GRY
 
 

Jak prawidłowo wypełnić wniosek 500+ [WNIOSEK DO DRUKU]

Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wniosek o 500+, przeczytaj naszą instrukcję krok po kroku, żeby nie zrobić błędów i szybciej dostać pieniądze! Pobierz wniosek i wydrukuj go.

500 zł na dziecko
fot. Fotolia
Aby otrzymać 500 zł na dziecko, musisz prawidłowo wypełnić wniosek o 500 plus. Wnioski o 500 plus składa się w urzędzie gminy lub miasta, ośrodku pomocy społecznej lub przez Internet – przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.. Podpowiadamy, jak wypełnić wniosek bez błędów, żeby nie opóźnić przyznania świadczenia 500+ i nie dostać wezwania do poprawienia wniosku.

Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko?

Wniosek o 500+ ma 9 stron, co może onieśmielać, ale nie martw się, jego wypełnienie nie jest trudne, trzeba tylko pamiętać o następujących rzeczach:
 • Część 1 wniosku: tu podajesz dane osoby ubiegającej się o świadczenie. 
 • Koniecznie wypełnij wszystkie pola (m.in. PESEL, imienia i nazwiska wnioskodawcy, pełnego adresu zamieszkania, stanu cywilnego, obywatelstwa).
 • Adres nie musi być adresem zameldowania, może być adresem zamieszkania.
 • Nazwa organu, do którego kierujesz wniosek, musi być zgodna z twoim adresem zamieszkania.
 • Dane najstarszego dziecka (do 18 r.ż.) – wpisujesz je na 1 stronie i zaznaczasz, czy wniosek dotyczy także pierwszego dziecka, czy tylko kolejnego/kolejnych.
 • Jeśli wniosek dotyczy też pierwszego dziecka, wypełniasz tabelę A
 • Tabela B - wpisujesz dane drugiego/kolejnych dzieci, na które należy się świadczenie. W tej części nie wpisujesz już danych pierwszego dziecka. Pamiętaj o podaniu wszystkich danych (PESEL itd.)
 • Jeśli ubiegasz się o 500+ tylko na drugie/kolejne dzieci, nie musisz wypełniać żadnych dodatkowych oświadczeń o dochodach ani obliczać dochodu w rodzinie na osobę. Nie musisz też składać żadnych innych dokumentów.
Pamiętaj! Bez względu na liczbę dzieci, na które należy ci się świadczenie 500+, wypełniasz tylko jeden wniosek.
 •  Dalej wpisujesz dane członków rodziny, czyli rodziców (opiekunów) i dzieci pozostających na wspólnym utrzymaniu - także te dzieci, które wymieniłaś już w części A (pierwsze dziecko) i B (kolejne dziecko/dzieci). 
 • punkt 5 -  zaznacz, jeśli pierwsze dziecko jest niepełnosprawne - próg dochodowy w tym przypadku wynosi 1200 zł na osobę (zamiast 800 zł)
 • punkty 6 i 7 – wypełniasz tylko, jeśli starasz się o 500+ na pierwsze dziecko. Tu podajesz informacje dotyczące dochodów. Próg dochodowy to 800 zł na osobę.
 • Część 2 wniosku – wypełniasz, podajesz numer rachunku bankowego, na który chcesz otrzymywać pieniądze
 • pamiętaj o podpisie, dacie i miejscu wypełnienia wniosku
Redakcja poleca: Mamy rezygnują z pracy. Czy to efekt programu Rodzina 500+?
Eksperci rynku pracy przyznają, że coraz więcej kobiet korzystających z programu Rodzina 500+ woli zostać z dziećmi w domu, niż pracować za kwotę podobną do świadczenia przy dwójce lub trójce dzieci.

Wniosek o 500 plus do druku

Kliknij w obrazek, pobierz i wydrukuj wniosek o 500+:

Oświadczenia i załączniki do wniosku o 500+ na pierwsze dziecko

Aby otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko, wasza rodzina musi spełniać kryterium dochodowe: dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka o orzeczonej niepełnosprawności.Wypełniasz tylko ubiegając się o 500 plus na pierwsze dziecko:
 • jeśli ubiegasz się o świadczenie na pierwsze dziecko i rozliczasz przez PIT, nie musisz dołączać dokumentu PIT (gmina sama sprawdzi twoje dochody). Pamiętaj, że zasiłek macierzyński wlicza się do dochodu. Jeśli osiągasz dochody inne niż podlegające opodatkowaniu PIT, do wniosku dołączasz odpowiednie oświadczenie (załącznik 2).
 • Załącznik 2 - Oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który osiągnął dochód inny niż podlegający opodatkowaniu PIT (np. otrzymuje alimenty na dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, diety, zaliczki alimentacyjne, świadczenie rodzicielskie):
 • Załącznik 3 - Jeśli rozliczasz się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wypełniasz poniższe oświadczenie (dotyczy każdego członka rodziny rozliczającego się w ten sposób)
 • Załącznik 4 – to oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy członek rodziny, który posiada gospodarstwo rolne.

Kliknij i pobierz ewentualne dodatkowe oświadczenia:

500 plus: na czym to polega?

W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus, każda rodzina, która ma dwoje lub więcej dzieci jest uprawniona do otrzymywania 500 zł miesięcznie na każde dziecko (oprócz pierwszego). Aby otrzymać to świadczenie rodzinne należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek. W sytuacji, w której rodzina spełnia ustalone kryterium dochodowe, należy jej się również 500 zł na pierwsze dziecko.

Zobacz też:

Ocena (5 ocen)

4.8
Doładuj
Przeładuj

Popularne tematy

To Cię zainteresuje

Narzędzia dla mam

Więcej

Warto przeczytać

Sławni rodzice i ich dzieci