GRY

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie na dziecko?

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko to urlop, który może wykorzystać pracownik zatrudniony na umowę o pracę. W ciągu roku może wziąć określoną liczbę dni takiego L4, a zależy ona od wieku chorego dziecka. Aby móc otrzymać zwolnienie na dziecko, należy spełnić określone w kodeksie pracy warunki.

Zwolnienie lekarskie na dziecko
fot. Fotolia
Pracownik, który dodatkowo jest rodzicem, ma prawo do korzystania ze zwolnienia lekarskiego ze względu na chorobę dziecka. Nie przysługuje ono jednak wszystkim rodzicom, a jedynie tym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jakie jeszcze zasady obowiązują w przypadku L4 na dziecko? Wyjaśniamy!

Kto może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego na dziecko?

Zwolnienie na dziecko przysługuje pracownikowi, który jest rodzicem i pracuje na umowę o pracę. Ważne jest jednak to, ile lat ma dziecko, na które bierze się zwolnienie. Od tego zależy liczba możliwych dni do wykorzystania w roku. Świadczenie to przysługuje w liczbie 60 dni dla rodziców dzieci młodszych niż 14-letnich. Na dzieci starsze można wziąć maksymalnie 14 dni takiego urlopu dla rodziców w ciągu roku.
Redakcja poleca: Gdy rodzi się chore dziecko...
Czasem ciąża przebiega bez niepokojących objawów, a mimo to na świat przychodzi chore dziecko. Jak dowiadują się o tym rodzice? Czy mogą liczyć na wsparcie?

Czy L4 na dziecko jest płatne?

Tak, za okres zwolnienia rodzica z pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przyznawany jest zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten liczony jest od podstawy wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Wynosi 80 proc. wynagrodzenia, czyli dokładnie tyle samo, ile w przypadku L4 branego z powodu własnej choroby.

Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dzieckiem?

Pracownik sam musi postarać się o to, by otrzymać zasiłek za czas sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. W tym celu musi przedstawić pracodawcy zwolnienie wystawione przez lekarza (jest to zwolnienie dla rodzica ze względu na chorobę dziecka). Wraz ze zwolnieniem lekarskim należy dostarczyć pracodawcy druk ZUS Z-15. Druk ten jest wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego.

Na podstawie tych dwóch dokumentów pracodawca wylicza kwotę 80 proc. wynagrodzenia za okres zwolnienia i wraz z kolejną wypłatą przekazuje ją pracownikowi. Oczywiście za okres urlopu na chore dziecko pracownik nie pobiera wynagrodzenia zasadniczego, a jedynie zasiłek, więc wypłata jest proporcjonalnie mniejsza (identycznie jak w przypadku własnego L4).  
Doładuj
Przeładuj