów nie miała możliwości (lub była ona ograniczona do minimum) kontaktowania się z innymi grupami. Musi również zostać ustalony harmonogram dla każdej z klas, który uwzględni godziny przychodzenia do szkoły i wychodzenia z niej. Zostaną także ustalone indywidualne godziny korzystania z przerw, stołówki szkolnej, a także zajęć na boisku.

Indywidualne przybory uczniów

Każdy uczeń musi mieć swoje przybory i podręczniki, nie powinien się nimi wymieniać z kolegą. Wracając do domu, dziecko może zostawić przybory i podręczniki w szkole.

Wyjścia grupowe i wycieczki

Wskazane jest unikanie wyjść grupowych do zamkniętych przestrzeni, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego. Zaleca się wyjścia do miejsc otwartych: parków, lasów, miejsc zielonych (z zachowaniem zasad, które obowiązują w przestrzeni publicznej).

Zajęcia w świetlicy

Zajęcia w świetlicy powinny się odbywać (w miarę możliwości) w grupach uczniów, którzy chodzą do tej samej klasy. Jeśli nastąpi taka potrzeba – mogą mieć miejsce w innych salach dydaktycznych (które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki). Zajęcia pozalekcyjne powinny się odbywać po zakończeniu nauki klas 1-3, w małych grupach. Muszą być także przestrzegane zasady reżimu sanitarnego.

Jedzenie posiłków

Jedzenie posiłków powinno odbywać się w przeznaczonych do tego miejscach, w których zapewnione są odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne. Uczniowie powinni spożywać posiłki w swoich stałych grupach, zachowując odpowiedni dystans. Stoliki powinny być ustawione od siebie w odległości 1.5 metra lub oddzielone przegrodą w wysokości 1 metra (licząc od powierzchni stolika).

Źródło:  gov.pl

Zobacz także: 
Redakcja poleca: Lampion z dyni: jak go zrobić krok po kroku? [WIDEO]
Lampion z dyni to jedna z tradycji na Halloween. Gotowy lampion może zdobić dom przez całą jesień, a nie tylko w święto duchów. Podpowiadamy, jak go zrobić w kilku prostych krokach (i co zrobić, żeby przetrwał dłużej!). Jego wykonanie naprawdę nie jest trudne!
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy