Jak będzie wyglądać powrót dzieci do szkół? GIS podał wytyczne
fot. Adobe Stock

Wytyczne MEN na powrót uczniów do szkół

Od dzisiaj (18.01.2021 r.) uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych ponownie wracają do ławek szkolnych. Obowiązuje nauka stacjonarna, jednak tylko w ścisłym reżimie sanitarnym. MEN podało nowe wytyczne w tej sprawie.
Jak będzie wyglądać powrót dzieci do szkół? GIS podał wytyczne
fot. Adobe Stock
Skończyły się ferie zimowe, od dzisiaj uczniowie wracają do nauki. Starsze roczniki nadal obowiązuje nauka w trybie zdalnym, natomiast dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej znowu będą się uczyć stacjonarnie w szkołach. Powrót dzieci do ławek szkolnych możliwy jest jednak jedynie w pełnym reżimie sanitarnym. Dzieci będę się uczyć w stałych grupach, a lekcje odbywać w konkretnej sali lekcyjnej, przypisanej do danej grupy. 

Kto może uczęszczać do szkoły?

Zgodnie z nowymi wytycznymi, do szkoły może przyjść uczeń, który nie ma objawów choroby, które mogą sugerować infekcję górnych dróg oddechowych. Dodatkowo domownicy nie mogą przebywać w izolacji w warunkach domowych. Rodzice muszą także zaopatrzyć dziecko w odpowiednią osłonę nosa i ust (do używania w przestrzeni wspólnej szkoły, a także w przestrzeni publicznej). Uczniowie mają także obowiązek częstego mycia rąk.

Opiekunowie

Rodzic lub opiekun może odbierać dziecko ze szkoły i przyprowadzać do niej, tylko w przypadku, gdy nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Może on wchodzić do placówki, zachowując zasady dystansu społecznego. Musi także stosować środki ochronne, takie jak: ochrona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

Stałe grupy, stały nauczyciel

Uczniowie powinni uczyć się w stałych grupach. Każda grupa będzie mieć wyznaczoną stałą salę, a także przyporządkowanego jednego nauczyciela. Nauczyciele w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Miejsce nauki

Sale, części wspólne (korytarze) muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się również, by uczniowie często korzystali z boiska szkolnego i pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Brak kontaktu między klasami

Obowiązkiem dyrektora placówki jest zorganizowanie zajęć w taki sposób, by grupa uczniów nie miała możliwości (lub była ona ograniczona do minimum) kontaktowania się z innymi grupami. Musi również zostać ustalony harmonogram dla każdej z klas, który uwzględni godziny przychodzenia do szkoły i wychodzenia z niej. Zostaną także ustalone indywidualne godziny korzystania z przerw, stołówki szkolnej, a także zajęć na boisku.

Indywidualne przybory uczniów

Każdy uczeń musi mieć swoje przybory i podręczniki, nie powinien się nimi wymieniać z kolegą. Wracając do domu, dziecko może zostawić przybory i podręczniki w szkole.

Wyjścia grupowe i wycieczki

Wskazane jest unikanie wyjść grupowych do zamkniętych przestrzeni, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego. Zaleca się wyjścia do miejsc otwartych: parków, lasów, miejsc zielonych (z zachowaniem zasad, które obowiązują w przestrzeni publicznej).

Zajęcia w świetlicy

Zajęcia w świetlicy powinny się odbywać (w miarę możliwości) w grupach uczniów, którzy chodzą do tej samej klasy. Jeśli nastąpi taka potrzeba – mogą mieć miejsce w innych salach dydaktycznych (które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki). Zajęcia pozalekcyjne powinny się odbywać po zakończeniu nauki klas 1-3, w małych grupach. Muszą być także przestrzegane zasady reżimu sanitarnego.

Jedzenie posiłków

Jedzenie posiłków powinno odbywać się w przeznaczonych do tego miejscach, w których zapewnione są odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne. Uczniowie powinni spożywać posiłki w swoich stałych grupach, zachowując odpowiedni dystans. Stoliki powinny być ustawione od siebie w odległości 1.5 metra lub oddzielone przegrodą w wysokości 1 metra (licząc od powierzchni stolika).

Źródło:  gov.pl

Zobacz także: 
Redakcja poleca: SIDS, czyli zespół nagłej śmierci łóżeczkowej u niemowląt: jak zapobiegać?
SIDS to zespół nagłej śmierci łóżeczkowej, który dotyka niemowląt. Dzieci są pozornie zdrowe, ale pewnego dnia nie budzą się już ze snu. Jednak rodzice nie są bez szans! Można zmniejszyć ryzyko SIDS i skutecznie zapobiegać nagłej śmierci łóżeczkowej niemowląt. Sprawdź, co to za choroba, i które dzieci są szczególnie zagrożone SIDS.
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy