24762494.jpg
fot. Edipresse

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Jakie trzeba spełniać warunki, aby zostać rodzicem zastępczym.
24762494.jpg
fot. Edipresse

Według prawa polskiego pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub opiekuna w rodzinnym domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:
- dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
- charakteryzują się właściwymi postawami,
- mają stałe zameldowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została zawieszona, uchylona lub ograniczona,
- mają dobry stan zdrowia, nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,
- mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
- przeszły odpowiednie szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz proces kwalifikacji w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym.

Czytaj także: Rodzina zastępcza: czym różni się od adopcji.

Dokumenty wymagane przy kwalifikacji rodziny zastępczej:

Krok pierwszy:
- podanie, życiorys lub kwestionariusz dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
- potwierdzenie obywatelstwa polskiego i stałego zameldowania w Polsce (ksero dowodu osobistego),
- zaświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej,
- zaświadczenie lekarskie (od lekarza podstawowej opieki – o stanie zdrowia),
- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i dochodach lub o przychodowości z gospodarstwa rolnego,
- opinia Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wydana na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Zobacz też: Adopcja - jak się do niej przygotować.Krok drugi (po otrzymaniu pozytywnej opinii i skierowaniu):
- potwierdzenie odbycia szkolenia,
- zaświadczenie kwalifikacyjne.

Kwalifikowaniem zajmują się ośrodki adopcyjno-opiekuńcze i centra pomocy rodzinie.

Programy szkoleniowe organizują:
- "PRIDE" Towarzystwa "Nasz Dom",
- "Rodzina" Stowarzyszenia "Pro Familia",
- "SPUR" "Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa".
Szkolenia trwają kilka miesięcy i najczęściej mają formę zjazdów kilka razy w miesiącu.

Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Twoim rejonie lub do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

Zobacz: W jaki sposób zostać rodziną zastępczą?
Redakcja poleca: Mama rekordzistka: Danuta Ulidowicz jest najdłużej pracującą mamą SOS Wiosek Dziecięcych [WIDEO]
W tej historii jest wszystko, co najpiękniejsze w macierzyństwie: miłość, cierpliwość, wyrozumiałość i oddanie. Pani Danuta przez 34 lata tworzyła dom dla 19 dzieci, nie posiadających rodziny. To o niej powstał film "Mistrzyni świata". Zobacz relację z jego prapremiery - to historia z wielokrotnym happy endem.
Oceń artykuł

Ocena 2 na 6 głosy

Zobacz także

Popularne tematy