alimenty smutne dziecko
fot. Fotolia.pl

Jak uzyskać alimenty na dziecko: w sądzie, przez komornika, czy z funduszu alimentacyjnego

Co zrobić, gdy ojciec/matka dziecka miga się od płacenia alimentów? Podpowiadamy krok po kroku, co powinnaś zrobić, by dostać pieniądze należne na dziecko.
Aneta Grinberg
alimenty smutne dziecko
fot. Fotolia.pl

Nie miej wyrzutów, że prosisz o pieniądze. Pamiętaj, że walczysz dla dziecka

Zgodnie z prawem oboje rodzice powinni dbać o utrzymanie dziecka. Jeśli ty zajmujesz się nim na co dzień, wypełniasz swój obowiązek opieki. Drugi z rodziców powinien natomiast płacić na jego potrzeby. Dobrze, jeśli robi to dobrowolnie. Bywa jednak, że uchyla się od tego obowiązku, wymyślając różne wymówki. Wtedy musisz ustalić alimenty przez sąd. I nie ma znaczenia, czy jesteś mężatką/żonaty, czy samotną mamą/tatą. Podpowiadamy, co powinnaś/powinieneś zrobić, by dostać należne dziecku pieniądze.
 
Redakcja poleca: Co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów? [SONDA ULICZNA]
O to, co sądzisz o ojcach niepłacących alimentów na swoje dzieci zapytaliśmy przechodniów. Zobacz co mieli do powiedzenia - to nie były miłe słowa!

Krok 1: Jak złożyć pozew?

Pozew możesz napisać sama/sam albo skorzystać z gotowego wzoru.
Jeśli masz problem z napisaniem pozwu, możesz skorzystać z gotowego wzoru.
Pobierz wzór ze strony: Pozew o alimenty:wzór.

W pozwie należy podać:
 •  Imię i nazwisko dziecka oraz twoje dane, jako jego przedstawiciela ustawowego;
 • Dane pozwanego, czyli ojca/matki dziecka;
 • Wartość przedmiotu sporu, to znaczy kwotę alimentów, o jakie się ubiegasz (masz prawo domagać się pieniędzy za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz). Takie żądanie musisz uzasadnić. Opisz krótko swoje warunki (gdzie pracujesz, ile zarabiasz) oraz sytuację, w jakiej jest drugi rodzic dziecka (wskaż źródła i kwoty dochodów, jakie osiąga, opisz jego stan majątkowy, np. czy posiada własne mieszkanie). Nie zapomnij zaznaczyć, że prosisz o rozpatrzenie sprawy pod twoją nieobecność (możesz nie móc przyjść na rozprawę). Koniecznie własnoręcznie podpisz pozew.

Do pozwu dołącz:
 • Skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa,
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci),
 • Skrócony odpis rozwodu lub orzeczenia o separacji,
 • Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, gdy jest pozamałżeńskie,
 • Zaświadczenie o zarobkach z twojego zakładu pracy lub zaświadczenie, że jesteś osobą bezrobotną,
 • Wyliczenie kosztów utrzymania dziecka (np. rachunki za leczenie, zajęcia dodatkowe, kupione ubrania, podręczniki szkolne itp.).
Czytaj też: Ile kosztuje dziecko?

Pamiętaj!
 Jeżeli nie wiesz, gdzie przebywa ojciec/matka dziecka, wystąp do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niego kuratora.
Warto też dołączyć do pozwu wniosek o zabezpieczenie powództwa. Wtedy sąd nakaże płacenie alimentów jeszcze w trakcie trwania procesu.

 Czytaj też: Alimenty i ustalenie ojcostwa.

Krok 2: Jak złożyć pozew w sądzie

Pozew składasz w sądzie rejonowym (wydział rodzinny i nieletnich).
Możesz wybrać ten, w którego okręgu mieszkasz, lub – jeśli to dla ciebie wygodniejsze – sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ojca/matki dziecka (pozwanego).
Pismo wraz z załącznikami (zawsze w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego) możesz złożyć osobiście (w biurze podawczym) lub wysłać pocztą (listem poleconym!). Jeśli zanosisz je sama, zrób trzecią kopię i poproś o potwierdzenie, kiedy złożyłaś pozew.

Czytaj też: Kiedy sąd może przyznać pełnomocnika w sprawie o alimenty.

Pamiętaj!
Za pozew o alimenty nic nie płacisz.
 • Przepisy nie określają alimentacyjnych „widełek”, w ramach których można zgłosić żądanie. Wskazana przez ciebie kwota alimentów będzie podlegała ocenie sądu.
 • Sąd ustala alimenty, kierując się zarówno usprawiedliwionymi potrzebami dziecka, jak też zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego. To znaczy, że bierze pod uwagę nie tylko faktyczne uzyskiwane dochody czy wynagrodzenie, ale bada też predyspozycje i rzeczywiste możliwości zarobkowania, czyli dochody, które pozwany może i powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Zdarza się bowiem, że ojciec/matka dziecka specjalnie podejmuje gorzej płatną pracę, by mniej płacić.
 • Jeżeli nie będziesz zadowolona z orzeczenia, możesz odwołać się do sądu okręgowego. Masz na to 14 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem.

Warto wiedzieć!
Sąd powinien nadać z urzędu wyrokowi klauzulę wykonalności! Takie orzeczenie jest podstawą wszczęcia egzekucji przez komornika.

Zobacz też: Gdy ojciec nie chce płacić na dziecko.
 

Krok 3: Udaj się do komornika

Wyrok alimentacyjny to połowa sukcesu. Teraz musisz zrobić wszystko, by pieniądze nie zostały tylko na papierze.

Czasem nawet wyrok sądu nie mobilizuje opornego rodzica do płacenia alimentów. Jeśli ponaglenia i rozmowy z dłużnikiem nic nie dają, zwróć się do komornika.
 • Wniosek o przeprowadzenie egzekucji możesz złożyć do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Idąc do niego, weź dowód osobisty i oryginał wyroku sądowego. Pamiętaj! Jeżeli miejsce zamieszkania dłużnika nie jest znane, do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora.
 • Nie musisz wskazywać komornikowi, z czego ma prowadzić egzekucję. To on ma obowiązek ustalić, gdzie dłużnik mieszka, pracuje, jakie ma inne dochody czy majątek. Jeżeli napotka na trudności, może poprosić o pomoc policję.
 • Komornik ma 21 dni na rozpoczęcie egzekucji. Musi też informować cię o podejmowanych działaniach.
 • Egzekucję alimentów można prowadzić z całości majątku dłużnika. Zajęciu podlega nie tylko wynagrodzenie, ale wszelkie składniki majątkowe, w tym ruchomości i nieruchomości. Jeśli dłużnik ukrywa majątek, komornik może poprosić policję o pomoc w jego ustaleniu.
 • Komornik ma też prawo zgłosić dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Sama też możesz to zrobić, jeśli dłużnik zalega z płatnością co najmniej 60 dni, a kwota długu przekracza 200 zł. Musisz tylko wcześniej wezwać go do płacenia.
 • Jeśli stwierdzisz, że komornik zajmuje się twoją sprawą opieszale, możesz złożyć na niego skargę do izby komorniczej lub prezesa sądu rejonowego (tzw. skarga na przewlekłe działanie).
Pamiętaj!
Od niekorzystnej decyzji możesz w ciągu 14 dni odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 
Czytaj także: Wszystko, co najważniejsze o alimentach.

Krok 4:Fundusz alimentacyjny

Są sytuacje w których obowiązek alimentacyjny przejmuje państwo. Z funduszu alimentacyjnego możesz otrzymać maksymalnie 500 złotych.

Aby uzyskać pieniądze z funduszu, muszą być spełnione trzy warunki:
 •  Komornik nie jest w stanie co najmniej przez dwa miesiące ściągnąć pieniędzy od dłużnika.Dochód w twojej rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł netto.
 • Dziecko musi mieszkać na terenie Polski.
 • Alimenty z funduszu przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli uczy się – 25 lat. Bezterminowo dostanie je dziecko niepełnosprawne. Pamiętaj! Świadczenia są wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, ale nie więcej niż 500 zł miesięcznie.
 • Wzór wniosku o przyznanie świadczeń można pobrać ze strony ministerstwa pracy (www.mppis.gov.pl).
 • Trzeba do niego dołączyć wiele dokumentów, m.in.:
– zaświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
– zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
– oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;
– dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
– zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej;
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Wniosek wraz z załącznikami trzeba złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Pamiętaj!
 • Nie możesz skorzystać z funduszu, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub nie żyje. Masz wtedy prawo wystąpić o dodatek do zasiłku rodzinnego dla samotnej mamy. Warunek: dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł lub 664 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne.
 • Świadczenia z funduszu nie przysługują m.in. na dziecko umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub rodzinie zastępczej.
Czytaj także: Jak wywalczyć alimenty dla dziecka?
 
 
Oceń artykuł

Ocena 5 na 1 głos

Zobacz także

Popularne tematy