kalendarz rozwoju dziecka

Kalendarz rozwoju dziecka pozwala sprawdzić, jak przebiega rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny dziecka w poszczególnych tygodniach i miesiącach jego życia. Opisuje ważne skoki rozwojowe od okresu niemowlęcego po wiek przedszkolny. Podaje skuteczne sposoby wspierania rozwoju.